Mediabedrijven stappen in digitaal onderwijs

3 september 2012, 05:30

Zo’n half miljoen Amerikaanse lagere- en middelbare scholieren zullen dit nieuwe schooljaar voor het eerst op totaal andere wijze onderwijs krijgen. Een aantal vakken zal voortaan uitsluitend digitaal onderwezen worden, waarbij de leerboeken zijn vervangen door digitale, met internet verbonden, leermiddelen (Techbooks) i.p.v. textbooks).

Opmerkelijk aan het Techbook-onderwijs concept is dat dit zonder tussenkomst van een traditionele educatieve uitgever wordt aangeboden door Discovery Communications, onder meer bekend van de TV-zenders Discovery Channel, Animal Planet en TLC. Hoewel Discovery (ooit gestart onder de naam Cable Education Network) al sinds jaren educatief videomateriaal aan scholen in de VS levert, heeft het mediabedrijf, naar nu blijkt, een volgende stap genomen en gaat het zelf als digitale uitgever rechtstreeks de strijd aan met het traditionele onderwijs uitgeversgilde.

De Amerikaanse schoolboekenmarkt (lager en middelbaar onderwijs) is jaarlijks goed voor een omzet van ongeveer 7 miljard dollar en naar verwachting zal het (nu nog) gedrukte lesmateriaal uiteindelijk worden vervangen door digitale versies. Vanwege haar technologische expertise en ervaring op het gebied van digitalisering van content is het duidelijk dat hier voor Discovery een rol als zelfstandig digitaal uitgever is weggelegd. Volgens de grote baas, David Zasaf. heeft het bedrijf, in tegenstelling tot conventionele educatieve uitgevers, geen bestaande hard copy-marktpositie te verdedigen en is het moment aangebroken om nu in te spelen op de conversie van print naar digitaal.

Discovery blijkt niet de enige te zijn die deze stap maakt, want ook Rupert Murdoch’s Newscorp maakt dit schoolseizoen haar entree op de onderwijsmarkt. Het internationale mediaconglomeraat zal de komende 2 jaar 280 miljoen dollar extra injecteren in de onderwijsdivisie, Amplify Education. Samen met telecomreus AT&T wordt grootschalig ingezet op de distributie van Amplify-tablets in leslokalen en op het ontwikkelen van digitaal onderwijs-producten en -diensten.

De definitieve intrede van (non-educatieve) mediabedrijven in de onderwijs uitgeversmarkt lijkt hiermee een feit, als je ziet dat ook NBC Universal (NBC Learn), de Financial Times (MBA Headlines) en Disney (vreemde-talenonderwijs in China), sinds kort prominent in dit marktsegment actief zijn.

Tegengas

Vanzelfsprekend geven de traditionele uitgevers tegengas. Pearson, ’s werelds grootste educatieve uitgever, heeft inmiddels naar eigen zeggen al bijna 10 miljard dollar geïnvesteerd in innovatie in de onderwijssector en richt zich met name op personalisatie en internetgerelateerde toepassingen. Pearson en McGraw-Hill introduceren hun eigen digitale producten in partnership met Apple, die via de iBook-store digitale leermiddelen voor voortgezet onderwijs aanbiedt.

Ook in Nederland gaan al tijden stemmen op om het onderwijssysteem te vernieuwen, maar ondanks het feit dat innovatie en het belang van de kenniseconomie steeds weer benadrukt worden, blijkt onderwijs in ons land sterk achter te lopen op de rest van de maatschappij, daar waar het digitalisering betreft. We lijken gevangen te zijn in een conventioneel model, waar slechts een handjevol uitgevers en distributeurs van schoolboeken bepaalt welke content, via uitsluitend hun (gedrukte) publicaties, aangeleverd wordt.

Impliciet wordt hierdoor (educatieve) content van derden uitgesloten, hetgeen in het huidige internet tijdperk toch wel opmerkelijk is. Een veelheid aan Nederlandse en ook buitenlandse content is in the cloud voorhanden en is middels digitale leermiddelen effectief te ontsluiten. In feite is deze situatie te vergelijken met destijds de opstelling van mobiele-telefonie-aanbieders, die krampachtig probeerden om applicaties zoals Skype en Whatsapp te weren (of in rekening te brengen), omdat veelvuldig gebruik ten koste gaat van hun bestaande business model.

Een toenemend concurrerend aanbod van (digitale) leermiddelen zou de kosten voor leermiddelen fors kunnen terugbrengen, hetgeen m.i. in het huidige economisch landschap door menigeen toegejuicht wordt. Toenemend aanbod van lesmateriaal vergroot ook het aantal keuzemogelijkheden. Profilering en daaraan gerelateerd het aanbevelen van voor de gebruiker relevante (juiste) content, komt daarmee centraal te staan. In een analoge omgeving is dat helaas niet te realiseren, wat de noodzaak van digitaal onderwijs verder benadrukt.

Leren Op Maat

Het is niet zo dat de sector stilzit, want vorig jaar april is op het Hondsrug College in Emmen gestart met een digitaal onderwijs project Leren Op Maat. Vergelijkbaar met Discovery’s Techbook-concept zijn voor een aantal vakken de schoolboeken vervangen door tablets (iPads). Dit voorbeeld is inmiddels gevolgd door een vijftal andere middelbare scholen in het land. Gestoeld op hetzelfde principe heeft ook Nederland’s bekendste marktvorser, Maurice de Hond, recentelijk veel publiciteit gekregen met zijn plannen voor de introductie van zgn. Steve Jobs-scholen.

