Marketingboeken 2004

26 december 2004, 16:13

Buzzmarketing

Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Reilly – Academic Service – 2004 – 230 blz. – Onze prijs: ? 29,95

‘Buzzmarketing’ is een effectieve en goedkoopste manier om de naam van uw product op ieders lippen te krijgen en van potenti?le klanten betalende klanten te maken. Maar buzz ontstaat niet zomaar, u moet het laten ontstaan. Hoe zorgt u voor buzz? Hoe laat u het groeien en hoe zorgt u ervoor dat het een succes wordt. In ‘Buzz marketing’ onthullen drie van ‘s werelds meest beroemde ‘buzzbouwers’ de succesvolle formules die zij hebben toegepast om mensen in de VS aan het praten te krijgen over grote merken als America Online, Nintendo en Esprit.

Event driven marketing

Egbert van Bel – Kluwer – 2004 – Onze prijs: ? 30,00

Dit boek is de eerste gespecialiseerde en omvangrijke publicatie over het onderwerp Event Driven Marketing (EDM). EDM is het logisch vervolg op de mix van direct- en database-marketing met CRM. EDM is sterk klantgericht en maakt gebruik van de nieuwe media als Internet, technologie op het gebied van databases en procesmanagement software. EDM is vooral ook resultaatgericht: het biedt de mogelijkheid om het juiste aanbod op het juiste tijdstip bij de juiste, individuele klant te krijgen.

Calimeromarketing

Karen Romme – Scriptum – 2004 – 160 blz. – Onze prijs: ? 19,95

‘Calimeromarketing’ is een marketingboek dat speciaal is geschreven voor de Calimero’s van het bedrijfsleven: de honderdduizenden kleine ondernemers, zzp’ers en freelancers die Nederland telt. Ondernemers die het dagelijks moeten opnemen tegen grotere collega’s. Generalisten die in alle aspecten van het ondernemerschap hun mannetje moeten staan. Na een introductie worden in 112 bladzijden de tien spelregels van calimeromarketing uitgewerkt.

Master in marketing

Ger Hofstee – Lemma – 2004 – 400 blz. – Onze prijs: ? 49,50

‘Master in Marketing’ geeft inzicht in en overzicht over het marketingwerkveld.De auteur behandelt het marketingconcept, marketingstrategie, marketingplanning en de belangrijkste pijlers uit het vak: productontwikkeling, marketingcommunicatie, accountmanagement en marketingorganisatie. De theorie wordt daarbij afgewisseld door anekdotes en vele voorbeelden uit de praktijk.

Laterale marketing

Philip Kotler, Fernando Trias de Bes – Het Spectrum – 2004 – 184 blz. – Onze prijs: ? 19,95

In ‘Laterale marketing’ presenteren Philip Kotler en Fernando Trias de Bes een nieuw instrument voor het cre?ren van baanbrekende idee?n. ‘Laterale marketing’ completeert traditionele marketing, die uitgaat van segmentatie en doelgroepdenken. ‘Laterale marketing’ doet meer: het ontwikkelen van nieuwe baanbrekende concepten is essentieel om in de toekomst succesvol te blijven ondernemen.

Oog voor de toekomst

Philip Idenburg – Scriptum – 2004 – Onze prijs: ? 24,95

In dit boek worden vier beelden van de samenleving in 2015 beschreven en wordt geschetst wat dat betekent voor de ambities, wensen en behoeften van consumenten. Geen van de vier beschreven toekomsten worden specifiek verwacht dan wel voorspeld. Alle vier kunnen ze ons overkomen. De vier toekomsten zijn vertaald naar consequenties voor (marketing)strategie en de rol en positie van de marketingfunctie in een organisatie. Het senior management, strategen en marketeers kunnen door de vier scenario?s te bestuderen zich voorbereiden op onzekerheden en mogelijke toekomstige veranderingen. Vervolgens kunnen ze op basis hiervan hun (midden)lange termijn strategie bepalen.

Mobile Marketing

Herman Kui, Hayo Rubingh, Matthieu Vermeulen – Shiva DMA Media Publications – 2004 – 205 blz. – Onze prijs: ? 39,95

‘Mobile Marketing, strategie en praktijk’ is een boek voor brand- en marketing managers die vanuit hun eigen werkomgeving overwegen dit veelzijdige medium in te zetten. Het is ook geschikt voor accountmanagers en strategen bij reclamebureaus en het biedt een basis voor studenten om wegwijs te worden in deze nieuwe marketingvorm.

