Marketingbudgetten: “blurred lines”

8 april 2014, 11:43

Econsultancy publiceerde in het eerste kwartaal van dit jaar hun overzicht van de ontwikkelingen van de marketingbudgetten voor 2014. Het rapport toont aan dat bedrijven dit jaar opnieuw een groter aandeel aan marketing uitgeven. Een significant aantal responderende bedrijven geeft aan zich te richten op earned media en paid media te laten voor wat het is en de grens tussen off- en online marketing vervaagt.

De klant voor de campagne

Maar de echte strijd wordt gestreden tussen acquisitie en retentie. Bedrijven zetten van nature sneller in op het winnen van nieuwe klanten en minder op behoud van bestaande. Hoewel dit suggereert dat bedrijven hierdoor de klantenloyaliteit uit het oog zullen verliezen, geeft 59 procent wel aan meer te zullen focussen op de klant dan op de campagne. Deze resultaten spreken elkaar dus in zeker zin tegen.

Earned media in opkomst

Ondertussen wordt er, als het gaat om online campagnes, meer ingezet op earned media. Hoewel paid media nog steeds het leeuwendeel van het budget opslokt, geeft 74 procent van de ondervraagden aan, het budget rondom content marketing te zullen verhogen. Vorig jaar was dit nog 70 procent.

Daarnaast wordt hevig ingezet op SEO. 63 procent van de marketeers zegt hun budget hier op in te zetten, ondanks de moeilijkheden rondom het inzicht in ROI vanwege het wegvallen van keyworddata.

Uitstel van executie

Overall neemt het marketingbudget voor de meeste bedrijven toe. 60 procent geeft dit jaar een toename aan en bij 6 procent van de bedrijven neemt de investering af. Ten opzichte van afgelopen jaren is dit opvallend, want het percentage dat op toename inzet is het hoogst sinds jaren.

Tot slot beweert het onderzoek dat offline marketing uitstel van executie lijkt te hebben gekregen, wat te danken is aan het gezondere economische klimaat. Het aantal bedrijven dat aangaf in het offline marketingbudget te willen snijden nam af van 32 procent naar 25 procent. Opnieuw gaf een vijfde deel van de ondervraagden aan dat er sprake is van een toename van het offline marketing budget.

“Blurred lines”

Online en offline blijven beiden zeer belangrijke onderdelen van de marketingmiddelen. Maar met de ontwikkelingen op het gebied van automated trading lopen online en offline steeds meer in elkaar over. Zo geeft 48 procent van de respondenten aan de verschillen steeds meer te zien vervagen.

Ben Kortman
Redacteur bij Marketingfacts

Is werkzaam bij Marketingfacts als editor en studeert bedrijfscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast houdt hij zich bezig met fotografie, online journalisme, redactiewerk en webdesign. En de tijd die over is? Roeien. Heel veel roeien.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!