De beste online experience marketing van Nederland

24 augustus 2021, 13:00

Wie wonnen een Gouden Giraffe Event Awards en waarom?

De Gouden Giraffe Event Awards werd in 2020 uitgesteld, maar moest volgens organisator EventBranche.nl dit jaar wél doorgaan: ‘Deze branche moet nu de rug rechten en laten zien hoe krachtig en impactvol events binnen de marketing- en communicatiemix kunnen zijn’, aldus organisator Robin van Leeuwen. Gouden Giraffe 2021 had uiteindelijk 70 ingezonden eventcases uit 2019 en 2020. Het leidde tot 13 winnaars. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot Roche en van Rabobank tot Lightyear.

Aan de vooravond van – hopelijk – een krachtige come-back van live events, heb ik speciaal voor Marketingfacts de 13 winnaars op een rij gezet; 13 keer inspiratie en het bewijs dat zowel online als fysieke events van grote waarde kunnen zijn. Een longread in twee delen over een krachtig middel binnen de marketing- en communicatiemix, dat ook in een pandemie zijn weg wist te vinden. In dit eerste deel de beste ‘online/hybride’ evenementen van Nederland.

Virtuele, hybride en online platforms bleken een prima alternatief

Opeens stond een complete tak van de marketing- en communicatiewereld stil. Live communicatie en experience marketing, daar waar mensen met elkaar, met een product, een merk, een service of content in contact worden gebracht: daar maakten de maatregelen rondom COVID-19 die menselijke interactie schier onmogelijk. Fysiek tenminste. Experience-, live communicatie- en eventbureaus maar zeker ook audiovisuele bedrijven en evenementenlocaties schakelden snel om: studio’s en andere ruimtes voor online events werden in rap tempo opgezet. Ook de virtuele, hybride en online platforms voor digitale evenementen bleken een prima alternatief om alsnog live te communiceren. Precies dat is terug te zien bij de verschillende winnaars van de Gouden Giraffe Event Awards 2021, waar business events uit 2019 en 2020 voor meestreden. Laten we eerst maar eens kijken naar de online/hybride winnaars:

De beste online Beurs van Nederland

Binnen de categorie beurzen waren er opvallend genoeg louter ‘digitale’ inzendingen. Waar je in eerste instantie zou denken dat de sterkhouders van een beurs (live contact, productpresentaties en standbeleving) digitaal moeilijk te evenaren zijn, bewees de winnaar in deze categorie dat een ‘online beurs’ ook zeer impactvol en effectief kan zijn:

TP VISION SEPTEMBER ONLINE LAUNCH EVENT

Opdrachtgever: TP Vision Europe

Categorie: Beurzen

Bureau: Verwiel – the creative agency

Fysiek of online event: Online / Hybride evenementen

Jaar: 2020

Effect & Impact:

De doelstelling van TP Vision was helder: tenminste hetzelfde aantal journalisten en retailers bereiken als normaliter op de IFA in Berlijn werd bereikt. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Normaliter bezoeken zo’n 500 journalisten de persconferentie op de IFA. Online bereikten we op de dag van de persconferentie zo’n 1.200 journalisten, terwijl in de weken daarna de persconferentievideo meer dan 5.500 keer werd bekeken. Voor de retail-sessies werden eveneens hogere resultaten behaald dan tijdens een ‘normale’ IFA in Berlijn. De media coverage van het event is eveneens indrukwekkend. Na het event verschenen meer dan 1.400 artikelen in traditionele en sociale media. Daarnaast werd het event in meer dan 10.000 artikelen genoemd. Dat laat zich vertalen in een media coverage outreach van circa 147 miljoen mensen en een geschatte advertentiewaarde van meer dan 150 miljoen euro. Tot slot, de totale media coverage steeg met 13% ten opzichte van de IFA in Berlijn (een ‘normaal’ live event) van 2019.

