Kostenrisico bij affiliatemarketing

2 maart 2011, 07:03

Performance based online adverteren is aantrekkelijk vanwege het lage kostenrisico voor een adverteerder. Wanneer gekozen moet worden tussen een cost per sale model en een cost per click model zal de CPS vaak de voorkeur krijgen boven een CPC model. Komen er geen sales binnen dan betaal je daar ook niet voor.De weg naar het hoogste rendement is echter niet via de veiligste route,Hoe kan meer risico toch tot gegarandeerd succes leiden? En wat zijn die risico’s?

Affiliate marketing en relatiebeheer

Affiliate marketing is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er gaan miljoenen euro’s om in een markt waarbij de adverteerder en de publisher elkaar vrijwel nooit zien. Wantrouwen aan de kant van zowel de adverteerder als de publisher ligt dan ook altijd op de loer.

Bovenstaand schema geeft aan waar het risico ligt dat de investering zich niet terugverdiend. Zowel vanuit de publisher als vanuit de adverteerder bekeken. In een succesvol affiliate marketing zijn de voorwaarden voor een programma zó dat ze voor zowel de adverteerder als de publisher interessant zijn. (kosten – opbrengsten). De publisher dient telkens opnieuw de afweging te maken welke campagne interessant is voor de doelgroep van zijn media en welke het meest oplevert op die positie. Het risico voor de publisher dat een investering zich niet terugverdiend doordat de campagne niet converteert is met een CPC vergoeding kleiner dan een CPS vergoeding, maar nog altijd lager dan bij een CPM campagne. Bepaal als adverteerder wie je toppublishers zijn en geef hen blijk van waardering en feedback. Een manier om dit te doen is om (een deel van) de risico’s terug te nemen door een CPC deal te bieden. Relatiebeheer is de sleutel tot succes in een affiliateprogramma, Leer elkaar kennen en werk samen.

Feedback voor publishers

Een publisher krijgt in zeer beperkte mate feedback. Zijn of haar transacties worden goed- of afgekeurd. In de interface van het netwerk kan aangegeven worden wat de reden is zoals annulering of retour. Voor publishers is het interessant om te weten hoe dit zich verhoudt tot gemiddeldes. Als zij weten hoe ze het doen, kunnen ze het verbeteren. Vraag publishers die het goed doen voor jou als adverteerder of het voor hen ook interessant is en hoe zij meer voor je zouden kunnen doen. Partijen die beneden gemiddeld presteren kan je tips geven ter verbetering en vragen wat hij nodig heeft ter verbetering. Kan iemand geen verbetering laten zien in een afgesproken periode, bedank de publisher voor de samenwerking en beëindig deze. Door de cijfers onderaan de streep in de gaten te houden beperk je het risico tot een minimum.

Sleutel tot succes

De sleutel tot een succesvol programma is actief beheer. Een programma dat niet beheerd wordt zal matig lopen, maar de potentie wordt niet ten volle benut.

n.v.t.
Affiliate Marketing Consultant

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!