SXSW #2: VR is verdwenen, hoe eng is AI en wanneer krijgen bots een EQ?

14 maart 2017, 15:00

Wat opvalt op SXSW dit jaar: virtual reality is in geen velden of wegen te bekennen. Vorig jaar was het een van de belangrijke thema’s en kon je niet om de met groot geschut uitgerukte hardwareboeren heen, dit jaar zijn ze in geen velden of wegen te bekennen. De hype is voorbij. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat VR geen waardevolle toepassingen kent, want dat is allang aan de gang. Rondlopen in je eigen huis nog voor het gebouwd is, voorzichtig op een plein lopen als onderdeel van therapie, het zijn bewezen successen. Maar de doorbraak naar een groot publiek wordt uitgesteld, aan SXSW af te lezen.

Deze week houdt Erwin Blom je samen met Roeland Stekelenburg, Michiel Berger en Michiel Buitelaar op de hoogte van de ontwikkelingen op SXSW 2017 in de dagelijkse video’s met de sprekende titel Grumpy Old Men.

Daarnaast schrijven zij en andere aanwezigen als Martijn Verver, GertJan Kuiper, Johan Voets, Marjolijn Kamphuis en Jochem Koole dagelijks hun bevindingen via Revue én Marketingfacts.

Dat de twee grote thema’s van dit jaar, artificial intelligence en bots, diezelfde route zullen doorlopen, is niet waarschijnlijk. Artificial intelligence is al een oud begrip, dat dankzij steeds betere techniek een nieuwe fase met nieuwe mogelijkheden in gaat. En ook bots die geautomatiseerd gesprekken afhandelen, zijn in de wereld van online klantenservices al lang gemeengoed. Maar doordat bijvoorbeeld Facebook zijn Messenger-platform heeft opengegooid en nu iedereen conversations kan scripten, gaan ook bots een nieuw tijdperk in.

Grumpy Old Men

Er gaat niks boven goede verhalen

Door Michiel Berger

Soms is een verhaal over een product gewoon erg goed. Rob High, cto van IBM’s AI-computer Watson, legt uit dat het doel van het Watson-project het versterken van het menselijke brein is, niet de vervanging ervan. We hebben maar zoveel tijd om te lezen, hebben last van vooroordelen en beslissen met veel te weinig informatie. Dat is waar de Watson-services helpen.

Als een van de voorbeelden noemt hij een echt slimme chatbot die je helpt bij de keuze voor een hypotheek, uitgaande van je hele context en al je wensen. Goed verhaal: hij weet tot in detail hoe het allemaal werkt én kan het grotere ‘waarom’ goed uitleggen.

Soms is een verhaal van Microsoft ook gewoon erg goed. Eric Horvitz, AI-expert bij Microsoft, neemt het publiek mee in een helder en compleet verhaal over het verleden, heden en toekomst van artificial intelligence. Waarom is de vooruitgang de laatste jaren zo enorm sterk, ondanks dat het veld al decennia-oud is? Antwoord: oneindige computerkracht, bergen data en betere algoritmes.

AI is door ons vrij makkelijk te foppen, maar AI kan ons even makkelijk terugfoppen.

Ook staat hij stil bij mogelijk misbruik van AI. Het is door ons vrij makkelijk te foppen, beeldherkenning is bijvoorbeeld tamelijk breekbaar. En dan denkt je zelfrijdende auto ineens dat er een heel ander verkeersbord staat. Maar AI kan ons even makkelijk terugfoppen. Een AI-algoritme kan iemand buitengewoon geloofwaardig targeten via social media door alle informatie over die persoon te gebruiken in een bericht, met klikbare link, aan die persoon. Klik daar maar eens niet op.. Of neem het voorbeeld van AI waarmee een fake video gemaakt wordt waarbij Putin of Trump ineens dingen lijken te zeggen die door een acteur worden uitgesproken en die niet te onderscheiden is van echt.

Ik doe zijn verhaal tekort in deze paar zinnen. De presentatie was erg goed, zowel voor insiders als mensen die nog relatief onbekend zijn met het veld.

Geen angst voor AI

Door Michiel Buitelaar

Opgewekte argwaan richting modewoorden lijkt mij zéér gepast. Maar toch, het lijkt duidelijk dat AI iets om het lijf heeft. Dat daar dingen gebeuren, die nu en straks wat betekenen. Ik ga de sessies die ik bijwoonde nu niet in detail beschrijven, omwille van schrijf- en leestijd. Wel wil ik aanraden de definities nog eens op te slaan van artificial intelligence, machine learning en deep learning.

