Adaptief vermogen is kritische succesfactor voor de toekomst

20 februari 2012, 08:29

Adaptief vermogen creëren als de grootste uitdaging voor Intel

71% van de Amerikaanse en Engelse bedrijven ziet ‘agile management’ als een prioriteit voor hun bedrijf, blijkt uit een studie van InSites Consulting naar sociale media integratie. De term agile management staat (volgens Wikipedia) voor het vermogen van een bedrijf om zich snel aan te passen aan een veranderende situatie. Agile management wordt soms verward met snelheid. Snel kunnen reageren op een tweet is niet voldoende om een agile bedrijf te zijn. Snel reageren op de tweets en blogs van consumenten, hoort er uiteraard bij, maar dat is het gemakkelijke gedeelte. Het moeilijke deel is om uw bedrijf flexibel te maken zodat het steeds snel op de juiste trends inspeelt.

Agile management: alle processen inkorten

De uitdaging bestaat er bovendien uit om verder te gaan dan snelheid in communicatie op te voeren. Zo is het nodig om uw productieprocessen te verkorten. Een klant die feedback geeft over een product wil meer dan een ‘dank u voor de feedback-tweet’. Die klant wil een aanpassing zien van dat product. Bovendien verlangt hij het resultaat te zien in enkele weken tijd en niet pas na zes maanden. Je bedrijf, hoe groot het ook is, moet daarvoor de spirit van een klein bedrijf verkrijgen.

Toen ik mijn nieuwe boek De Conversation Company schreef, had ik het genoegen om Ekaterina Walter (@ekaterina) te interviewen. Ekatarina maakt deel uit van het sociale media strategie team bij Intel en is een vaste Mashable blogster. Zij ziet adaptief vermogen creëren als de grootste uitdaging voor Intel: ‘Intel deed al heel wat inspanningen om conversatie denken te integreren. De echte uitdaging wordt om ons bedrijf snel en flexibel te maken. Intel is een grote olietanker die in de toekomst zal moeten manoeuvreren als een speedboot. Onze marketingprocessen moeten halveren in doorlooptijd om de snelheid van de markt te kunnen volgen.’

Planning aanpassen en richting een flexibel budget

Een agile bedrijf maakt een driemaandelijkse, maandelijkse, wekelijkse of in sommige gevallen zelfs dagelijkse planning. Stap 1 om agile te worden: stap af van een jaarplanning. Eens per jaar een budget en planningsoefening doen, dwingt je bedrijf om die te volgen. De toekomst verandert zodanig snel dat jaarplanningen een bedrijf log maken. Realtime feedback dwingt tot realtime actie. Daarvoor heb je voldoende flexibiliteit nodig. Budget, plannen en acties per kwartaal maken je automatisch veel flexibeler.

Verder beschikt een agile bedrijf over een 100% flexibel marketingbudget. Vroeger was ik een stevige pleiter voor een flexibel marketingbudget van 20% te voorzien. Ondertussen besef ik dat die 20% onvoldoende is. Bedrijven die de 20% regel gebruiken, zien dit budget steeds als eerste verdwijnen bij een budgetronde. Op die manier wordt het geen flexibiliteitbudget maar een buffer in de onderhandelingen met het top management. Hierdoor wordt het beoogde doel, flexibiliteit, niet bereikt. Vandaar deze meer extreme suggestie: maak je marketingbudget volledig flexibel. Je hebt een visie en een missie met bijbehorende plannen. Hiervoor schat je een budget in. Hoe dat concreet wordt ingevuld, laat je open tot het relevante moment er is.

Adaptief vermogen door te investeren in micro trends

Door te investeren in microtrends wordt er nooit te laat op een nieuwe trend gereageerd. Een modern bedrijf zou ernaar moeten streven om continu nieuwe dingen uit te proberen. Dat gaat over nieuwe media, nieuwe technologie, nieuwe websites… Zelfs al lijkt een nieuwe trend niet meteen passend bij je bedrijf, toch is het goed om te onderzoeken hoe een trend precies werkt. Door kort op de bal te spelen en de belangrijkste microtrends ernstig te nemen, mis je nooit een belangrijke evolutie. Dat betekent uiteraard niet dat je iedere keer de volledige bedrijfsvoering moet aanpassen aan een nieuwe trend. Het belangrijkste is leren, experimenteren en zien in welke richting de wereld evolueert.

