Hoe de natuur beter wordt van commerciële samenwerkingen

15 juni 2017, 13:00

Collega-blogger Mandy Vinkenvleugel schreef het al: non-profitorganisaties bereiken een steeds kleiner deel van de Nederlandse huishoudens via fondsenwerving. Tegelijkertijd verbinden Nederlanders zich minder snel jarenlang aan één goed doel en geven zij vooral voor zaken waar zij zich op dat moment mee verbonden voelen. Als een van de grootste verenigingen van Nederland staat ook Natuurmonumenten continu voor de uitdaging mensen bewust te maken van het belang van natuurbeheer en -bescherming en ervoor te zorgen dat mensen zich met die natuur verbonden voelen. Om dit te bereiken is ook samenwerking met bedrijven onontbeerlijk.

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

We schrijven november 1904. Burgemeester & Wethouders van Amsterdam dienen een voorstel in bij de gemeenteraad om het Naardermeer te dempen met stedelijk afval. Voor Jac. P. Thijsse en E. Heimans vormde dit de aanleiding om de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op te richten.

Deze beoogde stortplaats werd daarmee de eerste aankoop van Natuurmonumenten en vormt tot op de dag van vandaag nog steeds een van de ruim 355 natuurgebieden die deze vereniging beschermt en beheert. In totaal beheert Natuurmonumenten meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Overal in Nederland. Voor iedereen.

Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van vrienden, vrijwilligers, leden én door samenwerking met bedrijven.

Partners net zo onmisbaar als leden en vrijwilligers

Natuurmonumenten kan met meer dan 700.000 leden/donateurs en meer dan 200.000 kinderen die lid zijn van OERRR tot een van grootste verenigingen van Nederland worden gerekend. Toch staan we continu voor een aantal uitdagingen.

 • Hoe zorgen we ervoor dat onze achterban blijft groeien en ook jongere generaties actief betrokken willen zijn bij dé vereniging die zich inzet voor behoud van natuur en cultureel erfgoed?
 • Hoe maken we de niet-traditionele achterban bekend met het werk van Natuurmonumenten en kunnen we ze verleiden toch deel te nemen aan een van de vele activiteiten, lid te worden, te doneren en/of op een andere manier een bijdrage te leveren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen van Nederland voor hun puberteit minimaal één keer een onvergetelijke belevenis in de natuur hebben beleefd?
 • Hoe betrekken we partners bij het werk van Natuurmonumenten, maken we ze bewust van het belang van natuurbehoud en vragen wij ze ook een financiële bijdrage te leveren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de vraag ‘wat levert het op voor de natuur?’ centraal blijft staan?

Een deel van het antwoord kan worden gevonden in de samenwerking met bedrijven. Natuurmonumenten beschikt over verschillende media met een groot bereik: leden ontvangen 4 keer het blad Puur Natuur (oplage 720.000), maandelijks ontvangen ruim 200.000 mensen de e-mailnieuwsbrief, meer dan 300.000 mensen hebben de NatuurRoutes-app gedownload, de Facebook-pagina heeft bijna 300.000 fans en ook op Twitter (ruim 35.000 volgers) en Instagram (meer dan 30.000 volgers) zijn we als organisatie volop aanwezig.

Toch moeten we eerlijk zijn en onderkennen dat we een belangrijk deel van de 17 miljoen Nederlanders nooit via deze eigen kanalen zullen bereiken.

Tegelijkertijd beschikken we als organisatie wel over de mooiste content. Want met meer dan 355 gebieden, meer dan 100.000 hectare geweldige natuur en meer dan 2.600 gebouwen in beheer, zijn er altijd verhalen te vertellen. Of het nu gaat om de aanleg van nieuwe eilanden in de Marker Wadden, het restaureren van het Waterloopbos, het luiden van het weidevogelalarm of kleinschalige klassieke concerten op 33 bijzondere locaties, Natuurmonumenten zit vol met verborgen schatten.

Toch moeten we eerlijk zijn: een belangrijk deel van de 17 miljoen Nederlanders zullen we nooit via onze eigen kanalen bereiken.

