Nieuwe UvA Masterclass: Privacy in een stroomversnelling, what’s next? #adv

UvA
7 september 2018, 08:30

27 september t/m 22 november | 7 bijeenkomsten

Op weg naar een privacybeleid vanuit technologisch, juridisch, bedrijfsmatig en moreel perspectief.

De volgende vragen en onderwerpen komen aan de orde.

  • Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?
  • Welk gedrag en technologische mogelijkheden zijn er voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?
  • Wat zijn de ethische dilemma’s rondom privacy, veiligheid en zakelijke belangen waar organisaties en medewerkers mee worden geconfronteerd en hoe ga je hier mee om?
  • Wat is de impact van de ontwikkelingen rondom privacy voor bestaande business modellen en welke nieuwe maakt het mogelijk?
  • Welke sectorspecieke verschillen, uitdagingen en oplossingen zijn er onder meer in de zorg, bij de overheid en in de financiële sector?

Met certificaat van deelname.

Meer informatie en brochure hier.

UvA

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!