Het beste online Congres / Kennis Event van Nederland

Kennisoverdracht bleek online, digitaal en/of hybride conceptmatig zeer effectief neer te zetten. Waar de branche van live communicatie eind 2019 net de beschikking kreeg over een neurowetenschappelijk onderzoek met als conclusie ‘tijdens live communicatie investeren je hersenen in de boodschap‘, was er dus wel degelijk een krachtig alternatief voorhanden. De winnaar Gouden Giraffe Kennis Events online liet zien dat de online variant qua bereik en impact zeker niet onder hoeft te doen voor de fysieke tegenhangers:

World Press Freedom Conference (WPFC) 2020

Opdrachtgever: UNESCO & Koninkrijk der Nederlanden – ministerie van Buitenlandse Zaken

Categorie: Congressen & Kennis Events

Bureau: WORLDFORUM The Hague

Fysiek of online event: Online Hybride

Jaar: 2020

Effect & Impact:

Tijdens WPFC zijn er verschillende initiatieven gestart die bijdragen aan de bescherming van journalisten en persvrijheid.

  • Round Table of Ministers

Op uitnodiging van minister Stef Blok schoven wereldwijd ministers van Buitenlandse Zaken aan bij het ministerieel overleg: The Round Table of Ministers. Het was de eerste keer in de geschiedenis van WPFC, dat zoveel ministers aanwezig konden zijn bij een ministerieel overleg. Meer dan vijftig landen hebben tijdens de conferentie beloofd journalisten beter te beschermen. Aanvallen op media zullen onafhankelijk worden onderzocht en vervolgd. Nederland heeft na het ministerieel overleg een bedrag van 7 miljoen euro geschonken voor een actieplan om persvrijheid en de veiligheid van journalisten wereldwijd te stimuleren. Speciale aandacht zal gaan naar de positie van vrouwelijke journalisten, toegang tot informatie en het beëindigen van straffeloosheid van misdaden tegen journalisten.

  • Shelter City Programme wordt uitgebreid

16 Nederlandse steden bieden tijdelijk onderdak voor mensen die zich in andere landen inzetten voor mensenrechten, om die reden worden bedreigd en daarom tijdelijk elders een veilig onderkomen zoeken. Hier kunnen ze een training volgen, bijvoorbeeld in beveiliging of lobbying. In de aankomende vijf jaar stelt Den Haag twee extra plaatsen beschikbaar voor onderdak aan journalisten die worden bedreigd.

  • ‘Global Survey on Online Violence against Women Journalists’ gepubliceerd

Tijdens de conferentie werd er een speciale sessie gewijd aan de publicatie van een wereldwijd onderzoek van UNESCO. Dit onderzoek gaat over online geweld tegen vrouwelijke journalisten en effectieve maatregelen om het te bestrijden.

  • Legal Forum & Training

Dit jaar hebben UNESCO en Nederland ook een platform voor rechters, aanklagers, advocaten, juridische experts en instituties gelanceerd. Het doel van het platform is om praktische ervaringen te delen over hoe vrijheid van meningsuiting kan worden gestimuleerd en de veiligheid van journalisten kan worden bevorderd. Het ‘Forum of Legal Actors’ is een gezamenlijk initiatief van UNESCO, Free Press Unlimited en het Asser Institute for International and European Law. In 2021 en 2022 zal het Asser Institute trainingen verzorgen voor rechters en aanklagers. Dit wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • Politietraining

In 2021 zal UNESCO een aantal driedaagse trainingen verzorgen voor o.a. politieagenten en andere beveiligers, om de vrijheid van meningsuiting en journalisten te beschermen. Nederland heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. UNESCO heeft wereldwijd al meer dan 3.400 politieagenten en andere beveiligers getraind.

Het beste online PR / Mediawaarde-evenement van Nederland

Waar experience en eventdenken het huwelijk sluiten met de online en digitale wereld daar ontstaat binnen de ongekende en ongremde online mogelijkheden en de beleving als kern van de content een heuse PR-machine. Dat liet de verrassende winnaar ook zien:

OPENING PILGRIMJAAR LEIDEN400

Opdrachtgever: Stuurgroep Leiden400

Categorie: PR & Mediawaarde

Fysiek of online event: Online & Hybride evenementen

Jaar: 2020

Effect & Impact:

Door de samenwerkingspartners actief te betrekken, kreeg de digitale opening van Leiden400 zowel nationaal als internationaal veel aandacht. Mede dankzij promotie van deze partners verschenen er ruim veertig (inter)nationale artikelen in de media en werd de livestream gecrosspost via veertien verschillende (inter)nationale Facebook-accounts (met in totaal een bereik van 141.313 volgers).