Adaptief vermogen betekent niet dat alles op buikgevoel wordt beslist, integendeel. Een agile bedrijf is heel analytisch. Meet tijdens het testen zo veel mogelijk relevante parameters. Als een nieuw medium wordt uitgetest, dan wordt meteen ook een analyse van de impact gemaakt. Zo kunt je na verloop van tijd alle nieuwe zaken afwegen ten opzichte van elkaar en een goede evaluatie maken.

Weg met die meeting cultuur

Ten slotte heeft een agile bedrijf geen hinder van een slechte meetingmentaliteit. In de Verenigde Staten zijn er zo’n elf miljoen meetings per dag. Dat zijn er drie miljard per jaar. Een groot deel van de meetings zijn inefficiënt en ineffectief. Hoe vaak belandt je niet in een meeting waarvan je denkt: ‘Wat zit ik hier te doen?’ of waar er geen duidelijke follow-upafspraken worden gemaakt? Bovendien is er te vaak een nieuwe meeting nodig vooraleer de volgende actie wordt genomen. Iedere ‘belangrijke’ persoon moet immers geconsulteerd zijn. Door vakanties en andere prioriteiten kunnen sommige dringende acties zo maanden vertraging oplopen. Je bedrijf mist tal van kansen.

Twee sterke cases: Google & IT-bedrijf Atlassia

Larry Page ziet het als zijn grootste uitdaging om met Google adaptiever te worden. Hun concurrenten Facebook en Groupon zijn veel adaptiever en flexibeler, aldus de Google CEO. Nochtans slaagt een gigant als Google erin zijn flexibiliteit te behouden. Hun cultuur waarin falen is toegestaan, ondersteunt dat uiteraard. Agile marketing kan slechts slagen als uw bedrijfscultuur ‘open’ als waarde heeft geïntroduceerd. Google leeft in een continue ‘bèta’-omgeving. Hun medewerkers mogen 20% van hun tijd spenderen aan het uitdenken van innovatieve zaken. Als ze bijna klaar zijn, worden deze nieuwe zaken gelanceerd. Sommige slaan aan (denk aan Google Earth) en andere totaal niet (bv. Google wave). Door een structureel deel van hun tijd in microtrends te investeren, is het bedrijf altijd klaar om in te spelen op een nieuwe trend. Al is het zelfs dan soms nog te laat (denk aan Google+).

Een ander minder bekend voorbeeld is Atlassian, een Australisch software bedrijf. Ik vond deze case in het boek ‘Drive’ van Dan Pink. Atlassian telt zo’n tweehonderd medewerkers. Op zeker moment vond het management dat het bedrijf niet snel genoeg vooruitging op het vlak van innovatie en interne IT-projecten. Ze besloten een radicaal experiment uit te proberen. Elk kwartaal geven ze hun IT-team een vrije dag. Tijdens die dag mogen de medewerkers werken aan een oplossing voor een concreet probleem. De keuze van het probleem mogen ze volledig zelf bepalen. De enige afspraak is dat ze 24 uur later hun resultaat aan de rest van het bedrijf moeten voorstellen. De resultaten zijn verbluffend. Op deze dagen wordt gigantisch veel werk verzet. Elke keer zorgde het voor tal van nieuwe ideeën en bestaande problemen werden stuk voor stuk weggewerkt.

Adaptief vermogen is kritische succesfactor voor de toekomst

Ik ben ervan overtuigd dat het bouwen van meer flexibiliteit en adaptief vermogen, cruciaal is voor de toekomst van bedrijven. Hoe groot of hoe sterk je merk vandaag ook is, door niet in te spelen op een veranderende context, neem je grote risico’s. Denk maar aan Kodak…

Uiteraard is een lange termijn strategie voor een bedrijf broodnodig. Deze kan niet om de paar jaar wijzigen. De implementatie van deze strategie zal echter voldoende flexibel moeten zijn om te slagen. Wie halsstarrig vasthoudt aan zijn huidige manier van werken, zal vroeg of laat tegen de lamp lopen.

Steven Van Belleghem
Global CX Thought Leader bij stevenvanbelleghem.com

Steven Van Belleghem is a global thought leader in the field of Customer Experience. His passion is spreading ideas about the future of customer experience. Steven believes in the combination of common sense, new technologies, an empathic human touch, playing the long-term game and taking your social responsibility to win the hearts and business of customers over and over again. Steven is the author of multiple international bestselling books including ‘The Conversation Manager’, ‘When Digital Becomes Human’, ‘Customers the Day after Tomorrow’, ‘The Offer You Can’t Refuse’ and a technology thriller called Eternal.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!