Internet kan doktersbezoek verminderen

3 september 2003, 13:15

Als mensen via internet vragen aan hun huisarts kunnen stellen, neemt het aantal bezoeken aan huisartsen af. Dat is de conclusie uit een onderzoek dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) deze week heeft gepubliceerd.

Alhoewel de huisarts nog altijd de belangrijkste bron van informatie is als men een gezondheidsprobleem heeft, neemt het belang van Internet toe. Meer dan 75% van de Internetgebruikers zou via het Internet vragen aan hun huisarts willen stellen. Wanneer dit zou kunnen denkt 40% van hen minder vaak naar de huisarts te gaan; slechts 7% zegt vaker te zullen gaan. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 2 september heeft gepubliceerd.

In het algemeen vindt men het belangrijk om te kunnen kiezen uit verschillende zorgverleners en instellingen. Zoals verwacht mag worden scoort de huisarts het hoogst. Maar liefst 93% van de ondervraagden vindt vrije huisartsenkeuze belangrijk. Ook voor ziekenhuizen, specialisten, tandartsen en verzorgings- en verpleeghuizen liggen de percentages boven de 80%. Slechts eenderde van de ondervraagden vindt het belangrijk om tussen apotheken te kunnen kiezen. Chronisch zieken vinden het kunnen kiezen belangrijker dan gezonde personen.

Bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis gaat men voornamelijk af op eigen ervaringen, het advies van de huisarts en informatie van familie, vrienden en kennissen. Chronisch zieken kijken hier niet wezenlijk anders tegenaan.

Als belangrijke criteria voor de keuze van een ziekenhuis worden vooral goede reputatie, snel terecht kunnen, de aanwezigheid van een bepaalde specialist en de locatie van het ziekenhuis genoemd.

Bij een gezondheidsprobleem zeggen mannen vaker dat ze doen wat de arts voorstelt (circa 60%); van de vrouwen zegt de helft dat ze bij een gezondheidsprobleem zelf bepalen wat er moet gebeuren, eventueel na de arts gehoord te hebben. Hoogopgeleiden zijn meer geneigd het roer zelf in handen te houden, laagopgeleiden zeggen vaker te doen wat de arts voorstelt.

De helft van de ondervraagden prefereert een verzekering waarbij men geheel vrij is in de keuze van de huisarts, specialist en ziekenhuis ook al zou daar een hogere premie tegenover staan. Een kwart kiest voor een verzekering met een lage premie waarbij de verzekeraar bepaalt uit wie men kan kiezen. De resterende kwart weet het niet of heeft geen voorkeur.

Hoe tevreden is men?

Van degenen die in het afgelopen jaar bij een huisarts of specialist zijn geweest is tweederde in het algemeen tevreden; 27% is niet geheel tevreden en 6% is ontevreden. Vrouwen, jongeren, ziekenfondsverzekerden en chronisch zieken zijn vaker ontevreden.

Meer dan eenderde van de ontevredenheid komt doordat men te weinig informatie, onduidelijke antwoorden of onduidelijke adviezen krijgt. Ook lange wachttijden en wachtlijsten scoren hoog.

Het Internet als bron van informatie en zijn impact

De huisarts wordt als verreweg de belangrijkste bron van informatie gezien wanneer men een gezondheidsprobleem heeft. Daarnaast zoekt 70% van de Internetgebruikers bij een gezondheidsprobleem via het Internet wel eens naar informatie over zo?n probleem; bijna 20% doet dit in zo?n geval vaak of altijd. Vrouwen doen dit meer dan mannen en chronisch zieken vaker dan gezonden.

Voor de gang naar de huisarts maakt het raadplegen van gezondheidsinformatie via Internet volgens de ge?nqu?teerden niet zoveel uit: 80% zegt dat dit geen verschil maakt, 14% zegt hierdoor minder vaak te gaan. Slechts 2% zegt hierdoor vaker te gaan.

De helft van degenen die gezondheidsinformatie via het Internet hebben verkregen bespreekt deze informatie soms met hun dokter; 10% doet dit vaak. Onder chronisch zieken liggen deze percentages hoger dan onder gezonden. Meer dan de helft van de ondervraagden weet niet of zijn of haar arts dit op prijs stelt. Iets meer dan 10% denkt dat dit niet het geval is. 20% van de ondervraagden denkt dat deze bespreking invloed heeft op de keuze van de therapie; ongeveer 40% denkt dat dit geen invloed heeft. Chronisch zieken zijn in dit opzicht positiever; van hen denkt 30% dat dit invloed heeft.

Bijna een kwart van de ondervraagden zegt dat de via het Internet verkregen informatie aanleiding was om de levensstijl te veranderen ofwel gezonder te gaan leven. Onder chronisch zieken is dit percentage nog hoger.

Producten en diensten via het Internet

Rond 10% van de ondervraagden heeft wel eens gezondheidsproducten via het Internet gekocht. In de meeste gevallen ging het daarbij om vitamines.

In vergelijking met een eerdere studie ziet een toenemend aantal ondervraagden iets in therapie of in gezondheidsbewaking via het Internet. Voor therapie is dit overigens geringer: bijna ??n op de drie ondervraagden; meer dan de helft denkt dat op termijn het bewaken van de eigen gezondheid via Internet een re?le optie is.

Ongeveer 70% van de ondervraagden zou zijn gegevens over zijn eigen gezondheidstoestand via Internet willen kunnen raadplegen, indien men (chronisch) ziek is.

Bronnen:

http://www.planet.nl/

http://nu.nl/

http://www.telegraaf.nl/

Overig:

http://www.rvz.net/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!