De platformeconomie als startpunt voor online marketing

8 mei 2014, 08:00

Afgelopen dinsdagmiddag kwamen ruim 60 (online) marketingprofessionals bij Planetarium in Amsterdam bij elkaar voor de start van de tweede editie van Marketingfacts Updates. In 14 bijeenkomsten zullen zij door ruim 40 experts onder andere worden bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van o.a. analytics, socialmediamarketing, online branding & PR, e-commerce, etcetera. In de eerste, inleidende bijeenkomst werd ingegaan op de gevolgen van de digitalisering op mens, maatschappij, merk en organisatie. Oftewel: de platformeconomie als startpunt voor een jaar lang de diepte in over online marketing.

The internet of everything is here!

Marco neemt zijn publiek mee naar vóór de Industriële Revolutie. Net als nu werkt een groot deel van de bevolking als kleine zelfstandige. Niet als marcom-adviseur of webdesigner, maar als bakker en timmerman. En net als nu zijn zij voor belangrijk deel afhankelijk van hun (sociale) netwerk. Van ons kent ons rond de dorpspomp, naar ons kent ons op Twitter en Facebook. Dezelfde uitgangspunten, andere schaalgrootte,. Begin 20e eeuw worden organisaties – onder invloed van stoomtrein en -machine – echter groter en groter.

Voor Marco is met het verschijnen van The Cluetrain Manifesto een nieuw tijdperk ingeluid. Christopher Locke et al. lieten al in 1999 aan de hand van 95 stellingen zien dat internet de manier van zakendoen radicaal zou veranderen. In hoog tempo toont Marco aan de hand van een groot aantal grafieken en cijfers aan dat internettechnologie hard op weg is altijd en overal in ons leven aanwezig te zijn en daarmee hard op weg is ons ‘zesde zintuig’ te worden.

Maar wat betekent dit voor organisaties? Wat moeten de deelnemers aan Marketingfacts Updates (en andere marketeers) hier nou mee? Een beknopte samenvatting:

 • Verschuiving van push (zenden) naar pull. Met het (alleen) via massamedia uitzenden van je boodschap red je het als organisatie niet. De moderne consument gaat zelf op zoek en zal jou als organisatie moeten kunnen vinden. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor contentcreatie, maar ook voor vindbaarheid (een onderwerp dat verderop in Marketingfacts Updates ook nog aan de orde zal komen).
 • Verschuiving van zenden naar dialoog. Word onderdeel van relevante netwerken. ‘Luister’ waar op internet er over je merk, organisatie of product wordt gezegd: sociale netwerken, maar ook fora en blogs. En kijk ook door wie dat wordt gezegd. Een mogelijke bedreiging hierbij is volgens Marco Derksen de trend naar gebruik van gesloten netwerken (denk aan Whatsapp) waardoor het voor organisaties moeilijker wordt deel te gaan nemen aan online conversaties.
 • Verschuiving naar participatie. Deze trend van gesloten ketens naar ‘open netwerken’ met medewerkers, klanten en partners is te zien aan de ontwikkeling van platformen die faciliteren in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de vorm van producenten en consumenten die direct waarde aan elkaar toe kunnen voegen. Denk hierbij aan platformen als Ucourse, Udemy, Peerby en Quirky. Maar ook de case van deze middag, Thuisafgehaald.nl.
 • Toenemend belang van digitale vaardigheden. Opleidingen zullen meer en beter in moeten spelen op de behoefte aan dit soort vaardigheden. Mooi om te zien dat onder meer Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, InHolland, Saxion, NHTV en Universiteit van Amsterdam ook deelnemen aan dit programma om op die manier hun eigen kennis up-to-date te houden;
 • Identiteit en reputatie zijn belangrijker dan ooit. De tijd dat je als organisatie je reputatie overeind kon houden door grootschalig campagnes de wereld in te helpen ligt definitief achter ons. Als organisatie zul je kraakhelder moeten maken waar je voor staat en dit ook consequent waar moeten maken en uit moeten dragen. Iets dat ook door de tweede spreker van de middag – Sander Duivestein – zal worden onderschreven.

Marco eindigt met de leestip ‘Make the shift from digital marketing to marketing in a digital world‘.

How technology changes mankind

De tweede spreker is Sander Duivestein van Sogeti’s Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie. Het is dan ook niet zo gek dat hij mensen graag inspireert over nieuwe technologie.