Er was de boeiende, door Michiel hierboven al genoemde, sessie getiteld “Mythbusters – how does Watson really work“, over de iconische IBM-creatie Watson. En een andere, getiteld “Intelligent machines will eat their young, and us too“. Beide hadden een hoge informatiedichtheid.

Waarom is AI belangrijk en gaat het nu dan toch gebeuren? Want, wie wat ouder is, hoort al decennia: “Het is bijna zo ver”. Nou is er wel wat gebeurd de afgelopen jaren, maar dit zouden de redenen zijn waarom dingen nu in een stroomversnelling zijn gekomen:

 • er is een explosie van beschikbare data, van allerhande sensoren en uit andere bronnen (en die data zijn nu ook te ontginnen);
 • de rekenkracht van computer is blijven toenemen;
 • er zijn doorbraken in onderzoek en algoritmen – slimmere software dus.

Hierover zijn en worden boeken vol geschreven, daaraan heb ik weinig toe te voegen. Maar er is een dimensie van dit alles die me boeit en waar ik niet goed uit kom: hoe eng is AI? Die vraag kwam in beide sessies uitgebreid naar voren en komt ook in de publiciteit veel aan bod. Zie ook de titel van de tweede sessie die ik noemde en de uitlatingen van spraakmakende types als Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates en anderen. Die zeggen allen dingen als “AI kan kolossale schade veroorzaken” of zelfs dat AI de menselijke soort ten gronde kan richten.

Je zorgen maken over gevaarlijke AI is zoiets als bang zijn voor overbevolking van de planet Mars.

Wie ben ik om deze grootheden tegen te spreken? Maar toch, ik ben er niet van overtuigd dat AI zo’n levensgroot gevaar is, waaraan we nú wat moeten doen. Ik vermoed dat die angst hier uit voortkomt:

 • AI is voor bijna iedereen onbegrijpelijk, mysterieus (net als religie), dus overweldigend-boeiend;
 • nachtmerries (Doomsday scenario’s) hebben meer impact dan dromen (zie ook recente en komende verkiezingen);
 • grote mensen zeggen dat het eng is (zie hierboven);
 • science-fictionfilms inspireren enge verhalen – ik heb vandaag meer beelden van Terminator en HAL9000 gezien dan me lief is;
 • imposante AI ondergraaft het menselijk zelfbeeld, het suggereert/bewijst dat het menselijk brein niet de kroon op de evolutie (of Schepping) is.

Enfin, hier valt véél meer over te zeggen. Niet nu, niet ik. AI is al om ons heen, wordt per dag belangrijker en pervasiever en is straks ook niet echt meer te onderscheiden van ‘gewone software’. Het is er gewoon. Software is heel erg slim aan het worden, zij het op heel specifieke gebieden, en niet half zo generalistisch als een middelmatig menselijk brein is.

Intussen ben ik redelijk op mijn gemak over de gepercipieerde gevaren van AI, denkend aan de uitspraak van Andrew Ng: je zorgen maken over gevaarlijke AI is zoiets als bang zijn voor overbevolking van de planet Mars. Zo is het. Ik schat ook in dat de kans op bloedlink menselijk falen groter is dan die op machinale catastrofen. We gaan het zien.

Bots, bots, bots

Door Martijn Verver

SXSW staat bol van de bots. Waar 1997 het jaar was dat heel de wereld een website bouwde, wordt 2017 het jaar van de bot. Elk bedrijf kan een bot gebruiken om zijn dienstverlening aan te vullen.

De bot wordt soms nog wel eens gelijkgesteld met artificial intelligence, maar de meeste bots hebben weinig intelligentie. Toch is er een aantal cases voorbijgekomen, die laten zien dat de bot blijft:

 • In marketing, zoals de case van Call of Duty Infinite Warfare, die een enorme betrokkenheid crëeerde bij de doelgroep van gamers en bovendien in 24 uur 6 miljoen chats genereerde met een karakter uit de game. En dat een half jaar vóór lancering van de game.
 • In retail: zoals de chatbot van 1-800-FLOWERS, waarbij je via Facebook Messenger of Amazons Echo in een minuut de bezorging van een bos bloemen kunt regelen.
 • In dienstverlening: Capitol One, de bank die zijn klanten via sms-bots en via Echo gangbare vragen laat stellen over de status van hun rekening, saldo of opdracht laat geven tot een overboeking.

Natuurlijk: we staan pas aan het begin. De chatbots in Facebook Messenger kennen nog een beperkte set antwoorden en je kunt ze dus ook nog niet alles vragen. Tegelijkertijd weten veel mensen in een zoekmachine op een site ook niet altijd de juiste antwoorden te vinden.

Wanneer krijgen die bots ook emotional intelligence?

