9e ICT Barometer van Ernst & Young

4 september 2003, 14:46

Na de daling van de inhuur van externe ict-dienstverleners worden nu ook interne ict-afdelingen in toenemende mate gesaneerd. De eerste tekenen hiervan blijken uit de rapportage van grote ondernemingen, met name in handel, industrie en dienstverlening.

Traditioneel loopt deze groep voorop in haar respons op conjuncturele ontwikkelingen. Naar verwachting zullen kleinere ondernemingen en de overheid volgen, zoals dat eerder ook is gebleken bij de daling van de vraag naar externe ict-dienstverleners en inkoop van hard- en software.

Deze bevindingen volgen uit de ICT Barometer, het tweemaandelijkse onderzoek van Ernst & Young onder 599 directeuren, managers en professionals naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT. In het onderzoek is naast de gebruikelijke conjunctuurmeting ook gevraagd naar het aandelenbezit in ICT ondernemingen.

Verwachtingen voor toekomst iets beter

De inhuur van externe ict-dienstverleners staat nog steeds sterk onder druk, getuige het onderzoek. Er is zelfs sprake van een afname met 13 procent over de afgelopen twee maanden. Alleen in het midden- en kleinbedrijf en bij de overheid is de afname van externe ICT-diensten stabiel. In alle andere bedrijfssectoren zet de daling, die nu al meer dan een half jaar duurt, alsmaar voort. ?Er is nog steeds grote overcapaciteit, zowel bij dienstverleners als interne afdelingen van organisaties?, stelt Jacob Verschuur, bij Ernst & Young verantwoordelijk voor ICT Leadership. ?Die overcapaciteit zal niet eerder dan in 2004 zijn afgebouwd, omdat het zowel kwantitatieve als kwalitatieve problemen moeten worden opgelost?.

Nu ook de interne ICT afdelingen niet ontkomen aan bezuinigingen, is er tegelijkertijd wel weer vertrouwen op een licht herstel van de conjunctuur. Verwachting is dat de ICT-budgetten de komende 12 maanden weer iets zullen toenemen. Met name in de sector dienstverlening en bij de overheid zijn de verwachtingen positief. De besteding hiervan gaat niet naar externe dienstverleners, maar wel naar hard- en software. De verwachting is dat dit met name uitgestelde vervangingsinvesteringen betreft. Volgens het onderzoek zullen ook de komende 12 maanden de bestedingen aan externe dienstverleners blijven dalen.

ICT-aandelenbezit geen onverdeeld genoegen:

21 procent in financi?le problemen, 79 procent leidt verlies

Van alle directeuren, managers en professionals in overheid en bedrijfsleven zegt 42 procent priv? aandelen te bezitten. De helft daarvan heeft ICT-aandelen of ICT fondsen tussen deze aandelen. Het merendeel van deze groep aandelenbezitters (79 procent) heeft het afgelopen jaar verlies geleden op de ICT-aandelen. Ruim ??n op de vijf verkeert hierdoor zelfs in financi?le problemen. 12 procent van alle ICT-aandelen bezitters zal de aandelen binnenkort van de hand doen. Ondanks het geleden verlies is 72 procent van plan de ICT-aandelen vast te houden, maar niet bij te kopen. 15 procent overweegt zelfs extra ICT-aandelen te kopen.

De ICT Barometer, een EY Leadership onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde ?vinger aan de pols? voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld ruim zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven (onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie en dienstverlening/financi?le instellingen), de not-for-profit sector en de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Interview NSS. Van de ondervraagden is bekend hoeveel vestigingen en medewerkers zijn of haar organisatie heeft, aan hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven, het functietype en functietaken, betrokkenheid bij ICT en beslissingsbevoegdheid over ICT-aankopen. De groep ondervaagden wordt online ge?nqu?teerd en beschikt daarvoor over een internetaansluiting. Gezien de samenstelling van de onderzochte groep mag het onderzoek mag niet als representatief voor de gemiddelde Nederlandse bevolking worden gezien. De ICT Barometer biedt naast het jaarlijkse Trends in ICT onderzoek een belangrijk deel ?up to date? informatie door een aantal vaste business dilemma?s te monitoren, aangevuld met actuele vragen.

Voor meer informatie:

Ernst & Young

Toby Ellson, tel: (010) 4065364 of (06) 29084762

E-mail: [email]toby.ellson@nl.ey.com[/email]

www.trends-in-ict.nl

Het onderzoeksrapport wordt op verzoek toegestuurd.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!