De top 3 meest interessante technologieën binnen de ICT

14 augustus 2014, 13:30

In het voetbal kennen we de wet van Murphy. In de ICT-sector kennen we de in 1956 tot stand gekomen wet van Moore. Die wet stelt dat het aantal transistors op een chip per twee jaar verdubbelt. De wet van Moore staat symbool voor de snelheid van de ontwikkelingen binnen de ICT. Het is een dynamische, exponentieel groeiende sector en zal dit voorlopig ook blijven. Wij van Bonque hebben een overzicht voor je gemaakt van de top 3 meest interessante technologische ontwikkelingen.

1. Internet of Things

Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. In 2012 waren er zo’n 9 miljard objecten die op de een of andere manier verbonden waren met het internet. Deze 9 miljard objecten vormen het ‘Internet of Things’ (IoT). Steeds meer bedrijven en consumenten vinden een nuttige toepassing voor het IoT. Deze ontwikkeling leidt tot een positieve invloed op innovatiekracht, economie en de welvaart.

Door een exponentieel groeiend aantal apparaten dat met het internet is verbonden wordt informatie steeds gemakkelijker doorgegeven. Zo bestaan er apparaten die geheel zelfstandig een storing melden, informatie over een voorraadniveau doorgeven en apparaten die volledig op afstand beheerd worden.

Uit onderzoek (Science Daily, 2013) is gebleken dat ongeveer 90 procent van alle data in de wereld de laatste twee jaar is geproduceerd. De verwachting is dat er in 2020 meer dan 50 miljard apparaten en sensoren via het internet verbonden zullen zijn.

Omdat miljarden apparaten met elkaar verbonden zijn en de hoeveelheid data die geproduceerd wordt exponentieel toeneemt, zal de beveiliging van deze apparaten steeds belangrijker worden. Zodoende zal door het IoT, de sector beveiliging onderworpen zijn aan ontwikkeling en groei.

Verder is er voor het IoT in de zorg ontzettend veel ruimte voor groei. Die groei binnen de zorg betekent onder andere dat er stappen worden gemaakt op het gebied van tijd en efficiëntie van werken. In de toekomst zullen patiënten, bijvoorbeeld door de komst van sensoren die de gezondheid van een patiënt nauwgezet monitoren en een digitaal patiëntendossier (deels al in gebruik), een veel kortere ziekenhuisbezoek kennen.

Met betrekking tot sensoren die de gezondheid van een patiënt monitoren is de Sproutling het vermelden waard. De Sproutling monitort onder andere de hartslag, ademhaling en lichaamstemperatuur bij baby’s en waarschuwt bij problemen.

Andere gebieden waar het IoT een rol speelt en aan invloed toeneemt zijn de gebieden van infrastructuur en de agrarische sector. Op het gebied van infrastructuur kennen we systemen waarmee wegbeheerders op basis van data uit sensoren in auto’s en het wegdek verkeersdruk kunnen meten. In de agrarische sector wordt het IoT zelfs gebruikt bij koeien. Koeien worden sensoren in pilvorm toegediend zodat de stofwisseling nauwkeurig is te monitoren.

2. Big data

Een tweede technologische ontwikkeling die interessant is, is big data. Big data houdt het gebruik in van een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden. Er zijn drie factoren die het gebruik van big data kenmerken, dat zijn;

  • de hoeveelheid data
  • de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd kan worden
  • de diversiteit van de data

Wat big data interessant maakt voor innovatie, de economie en de welvaart is de mogelijkheid tot een betere en meer ontwikkelde statistische analyse van data. Het gebruik van software, computers en sensoren genereert data. Door big data levert dat betere analyses, plannen en beslissingen op.