Voor bedrijven is deze content interessant omdat ze daarmee hun betrokkenheid bij het beheren van natuur en cultureel erfgoed in het algemeen en het werk van Natuurmonumenten in het bijzonder kunnen tonen. En daarmee helpen deze bedrijven ons om ons werk zichtbaar te maken bij een ander publiek.

Op die manier proberen wij meer zichtbaarheid te creëren bij anderen dan onze traditionele achterban, deze mensen bekend te maken met het werk van Natuurmonumenten en ze uit te dagen het werk van Natuurmonumenten te steunen.

Als organisatie streven wij naar langdurige samenwerkingsverbanden. Daarom is het van belang dat zowel onze partners als Natuurmonumenten voldoende toegevoegde waarde zien én er voldoende gezamenlijk belang is er echt een succes van het maken. Een partnerschap met Natuurmonumenten draagt bij aan het ‘groene imago’ van een onderneming. Of zoals een van onze partners het verwoordt:

Door samen te werken met de autoriteit op het gebied van natuurbeheer, winnen we zelf ook aan autoriteit op dit vlak. Natuurmonumenten is een A-merk dat staat voor betrouwbaarheid, groen, duurzaam, actief, enzovoorts. Door ons daarmee te associëren worden we ook zo gezien.

Wat levert het de partners op?

Als het gaat om samenwerking met andere organisaties, werken wij binnen Natuurmonumenten steeds vaker met een integrale aanpak. Daar waar in het verleden de nadruk lag op fondsenwerving bij bedrijven, wordt nu niet alleen gekeken naar de financiële meerwaarde, maar ook wat een partnerschap kan bijdragen aan het bekendmaken van het werk van Natuurmonumenten én aan het motiveren van mensen actief te gaan meedoen, bijvoorbeeld door lid of donateur te worden of een gratis (hardloop)routeboekje aan te vragen.

De tijd dat bedrijven goede doelen een vorstelijk bedrag gaven in het vertrouwen dat ze iets goeds mee zouden doen, ligt binnenkort definitief achter ons.

En dat sluit aan bij een beweging die bij veel commerciële partijen zichtbaar is. De tijd dat bedrijven goede doelen een vorstelijk bedrag gaven in het vertrouwen dat ze iets goeds mee zouden doen, ligt definitief achter ons. Steeds bewuster zijn zij op zoek naar partners die bijdragen aan hun eigen doelstellingen.

Hoe kan samenwerking met Natuurmonumenten bijvoorbeeld bijdragen aan de doelstellingen van een bedrijf?

 • Versterking van het eigen imago. Samenwerking met ‘de groene autoriteit van Nederland’ loont als ‘groen’ onderdeel is van je eigen kernwaarden. Het maakt je als bedrijf op dit punt (nog) geloofwaardiger.
 • Zichtbaarheid en promotie richting de bestaande achterban van Natuurmonumenten (denk aan de media van Natuurmonumenten, de leden, ouders van OERRR of bijvoorbeeld natuursporters als trailrunners of MTB-ers).
 • Joint-promotion-acties: koop product x en krijg korting op een activiteit van Natuurmonumenten, koop product y en maak kans op een exclusieve VIP-safari op de Veluwe, boek een vakantie en ontvang het exclusieve OERRR-vakantie-doe-boek, etc.
 • Activeren van klanten door ondersteuning van (sport)activiteiten en activatieprogramma’s in de natuur. Verzekeraars zetten in op ontspanning en beweging als onderdeel van zorgpreventie. Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang willen zich onderscheiden door spelen in de natuur. Producenten van voedingsmiddelen willen zich profileren als verantwoord en gezond. Stuk voor stuk boodschappen die kunnen worden versterkt door samenwerking met een organisatie als Natuurmonumenten.
 • Toegang tot de mooiste content als het gaat om de Nederlandse natuur of cultuur historisch erfgoed. Unieke content voor bedrijven die een echt Nederlands verhaal willen vertellen.

