Nieuwe website over RSI

24 februari 2003, 22:35

Het lijkt tegenstrijdig maar het is er toch gekomen: www.rsi-vereniging.nl, de nieuwe website van de RSI-pati?ntenvereniging.

De website is tot stand gekomen mede dankzij projectsubsidie van het ministerie van SZW en een stimuleringsbijdrage van ZonMw in het kader van het project ?Patientenvoorlichting via Internet?.

Een website over RSI lijkt tegenstrijdig. Immers, de computer is bij velen de oorzaak voor het ontstaan van RSI-klachten. Niettemin hebben mensen met RSI-klachten grote behoefte aan specifieke informatie over RSI, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en re?ntegratie, maar ook aan informatie over hulpmiddelen en behandelmethoden.

De RSI-pati?ntenvereniging, opgericht in 1995, heeft inmiddels meer dan 5000 leden, die zij voorziet van schriftelijke en telefonische informatie.

Het doel van de nieuwe website is in de eerste plaats om meer mensen uit de risicogroepen te berei-ken met actuele en objectieve informatie. De site richt zich dan ook op ieder die meer wil weten over wat RSI is, hoe je de risicofactoren kunt herkennen, hoe je klachten kunt verminderen, welke (thera-peutische) hulpmiddelen er zijn en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. Kortom www.rsi-vereniging.nl is vooral bedoeld als d? portalsite voor de RSI-pati?nt.

De belangrijkste informatie en onderwerpen over RSI zijn gebundeld, gebaseerd op actuele inzichten en tot stand gekomen in samenwerking met vele deskundigen alsmede ervaringsdeskundigen. Daar-mee is alles over RSI voor de RSI-pati?nt nu op een plek te vinden, zodat extra surfen over internet met de overbelaste en pijnlijke lichaamsdelen niet meer nodig is.

Uiteraard is de site ook voor mensen die meer willen weten wat je allemaal kunt doen om RSI te voor-komen. Met de informatie en de vele tips over hoe de risicofactoren te verminderen, krijgt de bezoeker inzicht in het uitgebreide pakket aan gezonde maatregelen. Tenslotte, RSI is makkelijker te voorkomen dan te genezen.

Wat is RSI?

RSI is een overkoepelende term voor aandoeningen aan nek, schouder, arm en hand. De aandoening RSI ontstaat door een statische houding, repeterende bewegingen en verkeerde ergonomie tijdens het werk. Daarnaast kan een verhoogde werkdruk een rol spelen bij het ontstaan van RSI. Alle beroeps-groepen waar bovengenoemde factoren een rol spelen behoren tot risicogroepen.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!