6 tips voor de overstap naar Het Nieuwe Werken

8 december 2011, 10:45

Bij de overstap naar Het Nieuwe Werken staat het hoger management normaliter achter het besluit voordat Het Nieuwe Werken geïntroduceerd wordt. De tweede belangrijke stap van het implementeren van Het Nieuwe Werken is het aan boord krijgen van het middenmanagement. Wanneer deze groep niet achter HNW staat, bestaat er een grote kans op het falen van de implementatie. Maar welke afwegingen maken managers eigenlijk bij een overstap naar HNW? En wat zijn concrete aandachtspunten voor managers bij een overstap naar HNW?

De reeks over Het Nieuwe Werken wordt mogelijk gemaakt door Projectplace, een online tool voor efficiënte samenwerking en communicatie. Met Projectplace kun je onder andere overleggen met teamleden, documenten delen, afspraken inplannen en online meetings organiseren. Lees hier verder over wat er allemaal mogelijk is met Projectplace.

De afwegingen van de manager

Er zijn een aantal zaken die de attitude van de managers ten opzichte van HNW bepalen. In het onderzoek Enhancing the succes of organisational change bekeken Self en Schraeder bronnen van weerstand bij een organisatieverandering. Hierbij kwamen drie niveaus naar voren.

Organisatie factoren:

Organisatorische factoren zijn gekoppeld aan zaken als het verloop van eerdere organisatieveranderingen. Hoe verliepen deze? Werden deze verandering met succes ingevoerd of werden ze halverwege afgekapt om vervolgens op de oude manier verder te gaan? Dit hangt samen met het vertrouwen dat managers hebben in de initiator van de verandering. Wie van het management team staat achter de verandering en wie is nog aan het twijfelen. En hoe schatten zij het overwicht in van de leden die achter de verandering staan. Beide factoren zijn verbonden de mate van vertrouwen die managers hebben in de organisatie en de capaciteit om een verandering succesvol uit te voeren.

Persoonlijke factoren:

Daarnaast zijn ook de persoonlijke factoren van belang. Zoals blijkt uit onderzoek van Veldhoen + Company en GITP hebben bepaalde persoonlijkheidskenmerken de voorkeur om goed binnen Het Nieuwe Werken te kunnen functioneren. Een voorbeeld hiervan is openheid voor ervaringen, kennis en creativiteit. Ook zaken in iemands persoonlijke leven kunnen een verandering minder aantrekkelijk maken. Wanneer iemand thuis bijvoorbeeld veel stress ervaart dan zal deze persoon waarschijnlijk eerder behoefte hebben aan een stabiele basis op werk in plaats van een verandering met de nodige uitdagingen.

Veranderingsspecifieke factoren:

Tot slot zijn managers gevoelig voor zaken omtrent ‘het nut van de verandering’, planning en inter-persoonlijke aspecten. Wanneer zij bijvoorbeeld niet inzien wat het effect of het nut van de verandering is dan zullen zij hier logischerwijs geen energie in willen steken. Maar ook de logica van de planning van het veranderingsproces is belangrijk. Wanneer deze onhaalbaar lijkt zal weerstand ontstaan. Tot slot is een bron van weerstand de inter-persoonlijke impact: welke nieuwe verhoudingen zullen er tussen mensen ontstaan? Hoe verandert de hiërarchie?

Tips voor de manager tijdens een overstap naar HNW

Hieronder volgen zevental tips voor de manager die zich in de overstap richting HNW bevind. Deze tips zijn opgesteld met dank aan Floris Gerritsen, hoofd Strategie bij de Gemeente Ede. De Gemeente bevindt zich sinds enige tijd in een overgangssituatie van het ‘oude’ werken naar Het Nieuwe Werken.

1. Heb vertrouwen (in je mensen en in het nut van de verandering)

Ten eerste heb vertrouwen in je mensen. Het zijn allemaal volwassen mensen die ook in hun prive leven verantwoordelijkheden dragen als een hypotheek en wellicht het opvoeden van kinderen. Heb er vertrouwen in dat zij deze verantwoordelijkheden kunnen dragen. Daarnaast is het van belang om het nut van Het Nieuwe Werken te zien en daar in te geloven. Alleen door achter een verandering te staan kan dit ook werkelijk overgebracht worden op een team. Wanneer er vertrouwen heerst in een goede afloop wordt hier ook naar gehandeld.

2. Creëer een vertrouwenssfeer binnen je team

Zorg als manager dat er een vertrouwenssfeer aanwezig is binnen het team. Mensen moeten met hun problemen en onzekerheden naar jou toe durfen te komen om deze bespreekbaar te maken. Op deze manier voelen medewerkers zich gesteund wat ten goede komt aan de hun inzet om de verandering te laten werken.

3. Meer verantwoordelijkheid geven

Zorg dat je jouw team de verantwoordelijkheid geeft om zelf zaken op te lossen. Zij zullen zich gesteund voelen door het vertrouwen dat in hen gestoken wordt en floreren. Voor de manager zal het in het begin wennen zijn om de controle los te laten. Laat je jezelf verbazen en begin met een vertrouwen van 100 procent. Het is nog altijd af te bouwen mocht niet goed omgegaan worden met het vertrouwen.

4. Geen woorden maar daden

Als manager bekleed je een voorbeeldfunctie; jij bent de norm. Mensen doen wat jij doet, niet wat je zegt dat je doet. Wanneer je als manager zegt achter Het Nieuwe Werken te staan maar hier vervolgens niet naar handelt dan hebben je handelingen de overhand. Spiegel jezelf dagelijks of nog beter vraag feedback aan collega’s.

5. Transparantie

Ben transparant in je communicatie. Hoe sta jij ergens in? Doe je niet anders voor dan je bent of dan dat je voelt want mensen prikken hier gemakkelijk door heen. Ben daarnaast ook transparant in je verwachtingen. Wat verwacht je qua werk en wanneer verwacht je dat het af is. Hiertegenover staat dat ook transparantie getoont wordt in het eigen werk. Wat heb jij de afgelopen weken gedaan?

6. Managing by walking around

Passend binnen een overstap naar Het Nieuwe Werken is het managen by walking around. Belangrijk binnen een verandering is het houden van zicht op het welbevinden van medewerkers. Om hier zicht op te krijgen zijn informele gesprekken in de wandelgang uitermate geschikt. Door te monitoren wat er speelt ervaren medewerkers betrokkenheid vanaf de kant van de manager. Deze betrokkenheid vertaalt zich terug in betrokkenheid van de medewerker.

Julian Leijser studeert Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar studie was zij onder andere actief bij organisaties als AIESEC, De Kleine Consultant en ARCADIS waarvoor zij in NYC werkte. Nu is zij bezig met de oprichting van In The Making een netwerk voor jonge ondernemenden (ondernemers, ambitieuze studenten en young professionals) uit Arnhem en omstreken. Haar ambities liggen in het verbinden van verschillende partijen, het uitdragen van de positieve effecten van Het Nieuwe Werken op organisatieprestaties en binnen de verandercommunicatie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!