Sander begint met de stelling “We leven in een krankzinnig tijdperk” en onderbouwt dit met voorbeelden als de hashtag #cut4bieber en The Knife Song. Maar we leven ook in het tijdperk waarin de fysieke en de digitale wereld meer en meer samen zullen gaan: convergentie van technologieën.

In deze periode van informatietechnologie (ICT), waarbij sprake is van een overgang van atoms naar bits, is er voor het eerst géén sprake van schaarste. Water, stoom, olie en energie zijn allemaal schaars. Nullen en enen zijn echter in overvloed aanwezig. Dit vraagt dat we op een andere manier gaan denken, ons op een andere manier gaan organiseren.

Of het nu gaat om de Oculus Rift, een 3D-printer voor make-up, het monitoren van onze huisdieren, de slimme paraplu of de intelligente snelwegen van Daan Roosegaarde, uiteindelijk transformeert alles en iedereen in informatietechnologie en zijn we hard op weg zijn naar drie vormen van de netwerkeconomie.

 1. Roboteconomy. Robots nemen niet alleen onze spierkracht over, maar gaan ook steeds meer de cognitieve vaardigheden van de mens overnemen. Volgens Sander neemt technologie uiteindelijk 80 procent van de werkzaamheden van artsen over en zal in 2030 90 procent van het nieuws door robots worden geschreven.
 2. Autonomous economy. Waar we tot voor kort nog grote instituties dachten nodig te hebben om bepaalde zaken te organiseren, laat Sander aan de hand van aantal mooie onderbouwde voorbeelden zien dat we zaken tegenwoordig anders kunnen organiseren. Denk aan Kodak versus Instagram, General Motors versus Tesla, Hilton versus Airbnb en Whatsapp versus KPN. Net als Marco Derksen betoogt hij dat het in deze netwerkeconomie meer dan ooit draait om reputatie.
 3. Systems of engagement. Technologie wordt steeds intiemer. En de informatie die wordt verzameld over mensen wordt steeds intiemer. ‘Ongemerkt’ delen we steeds meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Aan organisaties de uitdaging om met deze informatie hun dienstverlening steeds beter en relevanter te maken.

Sander eindigt zijn inspirerende presentatie met een waarschuwing: “The information revolution came without an instruction manual“.

Voor wie meer wil weten over de onderzoeken van Sander Duivestein, lees het eerste onderzoek uit de serie over Internet of Things.

Kneuterigheid als kracht

Aan Marieke Hart – oprichter van Thuisafgehaald.nl – de eer deze eerste bijeenkomst van Marketingfacts Updates 2014 af te sluiten. Naast een mooie inhoudelijke case laat Marieke wat mij betreft ook zien hoe storytelling in de praktijk werkt. Thuisafgehaald.nl is een prachtig voorbeeld van de faciliterende platformen waar Marco Derksen in zijn inleiding over sprak.

Het karakter van Jan Thij, de man van Marieke, blijkt de eigenlijke reden van het ontstaan van Thuisafgehaald.nl. Manlief houdt namelijk van lekker eten, maar is tegelijkertijd – en Marieke zei het met een glimlach – redelijk gemakzuchtig. Gevolg was dat Jan en Marieke bij hun buurvrouw aanklopten met de vraag of ze konden mee-eten met haar heerlijke pompoensoep. De realisatie kwam aan tafel: ze hadden zojuist voor het eerst in drie jaar écht contact gehad met hun buurvrouw. Het idee was geboren.

Dat massamedia nog steeds van grote invloed zijn, bewijst het optreden van Marieke in De Wereld Draait Door, drie dagen na de lancering van het platform. In minder dan twee minuten wist heel Nederland van de mogelijkheid om online maaltijden met je buren te delen. Inmiddels zijn er meer dan 7.500 thuiskoks actief, maken er meer dan 58.000 afhalers gebruik van het platform en is er van meer dan 125.000 maaltijden genoten.

Maar het meest blij wordt Marieke van het gegeven dat dagelijks meer dan 400 mensen elkaar ontmoeten en contact met elkaar hebben. Eten verbindt, delen verbindt. De sociale spin-off is groter dan gedacht.

Bron quote: Thuisafgehaald.nl

Naast de onverwachtse sociale spin-off heeft het platform twee belangrijke functies:

 1. Faciliteren van het vertrouwen. Het gaat om (online) vertrouwen in plaats van het afdekken van risico’s. Of zoals Mieke het noemt: “Reputatie is de nieuwe valuta”.
 2. Matchen van vraag en aanbod. Hierbij is gekozen voor een landelijke (en sinds kort internationale) uitrol, maar met een hyperlokale toepassing.

