Agendapunt van je beoordelingsgesprek: opleiding

9 december 2020, 07:00

Tussen 18 en 34 jaar vindt 84 procent van de professionals het belangrijk dat een bedrijf hen stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling

Veel HR-verantwoordelijken maken zich zorgen over het ontbreken van een plan op het gebied van scholing en opleiding van eigen personeel. Dat Nederland-kennisland zoveel bedrijven telt waar eigenlijk niks is geregeld, wil niet zeggen dat er geen geld of goede wil is, maar je zult er in veel gevallen zelf een zaak van moeten maken. Juist voor professionals in marketing is dat van levensbelang. Je bent zo goed als je laatste succes. Marketing is competitie. Het is niet anders.

Bij bijna een derde (30 procent) van de Nederlandse bedrijven met meer dan 200 werknemers geven HR-verantwoordelijken aan dat er geen duidelijke strategie is voor de ontwikkeling van hun personeel. Wie wél een leer- en ontwikkelbeleid voert, laat belangrijke kansen liggen op het gebied van employer branding en werving & selectie van met name jongeren. Dat visten we vanmorgen uit een persbericht naar aanleiding van de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek dat Motivaction/Sparkey uitvoert voor Studytube.

HR-prioriteiten lopen niet in de pas met de wensen van medewerkers

We maken er op Marketingfacts geen gewoonte van om persberichten zo door te zetten, maar deze valt wel heel erg in het straatje van de beroepsvereniging waaraan we zijn gelinkt: NIMA. En het bevestigt een beetje het beeld dat we na 54 jaar (vorige week was het instituut jarig) trekken aan marketeers hebben gekregen: veel bedrijven staan welwillend tegenover scholing en opleiding van (hoger) personeel, maar veel beroepsgenoten in marketing hebben geen idee of er een beleid of budget is. Uit het onderzoek dat we vorige maand publiceerden kwam naar voren dat maar eenderde van de ondervraagde marketeers gewoon ‘ja’ zegt op de vraag of dat budget er is. En nu komt de populatie van beide onderzoeken niet helemaal overeen (in ons onderzoek zaten ook veel respondenten die zzp’er zijn of in een kleiner bedrijf werkten), maar we kunnen geheel mee in de conclusie van Studytube: de resultaten suggereren dat de HR-prioriteiten niet in de pas lopen met de wensen van huidige én toekomstige medewerkers.

Marketing is competitie

Sprak er toevallig gisteren nog over met NIMA-directeur Kirsten Andres: als er iets is waar we het bij en rond NIMA over eens zijn, dan is het dat we als marketeers moeten scholen en bijscholen. Juist marketeers moeten dat goed bijhouden en er is eigenlijk geen zinnig mens die het daar niet mee eens is. De basics zijn basics, de marketing-P’s zullen altijd blijven, maar voor het overige ben je als marketingprofessional zo goed als je resultaten en die hangen ten zeerste samen met kennis, onderscheid en concurrentievoordeel. Marketing is competitie. Het is niet anders. Je moet weten wat er gebeurt. Daarom lees je dit momenteel. Trained Marketers know more than shit ones and this is one of those moments where it counts.

NIMA hamert erop dat professionals in marketing, communicatie en sales zélf hun leerontwikkeling op de agenda zetten, bijvoorbeeld bij het eindejaarsgesprek. Maar vraagt ook aan bedrijven om zelf aan te geven te willen investeren in hun medewerkers. In deze periode loopt er een campagne voor een NIMA Passe-partout, waarmee een professional een jaar lang onbeperkt kan aanschuiven bij bijna álle 130 masterclasses, courses, vaardigheidstrainingen en workshops. 1.750 euro. Da’s minder dan een gemiddeld opleidingsbudget. Check hier.

Studytube, een leerplatform dat toegang biedt tot opleiders als LOI, NIMA, De Baak en VCANederland vroeg via de monitor bij meer dan 1.000 professionals naar de leer- en ontwikkelcultuur van hun werkgever. Dertig procent van de HR-verantwoordelijken gaf aan dat een concrete leerstrategie ontbreekt, terwijl vrijwel alle HR-pro’s die dit aangeven zo’n ontwikkelplan wel noodzakelijk achten. De vraag is altijd of het één het gevolg is van het ander, of andersom, maar ondernemingen zonder leerstrategie schatten hun toekomst vrij somber in. Bijna de helft van de HR-verantwoordelijken (47 procent) zegt dat de organisatie niet zal kunnen inspelen op veranderingen in de markt, tenzij ze ‘serieuze stappen’ zet om tot een operationeel leerbeleid te komen. Een meerderheid (62 procent) vreest dat het – zonder investeringen in learning & development – moeilijk zal zijn om talentvolle werkkrachten aan te trekken of te behouden.

