Sex sales

20 december 2002, 09:00

Zonder in te gaan op de psychologie van de mens of een lange inleiding te wijden aan het onderwerp sex of sale levert deze geweldige site het bewijs. Kijkende naar de bekeken artikelen en wellicht ook de reacties op de verschillende artikelen kan je concluderen dat sex nog steeds het beste verkoopt.

De vraag die daarom gesteld zal moeten worden door menig marketing directeur en manager: “Hoe kan ik sex gebruiken bij het vermarkten van mijn producten en diensten? Echter zonder afbreuk te doen aan het imago van mijn naam?”

Hoewel vele organisaties een poging wagen, is tot op heden nog geen enkele van de initiatieven echt succesvol aangeslagen.

Zie ook onderstaand artikel Adformatie:

Voorwaarden voor een effectieve televisiecampagne

Een effectieve televisiecampagne moet voldoen aan een viertal basisvoorwaarden: de adstock moet worden opgebouwd, de adverteerder moet een dominante positie innemen, er moet soms worden geburst en de commercial moet leuk worden gevonden. Dat is de uitkomst van het twee jaar durende EffecTiVe onderzoek, een effectonderzoek van SPOT (Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame).

Bij het opbouwen van adstock (de waarde van een merk die is opgebouwd uit de totale historie van reclame-inzet) zijn grote gevestigde merken in het voordeel. Zij beschikken over een hogere adstock dan kleinere en nieuwe merken en moeten het hebben van meer inzet voor hetzelfde resultaat.

Als het gaat om de Share of Voice blijkt het van groot belang om de tijdens een campagne te allen tijde een grotere mediadruk te hebben dan de concurrent ? met andere woorden: zorg dat je tijdens de campagne de grootste bent.

Of een campagne gespreid (dripping strategie) of geconcentreerd (bursting) wordt gevoerd, is afhankelijk van de uitgangspositie en doelstellingen van de adverteerder. De campagnes die zijn gemeten in EffecTiVe laten zien dat een gespreide inzet in het algemeen meer opbrengt per contact, maar dat een geconcentreerde inzet sneller resultaat geeft.

Voorts blijkt dat een hoge waardering van de commercial bijna altijd een garantie voor succes is. In tegenstelling tot de eerder genoemde adstock is hier dus geen onderscheid tussen adverteerders: de waardering van een commercial is onafhankelijk van de grootte van het merk. SPOT waarschuwt dat met het voldoen aan genoemde elementen niet automatisch succes wordt geboekt. ?Ook planningstechnische strategie?n spelen een rol?, aldus directeur Paul van Niekerk. ?Zo is het aandeel van primetime inzet van belang en de selectiviteit van de campagne. Tevens zijn producteigenschappen zoals de penetratie en involvement van invloed. Al deze elementen be?nvloeden elkaar en het uiteindelijke effect van een campagne. Er is dan ook niet ??n simpel antwoord te geven op de vraag welke strategie superieur is voor alle merken en alle doelstellingen.?

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!