De kijkers via Facebook kwamen voornamelijk uit Massachusetts

Sinds de uitzending op 16 mei hebben inmiddels 57.857 unieke apparaten de livestream langere tijd via Facebook gevolgd. We weten dat (mede door de lockdown) in veel huishoudens meerdere personen via één device samen hebben gekeken. De kijkers via Facebook kwamen voornamelijk uit Massachusetts, USA (10,1%), Zuid-Holland (9,12%), California (6,82%), Engeland (5,58%) en Texas (4,61%). Via Youtube kwam 36% van de kijkers uit Nederland en 35,3% uit Amerika. De overige 28,7% kwam uit o.a. Engeland, Canada en Australië. Niet alleen het (internationale) bereik is enorm geweest, ook alle doelstellingen zijn behaald. Leiden400 heeft het volledige (inclusieve) verhaal kunnen delen door o.a. de partners uit de stad de mogelijkheid te geven hun bijdrage aan deze geschiedenis te vertellen. Samenwerkingsverbanden zijn bestendigd en er zijn volop nieuwe (inter)nationale partnerschappen ontstaan. Dankzij de branding van dit verhaal is bij een grote nieuwe groep potentiële bezoekers bewustzijn gecreëerd voor de bijzondere (Pilgrim-)geschiedenis van Leiden.

Het Pilgrimjaar overall heeft bijgedragen in productontwikkelingen die anders wellicht niet of later gerealiseerd zouden zijn. Denk aan de Pilgrim Route, de VR technieken van Erfgoed Leiden op de Leidse historie, de trekvaartroute met Delfshaven, het samengestelde reisaanbod om in de toekomst het Pilgrimverhaal te ontdekken en beleven. Martijn Bulthuis, directeur Leiden Marketing en opdrachtgever: “Door de opening online te organiseren heeft de meerjarige campagne die Leiden Marketing samen met Delfshaven en UK op de Amerikaanse markt voert een extra boost gekregen. Ondanks de reisbeperking is de historie van de Pilgrims over het voetlicht gebracht waarmee we Amerikanen alsnog hebben kunnen inspireren en verleiden een bezoek te brengen aan Leiden met een verantwoordelijke en kwalitatieve groei in aantallen en bestedingen als gevolg.”

“In aanloop naar de online opening zijn 43 artikelen verschenen, waarvan 21 in UK/US (o.a. The Telegraph en The Herald). Mede dankzij deze internationale promotie trok de opening op het moment zelf ongeveer 50.000 kijkers. Sinds de opening zijn daar, door uitgesteld kijken, bijna 8.000 kijkers bijgekomen. De opening is blijvend terug te kijken via YouTube en Facebook en bestendigt daarmee het verhaal voor de toekomst.”

Het beste online Interne Event & Teambuilding van Nederland

Interne communicatie, teambuilding, ga er maar aan staan als dat online of hybride moet gebeuren. Erasmus Universiteit moest in de hybride vorm proberen de nieuwe lichting studenten aan zich te binden. En dat lukte:

Eurekaweek 2020

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam – CvB

Categorie: Interne Events & Teambuilding

Bureau: BEE-Agency

Fysiek of online event: Online

Jaar: 2020

Effect & Impact:

“We hebben informatie gedeeld, verbinding gecreëerd, toch een Eurekaweek gemaakt. Veilig en zonder besmettingen!” Joop Matthijsse – Erasmus Universiteit Rotterdam:

“Zonder de creativiteit, het netwerk en de professionaliteit van BEE-Agency en zijn partners zou het de Erasmus Universiteit op zo’n korte termijn niet gelukt zijn in de voortdurende veranderende Corona-context een programma en platform voor de nieuwe studenten te ontwikkelen. Wij zijn als universiteit dan ook blij en trots dat het ons hierdoor is gelukt ruim 4.000 nieuwe studenten deel te laten nemen aan een meerdaags programma bestaande uit online activiteiten maar ook een offline dag. Daarmee hebben wij ons weten te onderscheiden, was de gemeente Rotterdam vol lof over het verloop van de introductieweek en hebben zich geen besmettingsuitbraken voorgedaan. De deelnemers hebben naar eigen zeggen de stad, het studentenleven en de universiteit daadwerkelijk beter leren kennen (scores van 56-76%). De samenwerking met BEE is vanaf het allereerste begin tot aan het eind uitermate prettig en goed verlopen; zij hebben snel de juiste toon en vorm gevonden om met het Eurekaweek-bestuur naar concrete resultaten toe te werken ook al veranderden de randvoorwaarden door maatregelen vanuit de Veiligheidsregio regelmatig.”