Mede daardoor heeft big data prioriteit gekregen bij businessmanagers. Voor businessmanagers is de mogelijkheid tot het verkrijgen van verbeterde statistische analyses een incentive om in big data te investeren. Dit kan namelijk direct voordelen opleveren. Denk aan het vergroten van klanttevredenheid, het realiseren van kostenreducties of het mogelijk maken van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Uit onderzoek (ICT Marktmonitor 2014) blijkt dat big data een groei kent van gemiddeld 32 procent per jaar. Van 268 miljoen euro in 2013 naar verwacht 925 miljoen euro in 2018. Binnen de zorg, overheid en zakelijke dienstverlening zijn bestedingen aan big data het hoogst.

Big data gaat een cruciale rol vervullen voor zakelijke gebruikers. Vandaar dat de komende jaren het aantal aanbieders van bigdataproducten en gerelateerde diensten sterk groeien. Wat wordt er belangrijk op dit gebied? Wanneer het aanbod groeit zal het steeds belangrijker worden je als speler te onderscheiden met het aanbod. Daarnaast zal uitdagend worden het integreren van big data in de organisatie en in de zakelijke processen.

3. 3D-printing

De derde technologische ontwikkeling van waarde is die van 3D-printing. 3D-printers maken het mogelijk om digitale data om te zetten in objecten. Deze techniek is sinds 1980 in ontwikkeling. De laatste jaren neemt deze techniek echter een vlucht.

De ontwikkeling van 3D-printing is nu op een punt beland dat bedrijven en consumenten over relatief betaalbare 3D-printers kunnen beschikken. Dit zorgt voor een toename van investeringen en bestedingen aan 3D-printing. Onderzoeksbureau Gartner heeft de wereldwijde bestedingen aan 3D-printers geraamd op 4,1 miljard euro. Concreet betekent dit dat de komst van 3D-printers productieprocessen, de maakindustrie en logistieke processen onderwerpen aan hevige verandering.

De invloed van 3D-printing op productieprocessen uit zich bijvoorbeeld in het feit dat het produceren van kleinere productieaantallen niet per se minder winstgevend hoeft te zijn en dat qua kosten efficiëntie het produceren van hoge productieaantallen ‘beter’ is. 3D-printing doorbreekt deze tendens. De winstgevendheid van kleine productieaantallen zal toenemen. Waarom? Omdat maatwerk gemakkelijker en op een meer kostvriendelijke manier kan worden afgeleverd. De invloed van 3D-printing is dus al zeer merkbaar.

3D-printing heeft ook een invloed op het gebied van intellectueel eigendom. Producten kunnen gemakkelijker worden nagemaakt door andere bedrijven of consumenten. De bescherming van intellectueel eigendom zal belangrijker worden. Zowel het begrip intellectueel eigendom als de bescherming van intellectueel eigendom zullen mee moeten gaan met de veranderingen op het gebied van productie en de maakindustrie.

Als voorbeeld, kijk eens naar de muziek- en filmindustrie. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe intellectueel eigendom in die industrieën continu voer is geweest voor discussie. Als gevolg daarvan zijn die industrieën in een korte tijd zeer veranderd. Daarbij hebben we gezien hoe bedrijven als Netflix en ITunes daar handig op hebben ingespeeld.

Er bestaat een grote kans dat 3D-printing eenzelfde soort ontwikkeling teweeg zal brengen. Bedrijven zullen door de komst 3D-printers en de invloed daarvan op het intellectueel eigendom op zoek gaan naar nieuwere verdienmodellen.

Als laatste noem ik nog het feit dat de komst van 3D-printing kansen creëert op het gebied van software rondom 3D-printing. Denk aan applicaties waarmee 3D-ontwerpen gemaakt kunnen worden of software voor opleidings- en trainingsprogramma’s.

Wij van Bonque vonden dit de 3 meest noemenswaardige technologische ontwikkelingen in de ICT-sector. Uiteraard is deze lijst niet uitputtend. The list goes on and on!

Sanne Roeling
Online projectmarketeer bij Sizigy

Is net zo graag online als offline. Wil jou verbeteren op taalgebied. Verdoet haar tijd op Twitter en Instagram. Crazy cat lady in hart en nieren.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!