Foto: copyright Natuurmonumenten

Ontwikkeling intern

Als vereniging, goed doel én natuurbeschermer zullen we via bedrijven fondsen blijven werven. Tegelijkertijd bieden deze organisaties zoals gezegd kansen als het gaat om het bereiken en activeren van hun klanten. Dat vraagt van de marketeers van deze bedrijven echter ook dat zij zich goed verdiepen in de doelstellingen van het goede doel en in de uitgangspunten die gelden voor de samenwerking met een dergelijke partij.

Om het A-merk Natuurmonumenten te beschermen, bijvoorbeeld tegen greenwashing, zullen we kritisch moeten blijven met welke partners we samenwerken.

Want om het A-merk Natuurmonumenten te beschermen, bijvoorbeeld tegen greenwashing, zullen we altijd kritisch moeten blijven met welke partners we wel, maar ook met welke partners we niet willen samenwerken. Om die reden is er in de loop van de tijd een aantal criteria ontstaan waaraan (potentiële) partnerschappen worden getoetst.

 • Draagt de samenwerking bij aan het activeren van nieuwe groepen mensen? Natuurmonumenten heeft als missie jong en oud in het hart te raken en de fascinatie voor natuur met iedereen te delen. Partners helpen mee deze ambitie te verwezenlijken.
 • Kunnen we via deze samenwerking (het belang van) het werk van Natuurmonumenten bij een groter publiek bekendmaken? En kunnen we daarmee nieuwe dialogen opbouwen?
 • Worden we in staat gesteld nieuwe financiële middelen aan te trekken? Om daarmee natuur en cultureel erfgoed te beheren en onderhouden? Ook een vereniging als Natuurmonumenten zal steeds harder moeten werken en creatiever moeten zijn om de begroting sluitend te krijgen.
 • Heeft de beoogde partner en/of zijn merk(en) geen negatief effect op het merk Natuurmonumenten, ons werk en/of onze vereniging?
 • En de belangrijkste vraag die we vanuit Natuurmonumenten onszelf te allen tijde moeten stellen is: wat wordt de natuur of ons cultureel erfgoed hier beter van?

Succesvolle samenwerking met bedrijven vraagt binnen Natuurmonumenten ook om steeds meer samenwerking binnen de eigen organisatie. Door vanuit partnerschappen actief onderdeel te zijn van programma’s als OERRR en Natuursport, kan vanuit de doelstellingen en behoeften van de eigen organisatie eerder en beter worden nagedacht over mogelijke samenwerkingen met andere organisaties. Daarbij leren wij als Natuurmonumenten niet langer te schromen bedrijven in een vroeg stadium deelgenoot te maken van onze probleem- of vraagstelling.

Via OERRR willen we alle kinderen van Nederland voor hun puberteit minimaal één magic moment in de natuur laten beleven. Vanuit die ambitie is het interessant op zoek te gaan naar partners die zich ook richten op kinderen, inhoudelijk passen bij OERRR en in staat zijn kinderen (en/of hun ouders) letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.

Via OERRR willen we alle kinderen van Nederland voor hun puberteit minimaal één magic moment in de natuur laten beleven.

En als we weten dat we via gratis routeboekjes relatief veel potentiële nieuwe leden en donateurs kunnen bereiken, is het interessant te kijken welke partners ons kunnen helpen veel bereik rondom deze routeboekjes te creëren. Of gezamenlijk – op basis van de content die we binnen de organisatie beschikbaar hebben – nieuwe vormen van routeboekjes te ontwikkelen waarmee wij als Natuurmonumenten ‘leads’ kunnen genereren.

Dat vereist dat we binnen Natuurmonumenten meer vanuit een gezamenlijke aanpak denken en doen en soms minder aan onze individuele doelen vasthouden. En in een aantal gevallen leren we aan te sluiten bij de dynamiek van een bedrijf. Meten en bewijzen dat samenwerking intern én extern loont zal hier een belangrijke rol in spelen. Iets wat marketeers, product- of accountmanagers van andere goede doelen wellicht herkennen.

Voor Natuurmonumenten blijft het belangrijkste uitgangspunt in ieder geval dat de natuur (en ons cultuur historisch erfgoed) ook van deze nieuwe wijze van samenwerken met bedrijven uiteindelijk beter moet worden.