Verder maakt Thuisafgehaald.nl volop gebruik van de mogelijkheden van gamification. Per maand zijn er meer dan 50.000 bezoekers die de pagina met badges en top-20 bezoeken. Dit zijn vaak ook de (lokale) ambassadeurs die vragen van gebruikers beantwoorden.

Uitdagingen waar Thuisafgehaald.nl mee wordt geconfronteerd, zijn er natuurlijk ook. Eén daarvan is wat Marieke noemt de ‘botsing van de tijdperken’. Oftewel grote instanties als UWV die niet weten hoe om te gaan met thuiskoks die (soms nauwelijks boven kostprijs) wat geld verdienen? Of een Voedsel- en Warenautoriteit, die normaliter de hygiëne in professionele keukens dient te bewaken. Ervaringen die naadloos aansluiten bij het betoog van Marco Derksen eerder deze middag.

Verder is natuurlijk de vraag hoe Thuisafgehaald.nl haar geld verdient. Marieke laat zien dat het in deze fase vooral experimenteren is met verdienmodellen. Van kleine bijdragen van gebruikers (25 cent per maaltijd) tot abonnementen voor cateraars. En van crowdfunding voor de app tot bijdragen van fondsen als Stichting DOEN, VSB Fonds en SKAN Fonds.

Belangrijke tips van Marieke: werk vanuit je passie en luister continu naar wat de community wil en speel daar op in. Kijk waar de olifantenpaadjes ontstaan, de gebruikers wijzen je de weg.

Marieke Hart geeft ter afsluiting haar publiek de tip te kijken naar het werk van Lisa Gansky over The Mesh.

Nog 13 sessies

De drie sprekers gaven elk vanuit hun eigen achtergrond en ervaring hun visie op de netwerk- en platformeconomie, als inleiding op de nieuwe editie van de Marketingfacts Updates. In de resterende 13 inhoudelijke bijeenkomsten wordt concreet ingegaan op de verschillende deelgebieden als online video, e-business, e-mailmarketing. De eerstvolgende vindt plaats op 20 mei en zal dieper ingaan op de vraag: wat moeten we doen als marketeers, wat levert het op en hoe meten we dat? Of kort gezegd: analytics.

Storm Academy en Marketingfacts zijn de founding fathers van Marketingfacts Updates. In samenwerking met NIMA wordt een programma verzorgd dat met passie kennis over online marketing en communicatie overbrengt aan een selectie van ervaren professionals.

Zie www.marketingfactsupdates.nl voor meer informatie.

Deelnemers aan Marketingfacts Updates 2014 zijn onder andere werkzaam bij Brunel, Bosch Siemens, Rabobank, Haagse Hogeschool, Pro Management, VVAA, NoviFlora, aNewSpring, PersgroepDistributie, Bibliotheek Krimpenerwaard, Fontys Hogeschool, Albert Heijn, InHolland, Saxion, TMG, Amsterdam Arena, Gelderse Sportfederatie, Universiteit van Amsterdam, Kennedy van der Laan, RTL Nederland, TravelNext.nl, HollandColours en Mercedes Benz. Daarnaast is een flink aantal werkzaam als zelfstandige.

Emile Peters
Partnerschappen en Business Development bij Natuurmonumenten

Houdt zich binnen Natuurmonumenten bezig met samenwerking met bedrijven. Is vanuit het team betrokken bij de programma’s Oerrr en Natuursport. Is daarnaast verantwoordelijk voor accounts als Menzis, IKEA, Chaudfontaine, Arval en Europcar. Zou het liefst als fotograaf alle ensembles – gebieden en gebouwen – van Natuurmonumenten vastleggen. Om daarna boswachter op Texel te worden. Was in het verleden onder andere Managing Director van Marketingfacts.

Categorie

5 Reacties

  Marije Dahmen

  Het was een zeer inspirerende dag! Kijk uit naar de volgende masterclasses!


  10 mei 2014 om 08:57
  Emile Peters

  Hallo Marije, dat is goed om te horen. Wij kijken er ook naar uit.


  10 mei 2014 om 09:56
  rjvanheese

  Als je als marketeer de afgelopen 10 jaar onder een steen hebt gelegen, moet je dit lezen. Ben je in één klap bij! Dank voor het delen en succes met de updates.


  13 mei 2014 om 09:09

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!