Relatiemarketing slokt van oudsher het grootste deel van het evenementenbudget op.

Het beste online Relatie-evenement van Nederland

Relatiemarketing slokt van oudsher het grootste deel van het evenementenbudget binnen bedrijven en organisaties op. Veel bedrijven kiezen voor een complete strategie waar het relatie evenement zelf het middelpunt is van een veelal jaarlang traject. De winnaar van de Gouden Giraffe online Relatie en Community Events koos op stel en sprong voor een online alternatief voor hun jaarlijkse relatie evenement:

LELY FUTURE FARM DAYS 2020

Opdrachtgever: Lely

Categorie: Relatie Events & Community Events

Bureau: D&B Eventmarketing

Fysiek of online event: Online & Hybride evenementen

Jaar: 2020

Effect & Impact:

We kunnen terugkijken op een succesvolle editie van de Lely Future Farm Days. Als we kijken naar de doelstellingen voor het distributiekanaal, zijn er prachtige resultaten behaald:

  • Gemiddelde waardering van een 8.6 onder de Lelymedewerkers op basis van 8 stellingen waarbij de stelling ‘goed alternatief voor het offline event’ het laagste gemiddelde haalde van een 8.0.
  • Maar liefst 95% van de medewerkers heeft deelgenomen aan het event, 5% meer dan de doelstelling. Ook de andere stakeholders overtroffen de verwachtingen qua deelname met 10% met een opkomst van 95% en daarbij een gemiddelde waardering van een 9.
  • Uit de resultaten van de Future Sessions blijkt dat meer dan 90% van de deelnemers gelooft in de visie van Lely en de boerderij van de toekomst en is 95% enthousiast over Lely Horizon. Ook de doelstellingen behorende bij de agriculturele pers zijn ruimschoots behaald. 65 (inter)nationale journalisten hebben het event bijgewoond, wat resulteerde in een media exposurestijging van 1.442%! Dit werd in Europa en Azië voornamelijk behaald door nieuwsartikelen en op het Amerikaanse continent voornamelijk via de social kanalen. Dit resulteert in een advertentiewaarde van meer dan € 155.000; ruim 50% meer dan als doel was gesteld.

Toelichting Lely op gekozen concept en traject: “In 2018 hebben we een fantastisch eerste editie van de Future Farm Days gehad in Maassluis; 2000 mensen in een bubbel in Nederland. Met die gedachte zijn we samen met D&B een nieuwe editie gaan organiseren. En de lat lag hoog… Alles stond al in de steigers toen COVID-19 kwam. Kan het event doorgaan? Moeten we uitstellen? Online? Deels online? Een live event leek ondenkbaar. Samen met D&B werd een online event bedacht. Dit was helemaal nieuw, maar de doelstellingen bleven staan. Hoe creëren we online een gevoel van trots bij onze medewerkers en Lely Centers? Het was een schot in de roos om dit vanaf een boerderij te doen. Een schot in de roos, terug naar de kern; nooit vertoond! De live-sessies vanuit de studio, we zijn hierin goed begeleid door D&B, onze mensen werden getraind en de interactie kwam. Deze dagen waren ook het startpunt van de introductie van een nieuwe innovatie die momenteel plaats gaat vinden. De evaluatie van het event spreekt voor zich.”

>> Binnenkort bespreek ik in deel II de beste live-communicatie en experience marketing van Nederland in de ‘fysieke vorm’

Sjoerd Weikamp
Redactie / eigenaar bij EventBranche.nl

Eigenaar Proef Media BV, uitgever en hoofdredacteur EventBranche.nl, oud-kroegeigenaar (Café Hattrick), zo Achterhoeks als de Zwarte Cross, vader van Mirte en Aafke, Doetinchem, tennis, voetbal en RvC-lid van De Graafschap, maar bovenal supporter vd Superboeren: 'In de Achterhoekse samenleving zitten nog alle lessen die een marketeer nodig heeft'.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!