Productontwikkeling en marketing

Eric Jan Hultink, Jan Schoormans – Pearson Education – 2004 – 267 blz. – Onze prijs: ? 35,00

Eric Jan Hultink en Jan Schoormans behandelen allerlei onderwerpen zoals het bepalen van wat voorsoort producten een bedrijf en zijn doelgroep wenst, het zoeken naar idee?n voor nieuwe producten via consumentenonderzoek, maar ook het kiezen voor een bepaalde introductiecampagne voor een nieuw product. ‘Productontwikkeling en marketing’ heeft verschillende didactische hulpmiddelen als themakaders, opdrachten en actuele cases.

Marketing met interactieve media

Eelco Scheer – Pearson Education – 2004 – 358 blz. – Onze prijs: ? 33,00

Nieuwe media lijken een steeds grotere invloed te hebben op ons dagelijkse leven. De manier waarop marketeers nieuwe producten onder de aandacht proberen te brengen verandert mee en wordt in toenemende mate afgestemd op de nieuwe media. Het boek ‘Marketing met interactieve media’ beschrijft de manier waarop deze media werken, wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor de marketeer en de plaats van deze media in de marketingcampagne.

Van geitenwollen sokken naar design jeans

Jan Hoijtink – Kluwer – 2004 – 385 blz. – Onze prijs: ? 30,00

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) doe je niet alleen voor de samenleving: mvo is voor bedrijven in toenemende mate een zakelijke must. De schrijvers van dit boek reiken commercieel manager en marketeers handvatten aan om de kansen die mvo biedt te benutten.

Marketing as Strategy

Nirmalya Kumar – Harvard Business School Press – 2004 – 268 blz. – Onze prijs: ? 35,00

CEO’s zijn soms zeer gefrustreerd door het onvermogen om met marketing goede resultaten te bereiken. Dit boek moedigt marketeers aan om hun rol van uitvoerders van traditionele marketingfuncties te veranderen naar die van strategische co?rdinatoren van organisatiebrede initiatieven die erop gericht zijn om op een zo voordelig mogelijke manier waarde te leveren aan klanten.

Grondslagen van de marketing

Bronislaw Verhage – Stenfert Kroese – 2004 – 1022 blz. – Onze prijs: ? 65,00

‘Grondslagen van de marketing’ is prettig leesbaar, duidelijk ingedeeld en beslissingsgericht. Het biedt een ‘state-of-the-art’-overzicht van de nieuwe prioriteiten in de marketing. Het reikt menig handvat aan om het analytisch denken van de manager te scherpen en een doortimmerd marketingplan te ontwikkelen. Tientallen actuele visies van Nederlandse topmanagers en professoren, en talloze praktijkvoorbeelden laten zien hoe bedrijven de marketingtheorie en praktijk slaagt Verhage erin de lezer liefde voor het marketingvak bij te brengen.

Operationele marketing

Michiel van Mens – Pearson Education – 2004 – 184 blz. – Onze prijs: ? 25,00

Aan de hand van het ‘7-stappenplan’ van Michiel van Mens leert u een marketingmethodiek begrijpen en toepassen. In dit werkboek wordt uitgelegd hoe marktbewerking succesvol georganiseerd kan worden. dit wordt ge?llustreerd aan de hand van een fabrieksproces. Door marktbewerking als een fabrieksproces te benaderen, kan het ook als zodanig georganiseerd worden: zo’n proces draait om een vaste systematiek met dezelfde handelingen en bewerkingen.

Fundamenten van marketing

Eelko Huizingh – Academic Service – 2004 – 362 blz. – Onze prijs: ? 45,00

‘Fundamenten van marketing’ – dat deel uitmaakt van de serie ‘Fundamenten’ – bespreekt de basisbeginselen van moderne marketing en staat stil bij recente ontwikkelingen en hun gevolgen voor marketing. Uitgangspunt is dat studenten zonder voorkennis vertrouwd raken met het onderwerp. In dit boek wordt marketing stap voor stap ge?ntroduceerd. De stof wordt verduidelijkt met veel voorbeelden en afbeeldingen.

