Enterprise 2.0: Managers bieden meeste weerstand

23 september 2011, 03:34

Dit was een van de opvallende resultaten van een onderzoek (n=234) omtrent Enterprise 2.0 door de Chess Media Group. Oorzaken hiervoor kunnen kunnen gezocht worden bij gebrekkige communicatie & training, gebrek aan tijd en organisatiecultuur, die sterk aanwezig is bij de manager. Enterprise 2.0 tools bevorderen de het gebruik van de collectieve kennis. Hierdoor kunnen organisaties voordelen behalen op het gebied van productiviteit, crowdsourcing, innovatie en kennisdeling.

De vijf belangrijkste bevindingen

1. Business managers and IT managers are beginning to work more closely together to co-own and co-sponsor emergent collaboration initiatives.

Ondanks deze bevinding gaan managers hun eigen gang zonder overeenstemming met IT en overige afdelingen. Vanuit een informatie perspectief is deze ontwikkeling niet wenselijk. Goede informatiestromen zijn van belang, zeker in het geval van meerdere afdelingen. Het gebruik van meerdere –verschillende- tools vertraagt de kennisdeling.

2. There is not a strong enough focus on developing an enterprise strategy before deploying a technology platform.

Ook deze zien we regelmatig terugkomen en hangt samen met het vijfde punt, de ongestructureerde aanpak binnen een organisatie. Daarnaast moeten de overige twee organisatiepijlers (personen en processen) ook worden meegenomen ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van de tools. Als dit niet gebeurd, versterkt dit het eerder genoemde gebrek aan bijv. communicatie en training.

3. Organizations are stuck in the “value paradox.”

Waardebepaling en ROI, veelbesproken punten. Een paradox omdat organisaties geen KPI’s of meetsysteem hebben om waarde en ROI daadwerkelijk te kunnen bepalen.

4. Solving a business problem or achieving an objective is just as good as being able to show a financial ROI.

Interessant punt wat wordt aangehaald. Vaak is iets als communicatie en informatie niet causaal en niet direct te relateren aan een tastbare uitkomst. ROI kan ook gebruikt worden om ‘ontastbaarheden’ als kennisdeling, medewerkerstevredenheid, verbeterde competenties enzovoorts in kaart te brengen. Ook kan het afgezet worden tegen een scenario waarbij deze tools niet ontplooid zouden worden en daar de verschillen in meten.

5. A combination of both a structured and unstructured approach is the most successful and commonly used approach by organizations.

De gestructureerde (top-down) benadering is de strategische aanpak en inbedding in de organisatie, de ongestructureerde (bottom-up) benadering zorgt voor relevante input van personen die dicht bij hun expertise staan. Het bewerkstelligt ook effectiviteit en betrokkenheid tijdens een implementatie en verandertraject.

Innoveren om niet achter te raken

Zoals de titel aangeeft, bieden managers de meeste weerstand:

De belangrijkste reden die zij hiervoor hebben, is dat het geen prioriteit betreft:

Afhangende van de afdeling kan het natuurlijk zo zijn, maar mochten het de meer uitgaande afdelingen zijn, dan kan dit resultaat toe te wijden zijn aan een stukje verandermanagement. Organisaties moeten innoveren, al is het maar om niet achter te raken.

Actieve afdelingen met Enterprise 2.0 tools

De behoefte aan Enterprise 2.0 tools hangt af van de afdeling, zo is het voor Finance en HR van ‘minder’ (relatief) belang dan voor Marketing en Business Development. Wat wel opvalt, is het lage percentage voor Customer Support, slechts 25%.

Behoefte aan Enterprise 2.0 tools opgedeeld per grootte organisatie:

Het onderzoek kun je hier downloaden nadat je je hebt aangemeld.

Welke resultaten vallen jou op?

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!