Harvard Business Review: Open Innovatie verbetert New Product Development

30 juni 2011, 10:00

Volgens een nieuw onderzoek van Harvard Business Review Analytic Services gaan organisaties de komende twee jaar meer focussen op product research & development. Dit ondanks het economische herstel waar we in verkeren. In het onderzoek “Closing the Gap: How Companies Achieve Smarter New Product Development and Make Better Decisions with Technology” geven executives aan hun organisaties flink zullen profiteren van verhoogde efficiëntie, het inzetten van informatietechnologie om nieuwe ideeën te identificeren, en door R&D projecten te volgen en te evalueren. Daarnaast zijn ze er ook op gericht om nieuwe ideeën / informatiestromen aan te boren bij klanten, leveranciers enzovoorts. Dat laatste is nu juist interessant…

Volgens Alex Clemente Managing Director van Harvard Business Review Analytic Services:

“[…] In Open Innovatie werken niet alleen sales, marketing, finance en operationele afdelingen samen met R&D, maar ook partners, leveranciers, klanten en concurrenten.”

Het openen van de organisatie, hetzij door middel van interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen of door het betrekken van externe stakeholders in innovatie- en bedrijfsprocessen, wordt steeds belangrijker.

Bevindingen uit het onderzoek:

• De helft van de ondervraagden geeft aan dat innovatie een top prioriteit is in 2011;

• IT maakt New Product Development (NPD) processen en resultaten mogelijk;

• Klant suggesties zijn de belangrijkste bron van nieuwe product ideeën;

• New Product Development (NPD) is een team sport. Meer dan de helft van de organisaties geeft aan dat marketing, operations, sales en finance samenwerken met R&D;

• 55% geeft aan dat partners een belangrijke bron zijn van ideeën en innovatie ondersteuning en

• 43% geef aan dat IP bescherming een uitdaging is wanneer ze met een andere organisatie samenwerken.

Alle zes brengen uitdagingen met zich mee wat betreft Open Innovatie en algehele Open Business transformatie, namelijk de impact op de organisatiepijlers: Technologie, Processen en Mensen.

Economisch herstel bevordert Open Innovatie

Dankzij het economisch herstel krijgt Open Innovatie een zetje mee. De externe omstandigheden zijn “gunstig” voor Open Innovatie omdat het 1) kostenreducties met zich mee brengt en 2) de output-to-market verbeterd.

De laatste tijd is de belangstelling voor Open Innovatie enorm toegenomen, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. Organisaties onderzoeken en experimenteren met het openen van het innovatieproces voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten. Binnen een aantal jaar zal Open Innovatie gewoon Innovatie zijn, waar interne- en externe samenwerkingsverbanden geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd zijn in de organisatie en de natuurlijke gang van zaken is.

Betere producten en diensten voor de intended consumenten (consumenten die gedurende het hele proces worden betrokken), dat is het doel dat bereikt wordt door het open stellen van de organisatie en innovatie. Efficiëntie en effectiviteit zullen grote slagen maken door de eerder genoemde punten, maar ook de time-to-market wordt verkort door co-launching met diezelfde consument. Afhankelijkheid van bijvoorbeeld advertising neemt af doordat de intended consument mee ontwikkelt; hierdoor ontstaat consumenten word of mouth en marketing al tijdens de ontwikkeling van het product. De consumenten zijn stuk voor stuk ambassadeurs voor ‘hun’ product. Momentum en bekendheid vinden eerder en sneller plaats.

Steeds meer geluiden uit de markt geven aan dat Open Innovatie geen optie meer is maar een vereiste om de concurrentiekracht te behouden en te vergroten in een continue veranderende omgeving.

Hoe kijken jullie tegen Open Innovatie aan en hebben jullie het al toegepast op NPD?

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

2 Reacties

  Geert Berkvens

  Ik zie tijdens verbeter projecten bij klanten waar open innovatie een onderdeel is. Dat technologie en processen goed gezamenlijk zijn te realiseren, echter de mensen die het moeten realiseren en managen is een grotere uitdaging. Kpi’s, agenda’s, vertrouwen en prioriteit zijn elementen die bepalend zijn voor een succesvolle ontwikkeling. Dit vereist een bepaalde samenwerking competentie van alle betrokken afdelingen en ondernemingen. Mijn advies is dat eerst functionele afdelingen als Product Ontwikkeling, Marketing, Inkoop en Logistiek beter moeten kunnen samenwerken voordat je met de buiten wereld aan de slag gaat. Parallel kun je natuurlijk beginnen met de voorbereidingen (het gezamenlijke leren innoveren) met klanten en toeleveranciers. Daar is het belangrijk dat de maturiteit van de ondernemingen niet te veel verschilt.


  1 juli 2011 om 12:37
  GianluigiCuccureddu

  Hi Geert,

  Klopt, een uitdaging is de organisatie-structuur en cultuur van de individuen die open innovatie moeten realiseren. Deze is niet altijd aanwezig, wat het hele project kan bemoeilijken.


  4 juli 2011 om 06:30

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!