Je bekijkt een artikel van Spotler
partner

Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024: juli levert meeste kliks op

De nieuwste cijfers over de Nederlandse e-mailactiviteiten zijn vorige week gepubliceerd. In de B2C vallen de e-mailratio’s tegen, maar in de B2B gaat ’t prima. En ook internationaal scoren Nederlandse marketeers uitstekend.

11 maart 2024, 07:00 850 x gelezen

E-mailcampagnes die het afgelopen jaar in de maand juli zijn verstuurd, leverden de meeste kliks op. Of preciezer: de Click Through Rate (CTR) was in die zomermaand het hoogst van alle maanden in het jaar. Alle info over de belangrijkste e-mailstatistiek (opens, kliks, aflevering & verzendmomenten) kun je terugvinden in de onlangs verschenen Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024.  En de conclusies zijn soms opvallend. Zo scoorde de maandag als verzenddag beter dan de populaire dinsdag of donderdag. En B2B-marketeers zijn veel beter in e-mailmarketing dan hun collega’s in de B2C.

Download de learnings en bekijk de benchmark

Over de benchmark

De Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024 is samengesteld uit de data van Spotler Nederland. Voor deze benchmark zijn 1,2 miljoen campagnes van 6.497 bedrijven geanalyseerd. In totaal zijn 20,5 miljard mails opgenomen in de benchmark. De Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024 geeft een betrouwbaar beeld van de Nederlandse e-mailactiviteiten.

Juli goede verzendmaand

Mailcampagnes die in juli 2023 werden verstuurd scoorden een CTR van 7,02% en de campagnes van december 7,01%. En dat is in beide gevallen hoger dan het algemene gemiddelde van 6,62%. Ook als je het aantal kliks vergelijkt met het aantal opens (Click To Open Rate), dan scoort juli goed. De CTR-cijfers per maand:

Zomer goede e-mailperiode, maar niet favoriet bij marketeers

Ondanks dat de moderne marketeer zich graag laat leiden door data is juli niet de maand waarop de meeste campagnes worden verstuurd. De nadruk ligt toch duidelijk op het najaar. En dat geldt zowel voor de B2B als de B2C. Zeker als campagnes niet kalender-gebonden zijn (zoals Black Friday, kerst, oud en nieuw etc.), dan is het helemaal niet gek om eens te kijken of je niet meer onder de aandacht komt bij je publiek als je het drukke najaar links laat liggen. De benchmark geeft je voldoende aanknopingspunten om dat te onderzoeken.

Ook de campagnes op ‘maandag’ scoren goed

Niet alleen de goede klikratio van de maand juli valt op, ook de goede e-mailcijfers van de verzenddag ‘maandag’ zijn opvallend. Alle campagnes die op deze dag de deur uitgingen, scoorden een gemiddelde CTR van 7,26%. Terwijl de populaire donderdag niet verder kwam dan 6,81%. Ook de open rate is op maandag heel goed met een gemiddelde van 14,54%. De donderdag scoort hier nagenoeg hetzelfde getal met 14,98%. Kortom, als je naar de cijfers kijkt dan is het helemaal niet zo gek om allerlei verzendgewoonten los te laten.

Opens stijgen, maar kliks staan onder druk

De benchmark geeft niet alleen een overzicht van de e-maildata van 2023, maar je kunt ook vergelijkingen maken met eerdere jaren. Kijk je bijvoorbeeld naar de opens sinds 2019, dan kun je concluderen dat deze ratio redelijk stabiel blijft. Er is hooguit een kleine stijging te zien van 39,74% naar 44,70%.

Voor de kliks (CTO en CTR) geldt toch een ander verhaal. De algemeen gemiddelde klikratio’s dalen. Maar hiervoor geldt nadrukkelijk dat deze daling alleen zichtbaar is in de B2C. B2B-marketeers weten hun CTR- en CTO-cijfers wel te laten stijgen. Voor de volledigheid: in de B2C daalt de CTO van 15,60% in 2022 naar 12,08% in 2023 en de CTR daalt van 7,51% naar 5,92%. Daarentegen stijgen deze ratio’s in de B2B: van 14,66% naar 18,70% (CTO) en van 6,57% naar 7,80% (CTR).

De samensteller van de benchmark (Spotler Nederland) heeft steekproeven gedaan in de ruwe data om een verklaring te vinden voor de daling van de klikratio in de B2C. En niet geheel verrassend: e-mailcampagnes over prijswijzigingen scoorden uiteraard wel goede opens en kliks. En datzelfde geldt voor mooie regiogebonden acties of op maat gemaakte aanbiedingen.

Zodra B2C-marketeers bewezen marketingtechnieken inzetten, dan heeft dit een positief effect op de ratio’s. Maak gebruik van duidelijk afgebakende segmentaties, verstuur relevante boodschappen en personaliseer belangrijke onderdelen van je e-mailcampagne. Dalende ratio’s waren volgens de benchmark vooral zichtbaar in mailings die als bulk waren verzonden.

Nederland scoort internationaal goed

Nederlandse marketeers scoren internationaal prima. Uit een bekende internationale benchmark van Mailerlite – waarin data is opgenomen van klanten uit de VS, Canada en Groot-Brittannië – blijkt dat Nederlandse marketeers betere klikratio’s scoren. De CTO en CTR van Nederlandse e-mailcampagnes doen het stukken beter; de opens zijn vergelijkbaar.

De Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024 geeft bijzonder veel inzicht in de Nederlandse e-mailcijfers. Zo kun je alle e-mailcijfers per branche bekijken. Het is altijd zinvol om te achterhalen hoe je concullega’s scoren en als je er een internationale benchmark bij pakt dan kun je zelfs opzoeken hoe je branchegenoten van buiten Nederland presteren.

Over de Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2024

Door de enorme datarijkdom van de benchmark hebben de opstellers gemeend om marketeers in Nederland te helpen met een begeleidend rapport waarin de belangrijkste conclusies en learnings zijn vermeld. Via dit rapport kun je eenvoudig doorklikken naar de complete benchmark. Je kunt het begeleidende rapport hier downloaden.

Download de learnings en bekijk de benchmark

Dit artikel is geschreven door Hendrik Westerhuis:

Hendrik Westerhuis is bij Spotler NL actief als content marketeer. Hendrik schrijft, ontwikkelt en publiceert blogs, eGuides, interviews, klantcases en whitepapers. In zijn content gaat hij vaak in op de uitkomsten van marketingonderzoek. En hij inspireert marketeers graag met nieuwe inzichten en bewezen marketingtechnieken.

Spotler NL ontwikkelt en levert verschillende SaaS-oplossingen. Met Spotler komen klanten snel en gemakkelijk met hun eigen publiek in contact. De innovatieve marketingtechnologie van Spotler stelt klanten in staat om gepersonaliseerde ervaringen te bieden in elke fase van de klantreis. Spotler levert hiervoor niet alleen de software, maar ook de services die nodig zijn om dit succes mogelijk te maken. Ruim 5.000 gebruikers zijn met Spotler NL relevant voor hun doelgroepen.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!