Top MarketingCases 6

Kluwer – Kluwer – 2004 – 93 blz. – Onze prijs: ? 26,50

Hoe slaagde autofabrikant Citro?n er in de C5 tot een commercieel succes te maken, ook al zag hij er niet bijzonder uit? Op welke wijze versterkt de ‘Libelle Zomerweek’ de positie van vrouwentijdschrift Libelle? Hoe komt het dat huizensite funda.nl in tijden van economische tegenwind zo’n enorme groei heeft doorgemaakt? En wat heeft de sponsoring van Idols-ster Jim betekend voor het imago van Mars-chocoladerepen? Lees het in dit deel van de TopMarketingCases.

Marketingcommunicatie

George Belch, Michael Belch – Academic Service – 2004 – 916 blz. – Onze prijs: ? 65,00

Reclame en promotie zijn als geen ander vak onderhevig aan verandering: klanten die betere resultaten willen, de opkomst van kleine en beweeglijke reclamebureaus, consumenten die niet langer reageren op traditionele vormen van adverteren. Grote reclame- en promotiebedrijven bepalen niet langer het gezicht van het vak. Internet heeft deze revolutie mogelijk gemaakt. Om vat te krijgen op al deze ontwikkelingen is een goede balans van theorie en praktijk noodzakelijk. In dit boek treft de lezer deze balans aan.

Marketing Research

Naresh Malhotra – Prentice Hall – 2004 – 864 blz. – inclusief gratis cd-rom – Onze prijs: ? 57,40

Dit toonaangevende boek over marketingresearch presenteert een uitvoerige uiteenzetting van zowel de principes en praktijken van marketingresearch als een weloverwogen verslag van kwalitatieve en kwantitatief materiaal. In dit boek dat geschreven is vanuit het perspectief van de manager word de nadruk gelegd op de opkomende trends in marketingresearch, ethische en globale suggesties en de voortdurende integratie van nieuwe technologie?n.

Webdesk: Online marketing 2004

Janneke Niessen, Maurice Pothof, Thomas Joosten e.a. – Kluwer – 2004 – 408 blz. – Onze prijs: ? 185,50

De ‘Webdesk’ is h?t boek voor de Nederlandse marketeer die meer wil weten over interactieve marketing. Het boek biedt uitgebreide informatie over de verschillende facetten van online marketing. Zo worden onderwerpen als web marketing, e-mail marketing en mobile marketing uitvoerig behandeld, maar wordt er ook uitgebreid aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen op het gebied van zoekmachine marketing, digitale televisie en messenger marketing.

The Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing

John Coe – McGraw-Hill – 2004 – 240 blz. – Onze prijs: ? 27,00

‘The Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing’ laat sales- en marketing executives zien hoe zij hun sales en marketingmodel kunnen vernieuwen en de traditionele methoden van de ‘salesman’ aanpak volledig kunnen integreren met de meest effectieve en bewezen nieuwe technologie?n om zo de steeds toenemende inkomsten en -marge-eisen (verkoop meer, geef minder uit!) het hoofd te kunnen bieden.

Top Marketing Cases 7

Kluwer – Kluwer – 2004 – 74 blz. – Onze prijs: ? 26,50

Haalt u bijvoorbeeld wel het onderste uit de kan bij uw beurspresentaties? Welke valkuilen moet je vermijden als je een verkoopsite wilt lanceren? Hoe bedien je de markt voor ‘bewuste’ consumenten tegenwoordig het best?

En waar moet je op letten als je jongeren wilt bereiken met een thema waar ze op het eerste gezicht weinig affiniteit mee hebben? De hier gepresenteerde cases kunnen u op weg helpen dit soort praktische vragen te beantwoorden.

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Graham Hooley, John Saunders, Nigel Piercy – Prentice Hall – 2004 – 622 blz. – Onze prijs: ? 63,80

‘Marketing Strategy and Competitive Positioning- behandeld het proces van ontwikkeling en implementeren van een marketingstrategie. De derde editie is gefocust op het bepalen van de concurrentiepositie als de kern van de marketingstrategie en een diepgravende discussie over de processen die gebruikt worden bij marketing om een concurrentievoordeel te verkrijgen.