Ter inspiratie

ING

ING is al meer dan 20 jaar partner van Natuurmonumenten. De bank vindt het belangrijk natuur toegankelijker te maken, zodat iedereen in Nederland de natuur echt kan beleven. In de Westerse wereld groeien kinderen steeds meer achter een beeldscherm op. Natuurlijk is leren omgaan met de computer belangrijk. Maar juist buitenspelen is goed voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling.

ING wil als hoofdsponsor van OERRR de natuur dichterbij brengen voor een grote groep kinderen. En ze, samen met hun ouders, inspireren om vaker naar buiten te gaan. Dit doet zij onder andere door sponsoring van de ING Wilde Buiten Dagen en het aanbieden van lidmaatschappen aan haar klanten via de ING Rentepuntenwinkel. Tienduizenden kinderen hebben via ING met OERRR kennisgemaakt.

Zevenheuvelenloop

Sinds 2015 zet Stichting Zevenheuvelenloop zich met Natuurmonumenten actief in voor de natuur en hardlopen in de natuur. Vanaf dat moment vormen wij het goede doel dat is gekoppeld aan de Scholten Awater Zevenheuvelenloop (sinds 1 juni van dit jaar de NN Zevenheuvelenloop). Natuurbescherming en natuurbeleving gaan namelijk hand in hand. Volgens Ronald Veerbeek, directeur Stichting Zevenheuvelenloop, bereiden veel lopers zich op zijn evenementen voor in de natuur. De natuur past daarom heel mooi bij de duurzame visie van Stichting Zevenheuvelenloop.

Naast de mogelijkheid te doneren bij inschrijving voor het Zevenheuvelenweekend, wordt ook de eigen-vervoersbijdrage van de deelnemers aan de Stevensloop, de Marikenloop en het Zevenheuvelenweekend aan de natuur geschonken. In 2016 leverde dit een financiële bijdrage van ruim 60.000 euro op.

Landal Greenparks

Landal GreenParks en Natuurmonumenten zijn partners sinds 2005. Landal stimuleert en enthousiasmeert haar gasten actief de natuur rondom haar parken te ontdekken. Want: hoe meer je weet, hoe meer je ziet. En hoe meer je ziet, hoe meer je geniet en hoe meer de natuur je waard is om te behouden. Bovendien geldt: een mooie natuurervaring is een mooie vakantiebeleving.

Samen betrekken Landal GreenParks en Natuurmonumenten de gasten actief bij de natuur op en rondom de parken. Naast het ontsluiten van waardevolle content en activiteiten van Natuurmonumenten levert Landal ook een substantiële financiële bijdrage aan het werk van Natuurmonumenten.

IKEA

Al zes jaar op rij steunt IKEA met de verkoop van kerstbomen het werk van Natuurmonumenten. Van alle verkochte kerstbomen doneert IKEA één euro aan natuurprojecten. Daarnaast ontvingen de kopers een kerstbal waarmee ze ook nog eens met korting deel konden nemen aan een van de vele activiteiten van Natuurmonumenten. In 2016 leverde de IKEA Kerstbomenactie 85.393 euro op voor de natuur.

Menzis

Natuur versterkt de gezondheid en het welzijn van mensen. Wie regelmatig actief is in de natuur, voelt zich fysiek en mentaal sterker en is beter bestand tegen stress. Daarom werken Natuurmonumenten en Menzis samen om meer mensen te laten bewegen in de natuur.

Zo is Menzis partner van de midzomernachtloop en promoot zij actief de Natuurroute app van Natuurmonumenten. Met deze app kunnen wandelaars nu ook punten sparen in SamenGezond, het spaarprogramma van Menzis. Ook met dit initiatief willen Natuurmonumenten en Menzis mensen stimuleren meer te bewegen in de natuur.