Persoonlijk zie ik meer toekomst voor voice assistants als Echo. Het neemt alle wrijving weg in de communicatie met een bot. Geen noodzaak om een telefoon of laptop te pakken, app of site te openen en je vraag te tikken – maar gewoon in het wilde weg je vraag roepen: “Alexa! Hoeveel geld heb ik deze maand bij Whole Food uitgegeven?” Een bank kan deze data in no time ophoesten, terwijl je daar zelf zeker een minuut of vijf voor moet uittrekken voor je het resultaat hebt.

Dankzij de vooruitgang in natural language processing en machine learning zal de consument straks niet anders gewend zijn dan dat hij een bedrijf via een chatbot kan benaderen.

Blijft nog één vraag over, die hier ook in diverse sessies aan de orde wordt gesteld: wanneer krijgen die bots ook emotional intelligence? Pas dan kan de bot de volledige klantenservice overnemen.

Human Intelligence

Door Jochem Koole

Tussen alle bots en artificiële/aangevulde intelligentie valt een verhaal met de titel “Bye employee engagement, hello human intelligence” natuurlijk extra op.

Meredith Haberfeld is oprichter en ceo van ThinkHuman, een bureau dat organisaties helpt hun medewerkers meer te betrekken bij het bedrijf. Uiteindelijk natuurlijk met het doel om productiviteit te verhogen, verzuim terug te dringen, kosten te reduceren en winst toe te laten nemen.

En daar hebben ze in VS best wat voor over. Ruim 720 miljoen dollar per jaar om precies te zijn. Maar alle biologische maaltijden, hippe loungeruimtes en tafelvoetbalspellen zorgen er niet voor dat medewerkers zich ook daadwerkelijk betrokken voelen en er een gezonde organisatiecultuur ontstaat.

Of het “shangri-la of awesomeness” echt bereikt wordt, valt of staat volgens Haberfeld met het management.

Ze beschrijft de ceo als het emotionele centrum van het “open loop system” van een organisatie. Hiermee bedoelt ze dat het emotionele gedrag dat een ceo laat zien, een direct effect heeft op de medewerkers. Om organisatiecultuur positief te beïnvloeden moeten ceo’s een gezond ecosysteem creëren waarin medewerkers zichzelf durven te uiten en tools aangereikt krijgen om hun eigen emotionele toestand te verbeteren. Daarnaast is het vooral belangrijk om mensen werk te laten doen wat voor hen daadwerkelijk van betekenis is.

De hartslag van 20 jaar internet

Door Gertjan Kuiper

De site About.com, als online vraagbaak een jaar ouder dan Google, bevat een vracht aan data, maar intern was er weinig zicht op wat ze hadden, naast 3,5 miljoen artikelen, 1.000 schrijvers en 200 man staf. Jon Roberts vertelde hoe ze stap voor stap inzicht kregen in alle data: categoriseren, data visualiseren en er daarna samen naar kijken en over praten. Hij noemde een hele reeks trends en constateringen, sommige voorspelbaar, maar door de enorme hoeveelheid data (door de tijd heen, geslacht, leeftijd) kunnen ze steeds beter voorspellende uitspraken doen.

Een paar voorbeelden:

 • Gezondheid is een terugkerend thema, alle leeftijden, alle jaren. En dan vooral eerste helft van het jaar. Een dip na 4th of July, een enorme dip rond Kerst, maar direct na 1 januari begint het weer.
 • Al een jaar voor het uitbreken van de financiele crisis was te zien dat mensen meer zochten op hypotheek, leningen, etcetera. Na start van de crisis is ‘budget recipes’ heel populair. En terwijl de economie weer aantrekt, blijft dat zo tot eind 2015 – het herstel werd niet zo ervaren door de mensen zelf.
 • Na de laatste verkiezingen: 40 procent minder vragen over gezondheid: “The election gave the country a three-day hangover.

“About.com is the wrong product for today’s internet.”

Belangrijke conclusies:

 • One great recipe is better than 10 variations.” About.com heeft 90 procent van de inhoud weggegooid. De grote hoeveelheid content kostte alleen maar redactiewerk en SEO-onderhoud, dus ze zijn teruggegaan van 3,5 miljoen naar 300.000 artikelen.
 • Updating good content beats writing new articles.” Ieder stuk wordt minimaal twee keer per jaar geüpdatet.
 • Sta niet in de weg van de gebruiker: focus op de snelheid van de site, een simpel design en goede doorverwijzingen
 • You can’t be all things to all people.” Met als gevolg: “About.com is the wrong product for today’s internet.

Ook viel te leren dat het in delen opknippen van de site in vijf domeinen van grote invloed is geweest. Ieder thema heeft nu een aparte site: gezondheid, tech, food, geld en reizen. Het effect van die opsplitsing: een sterke stijging van bezoek, iedere site staat in de top van het onderwerp waarop deze zich richt.

