De Nederlandse industrie en ICT

25 maart 2003, 14:44

Op welke manier kan de Nederlandse industrie inspelen op veranderende marktomstandigheden en hoe ziet de industrie van de toekomst eruit? Is innovatie zaligmakend of kunnen netwerken de benodigde kennis voor product- en procesverbetering opleveren? En welke rol gaat ICT bij dit alles spelen? De nieuwe uitgave in het kader van de Business Alignment Monitor, de branche-analyse ‘De Nederlandse Industrie en ICT,’ beantwoordt deze en andere vragen.

Ontwikkelingen

De brancheanalyse gaat in op de huidige ontwikkelingen in de markt: in de toekomst zal de Nederlandse industrie steeds hoogwaardiger en dus kennisintensiever worden. De arbeidsintensieve industrie zal, nog meer dan al gebeurd is, verdwijnen naar lage lonenregio’s zoals Azi? en Oost- en Centraal Europa. Industri?le bedrijven zullen zich steeds meer specialiseren. Activiteiten die niet tot de kernbezigheid behoren, worden afgestoten of uitbesteed. Tenslotte moet de industrie zich voornamelijk richten op een hoge servicegraad. Uit de servicecomponenten van de industrie wordt namelijk veel toegevoegde waarde verkregen. In verband met de verhoging van de service graad wordt de dienstverlening binnen de industrie steeds belangrijker. Het onderscheid tussen industrie en diensten is dan ook steeds moeilijker te maken. Commerci?le risico’s worden steeds meer afgewenteld op toeleveranciers.

Kritische succesfactoren

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in de volgende kritische succesfactoren: een heldere kijk op de markt en klanten, het bewaken van de ketenpositie, het ontwikkelen van een lange termijn visie en het inzetten van Informatie Technologie. Dit zijn de belangrijkste eisen waaraan de industri?le bedrijven van de toekomst zullen moeten voldoen. Samengevat:

* absolute focus op de klant/markt en markt/strategie

* hoge toegevoegde waarde product/dienst

* procesgericht werken en denken

* hoge automatiseringsgraad

* uitwisselen/samenwerken met kennisinstellingen en inzet van moderne technologie

* hoog geschoolde medewerkers.

Vernieuwde site

Ook de site is vernieuwd: u vindt er nu profielen van brancheorganisaties en interviews met de vertegenwoordigers daarvan. Wat is de kijk van de brancheorganisaties op de ontwikkelingen in de markt? Wat is hun rol bij de trends op ICT-gebied? Heliview in gesprek met de vertegenwoordigers uit de markt.

Bron:

http://www.heliview.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!