Marketing Research Essentials

Carl McDaniel, Roger Gates – John Wiley – 2004 – 480 blz. – inclusief gratis cd-rom – Onze prijs: ? 55,70

De vierde druk van ‘Marketing Research Essentials- biedt een beknopte inleiding in alle belangrijke concepten en alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marktonderzoek worden besproken na ze eerst uit te hebben getest in de praktijksituaties. Deze tekst is ideaal voor studenten die beginnen met het vak marktonderzoek, maar ook voor iedereen die zich de basisbegrippen van dit onderwerp eigen wil maken.

In Your Face

Johny Johansson – Prentice Hall – 2004 – 206 blz. – Onze prijs: ? 28,60

‘In Your Face- verklaart de nieuwe wereldwijde weerstand die ontstaan is tegen de Amerikaanse marketing. De veelgeroemde internationale marketingexpert Johny K. Johansson maakt duidelijk waarom klanten wereldwijd niet langer van doen willen hebben met de traditionele tactieken van westerse bedrijven. Hij beschrijft tevens een nieuw pad naar voortdurende winsten – een pad gebaseerd op respect, niet op dominantie.

Ge?ntegreerde communicatie

Marita Vos, Henny Schoemaker – Lemma – 2004 – 306 blz. – Onze prijs: ? 40,00

‘Ge?ntegreerde communicatie’ is een basisboek waarin een nieuwe benadering op communicatie wordt uitgewerkt en onderbouwd. Vertrekpunt is de functie die communicatie heeft voor een organisatie. De auteurs schetsen drie domeinen: concerncommunicatie, interne communicatie en marketingcommunicatie. Vervolgens worden op integrale wijze behandeld: theorie, communicatieonderzoek, organisatie van de communicatie en communicatie in internationaal perspectief.

The Ultimate Marketing Machine

Paul Postma – Het Spectrum – 2004 – 150 blz. – Onze prijs: ? 21,95

Dit boek laat zien hoe een organisatie gestructureerd kan worden volgens de heldere principes van de ?Ultimate Marketing Machine?. Deze principes zijn gebaseerd op het onderscheid tussen veranderlijke en stabiele aspecten van consumenten, hun meetbare gedrag en inzicht in hun zenuwstelsels. Managers die deze principes toepassen zullen versteld staan hoe veel het rendement van investeringen kunnen worden verbeterd in de commerci?le processen en zij zullen begrijpen dat klanten meer voorspelbaar zijn dan ooit tevoren.

Marketingdesk Praktijkgids

Melanie Zwartjes e.a. – Kluwer – 2004 – 344 blz. – Onze prijs: ? 185,50

Over de basisingredienten kan iedere marketeer beschikken, door gebruik te maken van de ‘Marketing Desk’. Een service die in de vorm van een afgeschermd sitegedeelte, een praktijkgids (eenmalig boek) en een nieuwsbrief alle noodzakelijke ingredienten biedt. Zo wordt het speciale sitegedeelte maandelijks aangepast met de nieuwste tools (kostprijsberekeningen, BCG-matrix, etc.), checklists (TM-scripts, etc.) en informatie over marketingmanagement.

Top Marketing Cases 8

E. Botje – Kluwer – 2004 – 66 blz. – Onze prijs: ? 26,50

Een vorm van marketing waar we nog veel van zullen horen is Event Driven Marketing: babyvoedingspecialist Nutricia scoort er goed mee. Nieuw en succesvol is ook direct dialogue-marketing, een methode waarmee ontwikkelingsorganisatie Novib op straat nieuwe donateurs werft. Maar ook het ?aloude? Internet biedt nog tal van uitdagingen, zoals blijkt uit de case van autofabrikant SEAT. Ten slotte maakt de geschiedenis van de Holland Art Fair duidelijk dat marketingtechnieken zelfs op de kunstmarkt van toepassing zijn.

Marketing Across Cultures

Fons Trompenaars, Peter Woolliams – Capstone – 2004 – 353 blz. – Onze prijs: ? 34,90

Het marketingproces zit vol met dillema?s. ?Marketing Across Cultures? is een hoeksteenboek in de ?Culture for Business? serie. Trompenaars en Woolliams laten zien hoe we de verschillende markten en klantbehoeften in een groot aantal verschillende culturele contexten beter kunnen leren begrijpen.