Genetisch veranderde atleten

Door Roeland Stekelenburg

Genetically Modified Athletes” was een sessie binnen de sport-track op SXSW. Professor Euan Ashley van Stanford University is hartchirurg en kwam zijn fascinatie met de genetische componenten van het hart uitleggen. Het bracht hem ertoe te gaan onderzoeken hoe extreem goede sporters genetisch in elkaar zitten. Het bestuderen van extremen is namelijk zeer leerzaam.

Inmiddels runt hij een groot onderzoeksprogramma, het Elite Lab, waarin wereldwijd genetisch materiaal van honderden superatleten worden verzameld en onderzocht. Het programma levert veel kennis op over de genetische eigenschappen van mensen met een extreem goed functionerend hart of bovengemiddeld herstellend vermogen. Deze kennis is goed toepasbaar bij mensen met hartproblemen en op die manier wil hij de gezondste mensen op aarde gebruiken om de minst gezonde mensen beter te maken.

Diepgaande kennis over de genetische eigenschappen van topatleten kan natuurlijk ook gebruikt worden om nieuwe topatleten te creëren door genetische manipulatie. Dat is niet het doel en het werk van Euan Ashley, maar naar verluidt zijn ze daar in China heel ver mee …..

Iedereen een eerlijke kans op liefde op Tinder

Door Marjolijn Kamphuis

Het is onmisbaar in ons leven, maar zo af en toe worden we nog geconfronteerd met de onvolwassenheid van het internet. Voorbeeld? Bij het aanmaken van een profiel op een sociaal netwerk heb je de keuze tussen twee opties: mannetje of vrouwtje. Dat klinkt klip en klaar, maar is natuurlijk geenszins nog een weerspiegeling van onze maatschappij, waarin geslacht niet langer meer te vangen is in die twee opties.

“Het begint met bewustwording van het feit dat de ’trans community’ bestaat.”

Anno 2017 begint dat besef voorzichtig door te dringen in Silicon Valley. Vorig jaar zagen we na Facebook ook in Tinder de optie verschijnen je geslacht in een open tekstveld te omschrijven. Tijdens SXSW deelde Tinder co-founder Sean Rad zijn ervaringen. “Het begint met bewustwording van het feit dat de trans community bestaat, wat de gevoeligheden zijn, en hoe we daar in ons product én in de customer service, beter mee om kunnen gaan.”

“Zo is ons hele customer-serviceteam nu getraind om blokkades van transgenders door andere gebruikers direct op te heffen én te rapporteren. Dat kun je niet vangen in algoritmes. Goed zorgen voor je community en opkomen voor gelijke rechten is mensenwerk.”

Lees meer op Vance.nl.

Kenia test basisinkomen

Door Johan Voets

Moeten overheden hun burgers voorzien van een basisinkomen zonder enige voorwaarden of tegenprestatie? Is het basisinkomen ‘het nieuwe burgerrecht’? Vragen waar we niet zomaar het antwoord op hebben, zonder experimenteren.

“Om alle facetten van het basisinkomen te kunnen onderzoeken, heb je een langdurig experiment als dit nodig.”

Het Amerikaanse GiveDirectly doet precies dat: ze experimenteren erop los, maar in een unieke omgeving. Want waar ze in Finland testen met 2.000 mensen (in een relatief rijk westers land), test GiveDirectly voor maar liefst 12 jaar met een compleet Keniaans dorp. “Het is belangrijk te realiseren dat het basisinkomen niets te maken heeft met gratis geld weggeven. Maar om alle facetten van het principe te kunnen onderzoeken, heb je een langdurig experiment als dit nodig.”

In totaal wil het bedrijf met 26.000 mensen gaan testen, tot aan 2022. Maar het waarschuwt alvast: het is dan niet zo dat een basisinkomen daarna zomaar uitgerold kan worden in een volledig land.

Lees meer op Vance.nl.

Erwin Blom (Wormer, 1961) is voormalig hoofd van de afdeling Digitaal van de VPRO en mede-oprichter van The Crowds, een bedrijf dat zich specialiseert in ’social media’ en 'Fast Moving Targets', een platform over innovatie op het gebied van media, technologie en communicatie.

Categorie
Tags
sxsw,

1 Reactie

  petergalloway

  Hi, Looking for a debt consolidation loan, unsecured loan, business loan, mortgage loan, car loan, student loan, personal loan, venture capital, and so on! I am a private lender, I grant loans to companies and individuals at a low and affordable rate of interest rate of 2%. e-mail: petergalloway41@gmail.com


  15 maart 2017 om 19:17

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!