Privacy in een stroomversnelling: what’s next na GDPR? #spon

UvA
15 mei 2018, 07:30

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens kent vele gezichten en is een multidisciplinair onderwerp, waar het uiteindelijk gaat om de relatie tussen organisatie en individu te verbeteren. De uitdaging is hierbij om de juiste balans te vinden tussen de belangen van organisaties en het recht op privacy van individuen. Wat mag je nog als marketeer, en wat moet je als organisatie op juridisch, technisch en organisatorisch vlak doen om consumenten te bedienen, zonder hun privacy te schenden en weerstand op te roepen?

Dit artikel is geschreven door drs. Frank Slisser en prof. dr. Ed Peelen van de Universiteit van Amsterdam.

Nog niet zo lang geleden was het privacy bewustzijn in Nederland veel lager dan in de rest van Europa. Wat hadden we immers te verbergen in een ‘high trust’ land als Nederland, met een betrouwbare overheid? Het onderwerp ‘privacy’ leefde nauwelijks, maar daar is door de onthullingen van Snowden over de NSA, de schandalen rondom Facebook en het referendum rondom de sleepwet, verandering in gekomen. En nu – met het in werking treden van de Europese GDPR (en de Nederlandse afgeleide AGV) – staat het hoog op de agenda van veel organisaties die met persoonsgegevens werken. De rechten van burgers worden versterkt en de mogelijkheden van organisaties om allerlei persoonsgegevens te verzamelen, te verrijken en in het bijzonder: te gebruiken voor andere doelen dan waar ze oorspronkelijk voor zijn verstrekt, worden aan banden gelegd. Maar wat mag je nog wel als marketeer, en wat moet je als organisatie op juridisch, technisch en organisatorisch vlak doen om consumenten te bedienen, zonder hun privacy te schenden en weerstand op te roepen?

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens kent vele gezichten en is een multidisciplinair onderwerp, waar het uiteindelijk gaat om de relatie tussen organisatie en individu te verbeteren. De uitdaging is hierbij om de juiste balans te vinden tussen de (commerciële) belangen van organisaties en het recht op privacy van individuen. Technologie biedt veel mogelijkheden, maar de vraag is of je die ook allemaal moet gebruiken. De ontwikkeling en de verandering van de maatschappelijke normen en waarden, die op het gebied van privacy in een stroomversnelling lijken te zitten, zullen nog meer dan de nieuw wetgeving bepalen wat je als organisatie doet. Ethische overwegingen en het aloude principe van ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ zullen een belangrijk rol spelen bij het oplossen van dilemma’s.

“De ontwikkeling van maatschappelijke normen en waarden zullen nog meer dan de nieuw wetgeving, bepalen wat je als organisatie doet”

En dan zijn we eigenlijk weer daar waar marketing om draait: het kennen van klanten en dus ook hun behoeften aan privacy. En deze kennis moet vervolgens worden meegenomen in de marktbewerking en communicatie met klanten. De mate waarin organisaties dit goed kunnen doen, zal mede hun succes bepalen.

Op weg naar een privacybeleid

De Amsterdam Advanced Graduate School (AAGS) van de UvA heeft een nieuwe Masterclass Privacy (start 27 september, zeven bijeenkomsten) voor professionals ontwikkeld: op weg naar een privacybeleid vanuit technologisch, juridisch, bedrijfsmatig en moreel perspectief.

De volgende vragen en onderwerpen komen aan de orde:

✓ Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy in (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?

✓ Welke (nieuwe) technische ontwikkelingen zijn er om het inzicht van organisaties in consumentengedrag, interesses, voorkeuren, attitudes en beleving op individueel niveau te achterhalen?

✓ Welk gedrag en technologische mogelijkheden zijn er voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?

✓ Hoe combineren we juridisch en ethisch verantwoord handelen met het optimaal benutten van technische mogelijkheden om consumenten gepersonaliseerd te bedienen, 24/7, waar dan ook?

✓ Welke impact hebben deze ontwikkelingen voor verschillende afdeling in organisaties zoals HR, marketing, sales, customer service?

✓ Wat zijn de ethische dilemma’s rondom privacy, veiligheid en zakelijke belangen waar organisaties en medewerkers mee worden geconfronteerd en hoe ga je hier mee om?

✓ Welke organisatorische veranderingen zijn nodig om er voor te zorgen dat je de privacy van klanten, werknemers en andere stakeholders waarborgt en hoe zorg je er voor dat je als organisatie AVG-compliant wordt?

✓ Welke mogelijkheden biedt privacy voor verbetering, innovatie en zelfs new business?

Klik hier voor meer info over deze masterclass en de brochure.

UvA

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!