Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0): “De overheid is geen schakel meer waar burgers langs moeten”

10 december 2012, 10:31

Ambtenaar 2.0 Davied van Berlo ziet de maatschappij veranderen waar hij bij staat. Web 2.0 betekent mondige burgers die constant met elkaar in contact staan en samen snel initiatieven uit de grond stampen. Wat is nog de rol van de overheid in deze steeds opener communicerende samenleving? Van Berlo gaat er in deze Top Names over in gesprek met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg.

Met het internet kwamen tools, die tools brachten burgers en organisaties die voorheen nog nooit van elkaar gehoord hadden met elkaar in contact. Ze gingen samenwerken, zich organiseren.

Door het internet heeft iedereen altijd inspraak

Volgens Van Berlo een wezenlijke maatschappelijke verandering: “Het internet gaat dwars door organisatie- en landsgrenzen heen. Als overheid betekent dit dat je nu grotere groepen, meer organisaties, meer initiatieven tegelijkertijd bij je plannen kunt betrekken. En niet alleen op managementniveau. Beleidsvorming is door het internet aan het indalen tot elke-medewerker-niveau. En dat beperkt zich al lang niet meer tot die ene maandelijkse vergadering. Discussies vinden constant plaats, online.”

Burgerinitiatieven en overheidsorganisaties worden gelijkwaardig in hun kracht

Wat dit precies voor de overheid betekent? Van Berlo legt uit: “De overheid is nu geen schakel meer waar je als burger per sé langs moet wanneer je een maatschappelijk initiatief wilt realiseren. Doordat iedereen over digitale netwerken beschikt zijn burgerinitiatieven en overheidsorganisaties al regelmatig gelijkwaardig in hun kracht. Nu onze samenleving zelf meer en meer in beweging komt, wordt de overheid wat irrelevanter in het maatschappelijke spel.”

In de toekomst is de overheid een ondersteuner van burgerinitiatieven

Van Berlo ziet de toekomstige functie van de overheid vooral als één van ondersteuner van burgerinitiatieven.

Om bestaande en nieuwe online initiatieven continu te kunnen ondersteunen richtte Van Berlo Pleio op, een samenwerkplatform van de overheid waar in twee jaar tijd 38000 ambtenaren, burgers, overheidsorganisaties, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoet hebben en in 7000 groepen samenwerken aan uiteenlopende onderwerpen.

Dat biedt perspectief, vindt Van Berlo: “Ik word er enorm enthousiast van! Maar tegelijkertijd brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Want hoe breng je de juiste mensen bij elkaar, en hoe kom je erachter wat er precies in je organisatie leeft?”

Vragen die erop wijzen dat de overheid 2.0 nog in experimentele fase verkeert: “Het blijft nog wel even zoeken naar een goede inrichting, ook voor burgers. Ik denk dat de gevolgen van de digitalisering en vernetwerking over een aantal jaar pas écht zichtbaar worden, wanneer de beweging vanuit de samenleving sterker wordt.”

Erwin Blom (Wormer, 1961) is voormalig hoofd van de afdeling Digitaal van de VPRO en mede-oprichter van The Crowds, een bedrijf dat zich specialiseert in ’social media’ en 'Fast Moving Targets', een platform over innovatie op het gebied van media, technologie en communicatie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!