Het in Emmen toegepaste onderwijsmodel gaat echter veel verder dan alleen het gebruik van tablets. Onderwijs is op maat en afgestemd op het individu, m.a.w. het leerproces wordt gekoppeld aan de leerstijlvoorkeuren, interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. Dit is wezenlijk anders dan de bestaande e-book initiatieven van m.n. Apple, die simpelweg digitale content via een tablet ontsluiten en ook anders dan electronische leersystemen die voornamelijk gefocust zijn op het administratieve proces. Leren Op Maat richt zich op het leerproces en de leerling zelf, analoog aan de manier waarop mediabedrijven in de toekomst gepersonaliseerde videocontent willen leveren.

In navolging op de initiatieven in de Verenigde Staten lijkt het me te verwachten dat ook Nederlandse mediabedrijven op termijn (een deel van hun) content beschikbaar zullen stellen voor digitaal-onderwijsprojecten in ons land. Wie de jeugd heeft, heeft tenslotte de toekomst.

Credits afbeelding: flickingerbrad (CC)

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

5 Reacties

  Pieter Wahlen, manager onderwijs Econocom

  Content is duur. In boekvorm, en vooralsnog ook in digitale vorm. Een tegenvaller voor de schoolbestuurder die denkt goedkoper uit te zijn. Met als resultaat een afwachtende houding. Pas wanneer de onderwijssector breed digitale lesvormen zal adopteren, zullen de vruchten geplukt kunnen worden van èn maatwerk onderwijs èn schaalgrootte en uitwisselbaarheid van digitale lesmaterialen. De onvermijdelijke overgang naar digitalisering zal de komende jaren juist gepaard gaan met extra investeringen voor het onderwijs. Naast de noodzakelijke instandhouding van bestaande ICT infrastructuren zal parallel daaraan geïnvesteerd moeten worden in draadloze omgevingen en mobile devices. Daarna pas zullen bestaande infrastructuren verdrongen worden door vergaande persoonlijke digitalisering en BYOD. Voor het moment getuigt het van strategisch inzicht en ondernemerschap om sneller te gaan. En er is geld voor nodig. Alternatieve financieringsvormen zoals leasing kunnen de school daarbij helpen. Hoge investeringen kunnen gespreid over de economische levensduur betaald worden. En de lasten sluiten beter aan bij de opbrengsten voor de school. Bijkomend voordeel is dat de school het inzicht in de kosten vergroot.


  3 september 2012 om 11:30
  Jan Hendrickx

  In Nederland bestaat dit onderwijs ook al sinds 2011! In dat jaar zijn een achttal scholen gestart met de digitale methodiek MATH: volledig digitaal en webbased, dus kinderen kunnen overal werken, ook thuis. Bevat alle kerndoelen en CITO-niveaus. Goede resultaten, meer plezier in leren, meer tijd voor de leerkracht, minder werkdruk. Aanzienlijk goedkoper dan papieren methodes, dus schept ruimte voor investering in digitale infrastructuur (draadloos netwerk, laptops/tablets). Gebaseerd op leerlijn, uitgewerkt in portfolio’s op 8 levels en met gebruikmaking van adaptieve oefenprogramma’s. In 2013 volgen de digitale methodieken voor taal en wereldoriëntatie.

  Jan Hendrickx

  grondlegger Leonardo onderwijs

  grondlegger EXOVA


  4 september 2012 om 07:50
  Eugene Wijnhoven

  Ik onderschrijf de reactie van Pieter Wahlen: een dergelijke omschakeling vergt een enorme investering. Maar buiten het feit dat er geld nodig is voor netwerk, hardware, et cetera, vergeet men vaak dat kwalitatief goede, gevalideerde content nu eenmaal geld kost. Dat feit zie ik ook niet terug in het artikel van John. Geschikt educatief beeld is zelden rechtenvrij. Auteurs en redacteurs steken honderden uren in goed en aansprekend lesmateriaal. Moet dat allemaal gratis? Kijk naar de vergaarbak Wikiwijs: een heleboel informatie, van zeer uiteenlopende kwaliteit. Wie durft hier een fatsoenlijke leerlijn uit te ontwikkelen? Of wordt onderwijskwaliteit een bijkomstigheid?

  Het is een misverstand te denken dat elektronische informatie goedkoper is. Buiten de initiële kosten die voor alle dragers gemaakt dienen te worden (dus ook voordat je iets elektronisch kunt publiceren), verwacht de gebruiker interactiviteit en andere ‘leuke dingen’. De ontwikkeling daarvan is duur. De druk- en bindkosten van boeken zijn zelfs lager dan het verschil in btw-tarief tussen folio en non-folio. Helaas bouwt men elkaar na, zonder te weten waar men het over heeft en versterkt zo de mythe dat digitaal goedkoper is.


  12 oktober 2012 om 07:32
  Erik

  Er zijn er momenteel vele initiatieven zoals het Lopex Pulseon, Vo content, Khan academy en zijn de uitgeverijen ook actief met aanbieden van digitale content (ebook malmberg, schoolwise, shooltas, dedact,etc) . Gegeven het afschaffen van gratis schoolboeken zal de roep vanuit ouders groter worden om de leerlingen een effectieve leeromgeving aan te bieden en zal de prijs dalen. En dat is zeker mogelijk binnen twee jaar. En dan nog buiten beschouwing gelaten dat je hiermee het onderwijs kan personaliseren en de docent door hem digitaal te ontzorgen meer tijd kan geven aan zijn onderwijstaak!


  12 november 2012 om 16:07

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!