Imke Carsouw (Brainport Development): “Vernieuwing ontstaat door ontmoeten en verbinden”

17 november 2014, 10:30

De oorsprong van Brainport lig begin jaren negentig. Het ging niet goed met de regio Eindhoven. Met Philips ging het niet goed en DAF ging zelfs failliet. Daarmee kwamen 36.000 mensen op straat te staan. Om al dat talent niet kwijt te raken, werden plannen bedacht om de regio overeind te houden. Daar is uiteindelijk de Brainport-regio uit ontstaan. Een regio die zich kenmerkt door veel high tech bedrijven, maar ook door samenwerken. “Open innovatie, mensen die elkaar weten te vinden en vanuit vertrouwen willen delen. Dat is echt iets wat hier in de genen zit.(…) Dit is een regio waar van oudsher eigenlijk helemaal niks was. Er zijn geen grondstoffen, er is geen goede grond, geen grote vaarwegen, hier is helemaal niks. Dus als je in deze regio wilde overleven, dan moest je samenwerken”, aldusImke Carsouw directeur van Brainport Development.

“Brainport Development is een ontwikkelingsmaatschappij in de regio Eindhoven. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden proberen wij activiteiten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat deze regio sneller kan groeien.” Niet dat het slecht gaat. Per 10.000 inwoners worden jaarlijks 22 patenten gedeponeerd. Ter vergelijking: in Silicon Valley zijn dat er maar 8.

Ook het lokale MKB vaart er wel bij. “Het gemiddelde MKB haalt 9 procent van zijn omzet uit producten die er 3 jaar geleden nog niet waren, in deze Brainpoort regio is dat bij het MKB gemiddeld 23 procent. Dus 23 procent van de omzet van het MKB komt uit producten die er 3 jaar geleden nog niet waren.”

Er zijn goeie faciliteiten, er zijn initiatieven om startups te ondersteunen, maar de belangrijkste uitdaging ligt misschien wel op het menselijk vlak. De regio heeft veel behoefte aan technisch geschoold personeel, zowel op MBO niveau als hoger. Om die reden lopen er programma’s in lokale crèches om kinderen al op jonge leeftijd met techniek in aanraking te laten komen.

“We organiseren de Dutch Technology Week om reuring rondom techniek te creeëren, maar ook zijn we twee weken geleden met 25 bedrijven een progamma gestart om internationale kenniswerkers naar deze regio te halen. Dus allerlei projecten en activiteiten met bedrijven en instelling om die regio te laten groeien, wendbaar en adaptief te maken.”

“Banen voor het oprapen”

“We zijn al heel lang bezig een mammoettanker om te draaien. Jarenlang waren de maakindustrie en tech vies. Daar kon je geen baan in vinden of geen carrière in maken. Mensen zagen dat niet als iets waar je trots op kon zijn. Gelukkig is de afgelopen jaren de aandacht voor de maakindustrie en ondernemerschap in Nederland enorm gegroeid en zien mensen ook dat hier economische groei zit. Wij zeggen: in de Brainport-regio wordt niemand met een technische achtergrond meer afgewezen, maar alleen maar doorverwezen. Dus je leidt ook op naar een baan.”

Banen genoeg dus in de regio. En het aantal innovaties liegt er ook niet om. “Maar we zijn nog steeds geen ondernemersregio van wereldformaat. Dat gaat steeds beter en we hebben met Startup Bootcamp een enorme slag gemaakt . Allerlei andere partijen zijn bezig om steeds meer ondernemers hier naartoe te trekken, maar dat kan echt nog een tandje meer.”

Ook is het woon, werk en leefklimaat nog niet van internationale allure. “Het moet zo zijn dat je niet hoeft te twijfelen tussen San Diego en Eindhoven”. Daarvoor is naast een fijne plek om te wonen en werken ook een goed cultureel klimaat van belang. Punten waar Carsouw zich de komende jaren voor in gaat zetten, waarbij mensen uiteindelijk centraal staan.

Zoals ook het geval is op de High Tech Campus. “Geen van de bedrijven op de campus mag een eigen kantine hebben. Rond lunchtijd stromen alle gebouwen leeg en die komen naar centrale horecagelegenheden. Vanuit het idee: mensen moeten elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Startups hier zitten ook niet in cubicals, maar in open offices want het gaat om het ontmoeten van mensen en dingen aan elkaar verbinden, dan ontstaat vernieuwing”

Leonieke Daalder is politicoloog en journalist. Ze werkte voor onder meer Radio Noord Holland en de VPRO. Bij de laatste omroep was ze verantwoordelijk voor crossmediaal project 3VOOR12 dat onder haar leiding onder meer de Prix Europa, Gouden Pixel, Pop Pers Prijs en UPC Digital Award won. Ze is een van de oprichters van Fast Moving Targets. Ze schrijft, interviewt, onderzoekt, filmt, presenteert. leonieke.daalder@gmail.com

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!