Sociale Media versterken het innovatief en concurrerend vermogen

16 september 2011, 02:44

Afgelopen week stond op FD.nl het nieuws dat Nederland in de jaarlijkse mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum (WEF) is gestegen van de achtste plaats in 2010 naar de zevende plaats in 2011. Om de kloof met de innovatietoppers te overbruggen zou Nederland vooral werk moeten maken van sociale innovatie, aldus Volberda. ‘Het is niet alleen een kwestie van uitgaven aan R&D, maar ook van plat organiseren, slimmer werken en innovatie beter managen.’ Dit is waar Open Business en Social Media om de hoek komen kijken. Sociale data en technologieën maken ‘business agility’ en ‘continual innovation’ mogelijk, waarmee het innovatief vermogen versterkt wordt en concurrentievoordelen in de markt worden behaald.

Door Social Media niet als distributiekanalen te zien maar als opening naar de buitenwereld , kan –door middel van co-creatie- gezamenlijk gereageerd en geanticipeerd worden op onvervulde behoeften, ervaringen, markt en concurrent. Er gaat geen maand voorbij of er verschijnt een onderzoek dat aangeeft dat het gebruik van Social Media toeneemt, het effect is blijvend.

Organisatie

Dit betekent dat processen, personen en technologieën afgestemd moeten worden op de nieuwe –dynamische- ontwikkelingen, enerzijds voor een kosteneffectief operatiemodel, anderzijds voor een relevante en kwalitatieve klantervaring en waardeketen.

Business agility

Business agility is de bekwaamheid van een organisatie om zich snel en kosteneffectief aan te passen aan veranderingen in de markt. Dit wordt bereikt door producten en services (beter) af te stemmen op klantbehoeften en te profiteren van HR. Vanuit het ‘business agility’ perspectief zijn Social Media de infrastructuur en middelen, en Open Business de enabler die deze behendigheid mogelijk maken en ondersteunen.

Continual innovation

Deze organisatie behendigheid stelt voortdurende innovatie in staat:

Continual innovation may be the most powerful of any competitive advantage for a business. It creates game-changing breakthroughs. Along parallel lines, bit by bit, it also tweaks improvements in existing products, chips away at costs and debugs processes — in every corner of the company, all non-stop. In a turbulent business environment like today’s, it’s essential for helping a business move from playing defense to playing an aggressive, and winning, offense. But innovation can thrive only where there’s a culture of innovation.

Innovatie is naast marketing datgene wat een organisatie uniek maakt en inkomsten oplevert (Peter Drucker), van belang voor het concurrerend vermogen zoals ook vermeld in de quote.

Beide ondersteunen de opmerking van Volberda dat het ook een kwestie is van plat organiseren, slimmer werken en innovatie beter te managen.

De cirkel rond

Uit een rapport van TNO bleek dat Social Media gebruik leidt tot innovatieve medewerkers (sociale innovatie). De resultaten en opzet van het onderzoek kun je hier (PDF) lezen. De cirkel is rond wanneer de kracht van innovatieve medewerkers wordt gecombineerd met infrastructuren en beleid (business agility – agile enterprise) die voortdurende innovatie ondersteunen.

De organisatie past waar nodig haar drie pijlers aan op externe ontwikkelingen, zoals de impact van sociale media, co-creatie, toename concurrentie en transparantie.

Volberda in het FD artikel:

Voor geavanceerde economieën als de Nederlandse zijn vooral de prestaties op het gebied van innovatie belangrijk. Op dat punt is Nederland bezig met een inhaalslag. Zo is de samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten aanzienlijk verbeterd, en zijn bedrijven meer gericht op het benutten van kennis in de concurrentieslag met de opkomende economieën.

Niet alleen op macro-niveau is er een concurrentieslag aan de gang, ook op meso-niveau. Vanuit Porter’s vijfkrachtenmodel, branches vervagen, macht van de consument neemt toe en barrières worden in veel gevallen lager door toedoen van het Internet.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden waarin business agility en continual innovation het innovatief en concurrerend vermogen versterken:

Onderzoek: het continue onttrekken van inzichten over merk, doelgroep, concurrenten en markt verbetert strategische planning. Let wel, strategie is al lang niet meer een vijf jaren plan, maar een iteratief proces dat continue wordt aangepast.

Product Management: door middel van co-creatie of door het begrijpen van consument ervaringen kan de product ontwikkeling cyclus effectiever ingericht worden. Snellere ontwikkeling en relevante portfolio’s. Door middel van co-launching worden de go-to-market kosten verlaagt doordat er al een groep van ambassadeurs is die achter het product staan (word-of-mouth).

CSR: Volgens Kotler gaat het in een Marketing 3.0 omgeving om meer dan alleen (korte termijn) geldelijke winst. Hij oppert voor een socio-culturele transformatie. CSR is daarom ook geen “moetje” maar is een wezenlijke kans die haar inbedding vindt in het business model. Consumenten zoeken diepgaande merken die impact op maatschappij uitoefenen en hebben. Social Media zijn bij uitstek technologieën om de intrinsieke connectie te bewerkstelligen en te onderhouden.

Communicatie: verbeter planning op basis van wat consumenten hun behoeften zijn. Betere matching, zichtbaarheid en daardoor on top of mind. Effectiviteit verlaagt kosten.

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!