Het valt op dat ‘nieuwe medewerkers aantrekken’ bij bijna twee derde geen top 3-prioriteit is (64 procent), terwijl vooral jonge werknemers leermogelijkheden ten zeerste waarderen in een (potentiële) werkgever. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 jaar vindt het overgrote deel (84 procent) van de respondenten het belangrijk dat een bedrijf hen stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling. Niet minder dan 68 procent zegt dat leren en ontwikkelen een belangrijke motivatie is op de werkvloer, en wederom 68 procent vindt een werkgever aantrekkelijk als die een groot leeraanbod in huis heeft.

Contrast tussen HR en medewerkers

De HR-afdelingen van organisaties met een leerstrategie focussen hun beleid voornamelijk op het behoud van hun medewerkers; 53 procent noemt die factor als één van de drie belangrijkste speerpunten. Op de tweede en derde plaats volgen respectievelijk ’talentontwikkeling’ (51 procent) en ‘goed werkgeverschap’ (49 procent). Het valt op dat ‘nieuwe medewerkers aantrekken’ bij bijna twee derde geen top 3-prioriteit is (64 procent), terwijl vooral jonge werknemers leermogelijkheden ten zeerste waarderen in een (potentiële) werkgever. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 jaar vindt het overgrote deel (84 procent) van de respondenten het belangrijk dat een bedrijf hen stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling. Niet minder dan 68 procent zegt dat leren en ontwikkelen een belangrijke motivatie is op de werkvloer, en wederom 68 procent vindt een werkgever aantrekkelijk als die een groot leeraanbod in huis heeft.

luuk ros
Manager Merk & Media van NIMA bij NIMA

Binnen het Nederlands Instituut voor Marketing verantwoordelijk voor de het merkmanagement van NIMA, content (die we al dan niet in samenwerkingen met leden en derden publiceren) en verbindingsofficier richting pers en stakeholders. Ik was van 2018 tot 2024 Hoofdredacteur van Marketingfacts. Studeerde in 1995 af (hbo Communicatie) en werkte bij een aantal corporates (Albert Heijn, DaimlerChrysler/debitel en Praxis), bureaus (Van Oorschot, Coebergh), maar vooral bij B2B-vakmedia (Telecommerce, Tijdschrift voor Marketing, Marketingonline, MarketingTribune, Marketingfacts) en inmiddels dus bij de beroepsvereniging voor professionals in marketing. Marketing-nerd. Professional Consumer. Retailmarketing. Leest/luistert/kijkt alles wat los en vast zit over innovatie in marketing. Bedenker van de NIMA Marketing Day.

COMMUNITY
Categorie
Tags

2 Reacties

  Kees Henniphof, Studytube

  Mooi artikel, Luuk! Deze is inderdaad opvallend: “Veel bedrijven staan welwillend tegenover scholing en opleiding van (hoger) personeel, maar veel beroepsgenoten in marketing hebben geen idee of er een beleid of budget is.” We publiceren medio januari deel 3 van ons onderzoek, waaruit inderdaad blijkt dat er veel onwetendheid is bij zowel direct leidinggevende als medewerker over beschikbaar leerbudget, welke opleidingen/trainingen men mag volgen, of je zelf iets mag zoeken of via leidinggevende of HR moet gaan, of er een leerplatform is waarop je kunt zoeken/boeken etc.

  Een goede indicator voor beleid is of er een persoonlijk leerbudget beschikbaar is gesteld per medewerker. Is dat niet het geval – en is er “een potje”, een teambudget of geen formeel leerbudget – dan kun je er donder op zeggen dat er geen steun/ownership is in de directie, geen leerdoelstellingen op afdelings- of individueel niveau, geen koppeling van performance review en leerresultaten. Dan wordt het allemaal aan het toeval en de intrinsieke motivatie van de medewerker zelf overgelaten en zien we in veel gevallen dat mensen niet leren, leerbudget niet wordt uitgegeven, mensen eerder vertrekken en nieuwe medewerkers je als werkgever minder aantrekkelijk vinden. De direct leidinggevende speelt in dit proces overigens een cruciale rol; als die professionele ontwikkeling zijn direct reports niet stimuleert en betrekt in de beoordeling, wordt er niet of beduidend minder geleerd. Kees Henniphof, CMO Studytube


  9 december 2020 om 08:20
  luuk.ros

  Hi Kees, dank voor je reactie. Ik weet niet of jullie vanuit het onderzoek kunnen extrapoleren op Marketeers in het bijzonder, maar NIMA doet z’n best om specifiek marketeers mee te geven dat ‘doorleren’ een must is in het vak. Dat kan ook op andere manieren dan via opleidingen natuurlijk, maar naar ons idee zit er wel een gat tussen afgestudeerden de beroepspraktijk. Eigenlijk zou je verse toetreders tot de arbeidsmarkt op het hart willen drukken altijd door te leren. Kennelijk vinden ze het wel belangrijk, blijkt ook uit jullie onderzoek, maar wij zien ze niet héél veel terug in de classes.


  9 december 2020 om 08:39

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!