Brand Design

Ruud Boer – 2004 – 274 blz. – Onze prijs: ? 27,50

‘Brand Design’ is ‘hot’. Steeds meer mensen beseffen dat het vormen en vormgeven van de merkidentiteit met beleid moet gebeuren. Dit boek biedt daarvoor kennis en nieuwe inzichten. Het is geschreven voor iedereen die werkt met merken of daarvoor wordt opgeleid en geeft informatie over merken, een nieuw ‘Brand Design-model’ en de ‘MerkWijzer’ voor het helder vastleggen van de merkidentiteit. Aangevuld met een praktisch driestappenplan en veel praktijkvoorbeelden.

Managers en de media

Hans Kruyzen – 2004 – 207 blz. – Onze prijs: ? 23,90

‘Managers en de media – Handboek voor effectieve perscontacten’ gaat die koudwatervrees te lijf. Een zelfverzekerd mediaoptreden begint bij inzicht in de werkwijze van radio, tv, Internet en de geschreven pers. Hoe berichten zij over het bedrijfsleven en hoe kunt u als manager daarop inspelen? Dat is het onderwerp van het eerste deel van dit boek. Het tweede deel behandelt instrumenten en vaardigheden voor de omgang met de media. Hoe kunt u uw relaties met de pers verbeteren? Wat kunt u doen als u unfair behandeld bent?

Handboek Internetresearch

Arjan Dasselaar – 2004 – 288 blz. – Onze prijs: ? 27,90

Internet is een onmisbare informatiebron geworden. Tenminste, voor wie kan vinden wat hij zoekt. Want met de groei van internet heeft het medium schijnbaar aan bruikbaarheid, accuratesse en betrouwbaarheid ingeleverd. Menig internetgebruiker haakt af als een zoekmachine hem drie miljoen grotendeels irrelevante zoekresultaten voorschotelt. En dat is jammer, want nog nooit heeft internet zoveel te bieden gehad als nu. Met het ‘Handboek Internetresearch’ hebt u een gedegen werk in handen dat u teleurstellingen bij uw zoektocht op internet zal besparen.

Online marktonderzoek

Hans Lingeman, Martijn Berntsen – 2004 – 88 blz. – Onze prijs: ? 18,00

Dit boek is bedoeld voor iedereen die onderzoek wil (laten) uitvoeren. Het innovatief inzetten van marktonderzoek levert u forse kostenbesparingen en flinke tijdwinst op. ‘Online marktonderzoek’ maakt u in zeer kort tijdsbestek wegwijs in de wereld van marktonderzoek via Internet(panels). Na lezing ervan kunt u – als opdrachtgever of als leverancier – sneller, beter, op grotere schaal en tegen geringere kosten onderzoek (laten) uitvoeren, veel succes.

Finest Fifty by Jungle Rating 2004-2005

Saskia Buijl, Geert-Jan Smits, Joost Wolzak – 2004 – 130 blz. – Onze prijs: ? 24,95

‘Finest Fifty’ is een uitgave van het Amsterdamse adviesbureau Jungle Rating. In haar dagelijkse praktijk bezoekt zij vele corporate websites uit binnen- en buitenland. Dit boek vormt een afspiegeling van haar onderzoeksactiviteiten. De auteurs beschrijven op een positieve wijze vijftig voorbeelden van succesvolle corporate websites. Zij bespreken de nieuwste trends op het gebied van online corporate communicatie en leggen vele geheimen van het Internet bloot.

Klantwaarde

Wil Wurtz – 2004 – 101 blz. – Onze prijs: ? 18,00

Zijn uw klanten partners of passanten? Of erger: profiteurs? Niet elke klant in uw bestand is even waardevol. Het boek ‘Klantwaarde- helpt u om de waarde van uw klantenbestand te bepalen. Zo weet u precies in welke klant (groepen) u wel of niet moet investeren, zodat u uw netto rendement drastisch kunt verbeteren.

The Philosophy of Branding

Thom Braun – 2004 – 192 blz. – Onze prijs: ? 19,00

Thom Braun toont in dit boek de denkwijzen van sommige van ‘s werelds grootste westerse wijsgeren en wat zij te zeggen zouden hebben over branding wanneer zij nog in leven zouden zijn. Dit boek zit boordevol hedendaagse voorbeelden, pragmatische inzichten en tips van deze filosofen.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!