Chaudfontaine.nl/puurnatuur

‘Met dank aan de natuur!’ Dat is de naam van de nieuwe campagne die Chaudfontaine dit voorjaar introduceert. Hiermee benadrukt Chaudfontaine dat zij heel veel aan de natuur te danken heeft: het natuurlijk mineraalwater wordt door de aarde verwarmd en ontspringt met een temperatuur van 37 graden celsius. Bovendien zal Chaudfontaine dit jaar Natuurmonumenten steunen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het beleven en beschermen van de natuur.

Het initiatief ‘Puur Natuur Projecten’ van Chaudfontaine vraagt aandacht voor verschillende projecten van Natuurmonumenten: van wandel-, fiets- en kanoroutes door natuurgebieden tot een project om weidevogels te beschermen.

Emile Peters
Partnerschappen en Business Development bij Natuurmonumenten

Houdt zich binnen Natuurmonumenten bezig met samenwerking met bedrijven. Is vanuit het team betrokken bij de programma’s Oerrr en Natuursport. Is daarnaast verantwoordelijk voor accounts als Menzis, IKEA, Chaudfontaine, Arval en Europcar. Zou het liefst als fotograaf alle ensembles – gebieden en gebouwen – van Natuurmonumenten vastleggen. Om daarna boswachter op Texel te worden. Was in het verleden onder andere Managing Director van Marketingfacts.

Categorie

3 Reacties

  Remi

  Leuk om te lezen hoe jullie deze samenwerkingen aanpakken en volgens welk beleid dat gebeurd. Ik weet uit eigen ervaring dat het soms lastig is de grens te bepalen. Ook ik wil met mijn werk een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Daarom werk ik als marketeer bij voorkeur voor bedrijven die een positieve impact maken op natuur, klimaat of het sociale domein. Tegelijk geloof ik er in dat organisaties die een sociale of duurzame impact willen maken commercieel moeten denken en werken om die impact te maken. Doe je dat niet, dan blijf je een speler in de marge en gaat de gevestigde orde niet schuiven. En daar horen dus soms compromissen bij. Een ‘slecht’ maar groot bedrijf een kleine stap in de goede richting laten zetten heeft uiteindelijk wel een grote impact.

  Mooi om te zien dat jullie criteria hebben ontwikkelt om de samenwerkingen aan te toetsen. Al kan ik me voorstellen dat ook die intern en extern soms tot discussie leiden. In hoeverre gebruiken jullie de samenwerkingen ook om invloed uit te oefenen op het werk van jullie partners? Concreet weet ik dat ING bij de Eerlijke Geldwijzer geen hoge score haalt en veel mensen uit jullie doelgroep de Eerlijke Geldwijzer in de gaten houden. Dus ik kan me voorstellen dat dat vragen oproept uit de achterban. Hoe gaan jullie daarmee om?

  Verder mooi om te zien dat jullie zo open zijn over deze aanpak en de resultaten die jullie daarmee, met de partners, bereiken!


  16 juni 2017 om 10:01
  EmilePeters

  Hallo Remi,

  Bedankt voor je reactie. Laat ik beginnen te zeggen dat ik het volledig eens ben met dat wat je stelt in je eerste alinea. Commercieel denken en werken helpt, maar uiteindelijk zal het altijd gaan om het sluiten van compromissen, maar geloof me die komen in de meeste gevallen niet zonder discussie tot stand. En ook nadat contracten rondom partnerschappen zijn afgesloten krijgen we van binnen én buiten de organisatie, gevraagd en ongevraagd, kritieken. Zeker als dat gebeurt vanuit de juiste gezamenlijke visie en ambitie juich ik dat overigens alleen maar toe. Op die manier houden we elkaar scherp!

  In de contacten met onze partners zullen we daar relevant zeker onze kijk op zaken delen. Mede om die reden zijn vaak ook onze collega’s van Ledenservice, Webcare en Public Affairs betrokken. Zij weten als geen ander wat er speelt binnen onze achterban. Ook deze geluiden nemen mee in contacten met onze partners.

  Mocht je er meer over willen weten dan ben je uiteraard altijd van harte welkom en vertel ik je er graag meer over.


  16 juni 2017 om 14:07
  Remi

  Helder! Dank voor je toelichting!


  16 juni 2017 om 14:11

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!