Vermenigvuldigen niet mogelijk zonder delen

22 november 2011, 09:21

Iedereen lijkt het erover eens te zijn: het voor jezelf houden van kennis is passé, en het delen van kennis is in. Voor de organisatie die wil innoveren is kennisdeling het toverwoord, om zo open innovatie mogelijk te maken. En welke organisatie wil dat nou niet? Stilstand staat immers toch gelijk aan achteruitgang? In deze blog het wel en wee van kennisdeling in de moderne organisatie.

De reeks over Het Nieuwe Werken wordt mogelijk gemaakt door Projectplace, een online tool voor efficiënte samenwerking en communicatie. Met Projectplace kun je onder andere overleggen met teamleden, documenten delen, afspraken inplannen en online meetings organiseren. Lees hier verder over wat er allemaal mogelijk is met Projectplace.

Het grote voordeel van kennisdeling

Vroeger gold: kennis is macht. Dit geldt natuurlijk nog steeds, al is dit de afgelopen decennia wel veranderd. Kennis is veel makkelijker toegankelijk. Vandaar dat de macht vanaf heden ligt in de capaciteit om kennis op een effectieve manier te delen. Het delen en samenvoegen van kennis zorgt voor nieuwe inzichten die essentieel zijn om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Organisaties zijn daarom hard op zoek naar manieren om aanwezige en nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Om het aanwezige potentieel van het wetenschappelijk en menselijk kapitaal volledig benutten, zal een organisatie proactief aanwezige netwerken in kaart dienen te brengen om deze vervolgens te gaan managen en stimuleren.

Hoe werkt kennisdeling?

Van der Eijk deed onderzoek naar de werking van kennisdeling binnen organisaties. In zijn proefschrift Behind Networks: Knowledge Transfer, Favor Exchange and Performance beschrijft hij dat het delen van kennis een ‘sociaal coöperatief proces’ is, aangezien het delen van informatie het gevolg is van menselijke interactie. Communicatie tussen mensen staat dan ook centraal bij het delen van kennis. De Wolf deed onderzoek (n=3007) naar hoe het communicatieklimaat en de werknemerstevredenheid in een organisatie bijdraagt aan sociale innovatie. Hij constateerde dat open en eerlijke communicatie een belangrijke factor is om sociale innovatie op gang te brengen. Dit resultaat sluit aan bij de constatering van Van der Eijk dat kennisdeling voortkomt uit individuele doelstellingen en drijfveren. Wanneer het communicatieklimaat en de werknemerstevredenheid niet op orde is, zullen medewerkers minder behoefte voelen informatie te delen. Volgens Van der Eijk is het delen van informatie een proces van geven en nemen. Wanneer binnen een organisatie dus een give-before-take cultuur bestaat zal dit bijdragen aan de informatie uitwisseling.

Case

Bij Kirkman Company begrijpen ze dit, het werd onlangs n.a.v. onderzoek van het CRF Institute uitgeroepen tot Top Employer van 2010. Kirkman Company onthult ons hoe zij hun medewerkers uitdagen kennis binnen de organisatie te delen.

Maak het leuk!

Kirkman organiseert elke maand een avond waarbij informeel bijpraten en borrelen met collega’s centraal staat. Ook wordt er op deze avond vaak tijd besteed aan een case die binnen de organisatie speelt om elkaar zo de hoogte te brengen van persoonlijke leerpunten. Ook probeert Kirkman te leren van andere organisaties. Bij hun Benen-Op-Tafel-sessie nodigen zij externe bedrijven uit om binnen een informele setting met elkaar te sparren over een actueel onderwerp. Hierdoor krijgt Kirkman aan de ene kant informatie van buiten en aan de andere kant delen hun zij informatie. Dit is het geven en nemen principe dat Van der Eijk beschrijft in zijn onderzoek naar de basis van kennisdeling.

Met deze activiteiten proberen zij naast kennisdeling ook te zorgen dat de medewerker fun heeft. Zoals eerder werd beschreven is dit een belangrijk aspect om de bedrijfscultuur te optimaliseren.

Maak het makkelijk!

Het belangrijkste om je medewerkers te verleiden tot het delen van informatie is volgens Kirkman Company het makkelijk toegankelijk maken van de kennis. Zorg voor een intern communicatieplatform waarin best case practises makkelijk gevonden kunnen worden. Het gebruik van je platform staat of valt met de usability hiervan. Kost het veel moeite om documenten te vinden dan ga je de volgende keer op zoek naar een andere methode om je informatie te verzamelen. Kortom zorg als organisatie dat je op zoek gaat naar een tool om kennisdeling te faciliteren.

Kirkman Company zet daarnaast informatiedeling hoog op de bedrijfsagenda. Er wordt veel tijd gereserveerd voor het delen van kennis. Door een standaard datum voor kennisborrels en Crossing mind sessies te prikken wordt regelmatig kennis gedeeld en is dit een standaard onderdeel van de werkzaamheden. Het delen van kennis wordt gefaciliteerd.

Wordt er binnen jouw organisatie veel kennis gedeeld? Of maken jullie vooral gebruik van externe kennis?

Julian Leijser studeert Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar studie was zij onder andere actief bij organisaties als AIESEC, De Kleine Consultant en ARCADIS waarvoor zij in NYC werkte. Nu is zij bezig met de oprichting van In The Making een netwerk voor jonge ondernemenden (ondernemers, ambitieuze studenten en young professionals) uit Arnhem en omstreken. Haar ambities liggen in het verbinden van verschillende partijen, het uitdragen van de positieve effecten van Het Nieuwe Werken op organisatieprestaties en binnen de verandercommunicatie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!