Nederland massaal op internet, maar bedrijven blijven achter

21 april 2011, 05:32

Nederlandse consumenten omarmen het internet volledig en zijn bijzonder actieve gebruikers. De internetinfrastructuur in Nederland behoort tot de beste ter wereld. Tegelijkertijd blijven de bestedingen van Nederlandse consumenten op het internet achter bij andere landen. Dit blijkt uit het Interned-rapport van The Boston Consulting Group (BCG). In opdracht van Google Nederland beschrijft en kwantificeert BCG de bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie. In 2009 bedroeg de waarde van de Nederlandse interneteconomie € 24 miljard, 4,3 % van het BBP. De helft van de interneteconomie bestaat uit online consumptie (€ 12 miljard). Aan het internet gerelateerde investeringen zijn goed voor € 7,2 miljard. Overheidsbestedingen (€ 4,6 miljard) en de netto-export (€ 0,5 miljard) van internetgoederen en diensten maken het compleet. De omvang van de interneteconomie is bepaald met behulp van de zogenaamde uitgavenmethode. Deze methode berekent de totale uitgaven aan eindproducten en diensten.

Het internet levert vele extra economische voordelen op die geen onderdeel zijn van de BBP-bijdrage van € 24 miljard.

Zo kopen consumenten voor meer dan € 8 miljard aan producten offline waarvoor zij eerst online onderzoek gedaan hebben (de zogenaamde ROPO-bestedingen: Research Online, Purchase Offline) en gebruiken consumenten intensief gratis websites als Wikipedia, Hyves en Nu.nl. Ook zijn er commerciële voordelen in online handel tussen bedrijven, de omzet in online advertenties en productiviteitsstijgingen die dankzij het internet worden gerealiseerd.

Nederland aan kop, maar bedrijfsleven laat veel kansen onbenut.

Onderzoek toont aan dat bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die online actief zijn, de afgelopen jaren een gemiddelde omzetgroei van drie procent hebben gerealiseerd; mkb-bedrijven die niet online actief zijn, hebben in diezelfde periode geen omzetgroei geboekt.

Nederland staat internationaal op een vijfde plaats

De BCG e-Intensity Index is een maatstaf voor de rol van het internet, de beschikbaarheid van, betrokkenheid met en bestedingen via het internet omvat. Internationaal gezien scoort Nederland goed op beschikbaarheid (vierde plaats) en betrokkenheid (derde plaats), maar blijft achter op bestedingen (achtste plaats). Dit is ondanks het feit dat 67 procent van de Nederlandse consumenten wel eens op het internet koopt. Een aandachtspunt is het behoud van aandacht voor de verdere ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën zoals glasvezel en mobiel breedbandinternet om ook in de toekomst een koppositie te behouden.

De bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie groeit naar schatting tot € 41 miljard in 2015 (5,9% van het BBP) en tot € 47 miljard of 6,8% van het BBP in een meer voortvarend scenario. BCG verwacht dat de Nederlandse interneteconomie in de komende jaren aanzienlijk zal groeien en een steeds groter deel van het BBP voor haar rekening zal nemen. De grootste bijdrage aan deze groei zal in beide scenario’s komen uit een stijging van de online consumptie. Online consumptie betreft zowel goederen die aangekocht worden via het internet als de uitgaven aan toegang tot het internet en de benodigde apparatuur.

Discussie

Google en BCG willen met dit onderzoek een aanzet geven tot een discussie over het belang en de toekomstige ontwikkelingen van het internet in Nederland (zie deze website). Op zich interessant en goed, maar ik verwacht dat de meerderheid van de mensen het ermee eens is dat we de potentie inderdaad beter moeten benutten. De opkomst van mcommerce en social commerce zullen er zeker aan bijdragen. Vraag is echter of de sociologische aspecten betrokken zijn. Ons blijven zuunig… zal dat ook op het internet gelden?

Willemijn Vader
Creative Director bij Whizpr

Willemijn Vader heeft ruim 11 jaar ervaring in PR en sinds 2006 social media actief aan het inzetten binnen PR. Ze is Creative Director en mede-eigenaar van PR&Social; Media-adviesbureau Whizpr, gespecialiseerd in technologie en lifestyle.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!