Trends 2011 volgens 3 trendwatchers

31 december 2010, 06:25

Mijn best gelezen artikel op Marketingfacts was dat van vorig jaar: Trends 2010 volgens 4 Trendwatchers. Of ze gelijk hadden vond tot op heden minder dan 20% van dat aantal lezers interessant, maar toch nog ruim 9000 lezers in een week tijd. Dus om een goede traditie in stand te houden heb ik de trendwatchers van vorig jaar gevraagd of ze ook voor 2011 hun trends willen geven. Dit jaar gaven aan deze oproep gehoor: Tony Bosma (Extend Limits), Adjiedj Bakas (Bakas) en Richard Lamb (Trendwachter.com).

Net als vorig jaar heb ik de Trendwatchers gevraagd om een maximum van drie trends te geven, de in hun optiek belangrijkste voorspellingen voor 2011. Altijd een lastige opgave natuurlijk, want trends zijn langere termijn terwijl voorspellingen voor één jaar korte termijn zijn. Persoonlijk vind ik het altijd al een hele prestatie als ze er straks één goed hebben, want laten we eerlijk zijn, de meeste mensen halen dat niet.

Richard Lamb

(1) 2011 wordt het ‘Jaar van de Hedendaagse Wederopbouw’.

Veel Nederlanders zijn de berichtgeving over de recessie zat en willen daar het liefst niets meer over horen. Men ontsnapt zo veel mogelijk aan de dagelijkse werkelijkheid. Soms door te uit te gaan en te feesten; soms door een boek te lezen of films te kijken. Een ander kiest weer voor een flinke wandeling of veel sporten. Tegelijkertijd zal men op het werk extra hard aanpakken om te voorkomen dat men ontslagen wordt. Op het werk wordt minder vergaderd: Niet lullen maar poetsen is adagium. Ook is men actiever op wijkniveau om de directe omgeving leefbaar te houden.

(2)Jarenlang Economisch Zaagtandherstel

We krijgen niet te maken met een economische double-dip maar – veel erger – een jarenlang economisch zaagtandherstel. In 2011 zal de crisis pas echt in de fabriekshal en in de kantoren landen met veel ontslagen en faillissementen tot gevolg. Ook ambtenaren zijn door de aangekondigde bezuinigingen niet meer zeker van hun baan. De economische groei in 2011 wordt minder dan verwacht werd in de Troonrede van 2010. De huizenprijzen zullen verder dalen. De discussie over de hypotheekrente-aftrek zal opnieuw oplaaien. De olie- en goud-prijzen zullen in 2011 historisch hoge niveau’s bereiken. De ‘Euro’ houdt stand in 2011.

(3)Het Nieuwe Genieten

In 2011 gaan weer meer genieten en terug naar het kleine, pure, echte leven om ons heen. Deze positieve levenshouding noemen we ‘Het Nieuwe Genieten’ en komt voort uit het verschijnsel dat mensen momenteel Welvaart en Welzijn steeds vaker gaan loskoppelen van elkaar: men kan met iets minder ook heel gelukkig zijn.

Voor het complete overzicht van Futuroloog & trendwatcher Richard Lamb verwijzen wij je naar www.TrendsVerwachting.nl, inclusief een Hot-or-Not – overzicht en de Gadgets voor 2011. Bovenstaande trends zijn een Top 3 uit zijn ‘TrendsVerwachting™ 2011’.

Tony Bosma

Bosma wil nadrukkelijk aangeven dat het bij trendwatching niet gaat om de jaarlijkse lijstjes en om losstaande ontwikkelingen. Hoewel het typerend is om te ervaren hoezeer we ‘hunkeren’ naar de ‘top 10’ lijstjes voor het komende jaar, vergeten we aandacht te besteden aan wat de langere termijn voor ons in petto heeft. Terwijl dat juist zo interessant is en waardoor we ontwikkelingen in de komende jaren in een breder perspectief kunnen zetten.

In 2011 zal heel duidelijk worden dat we ons al mensheid in een transitie bevinden. Het is het jaar van ‘disharmonie’. Een ‘duel jaar’ tussen behouders versus vernieuwers. De komende jaren zullen we veel nieuwe toetreders zien die wel binnen de mogelijkheden van de strakke en veelal protectionistische maatregelen vanuit traditionele toezichthouders en organisaties de branches herdefiniëren. Het zullen toetreders zijn die hun korte termijn businessmodellen ondergeschikt maken aan klantbelang, volledig transparant zijn en in staat zijn optimaal gebruik te maken van de technologische mogelijkheden. Het zullen vooral digitaal gedreven ondernemingen zijn.

In 2010 heeft hij een zevental trends benoemd. Deze trends lopen uiteraard door in 2011 (en verder). De trend ‘versnelling van de review economie’ heeft zich, net als ‘duurzaamheid als overlevingsstrategie’, gevestigd en heeft daarmee haar plek in de maatschappij verworven. Zoals aangegeven gaat het niet om trends die zich in een jaar manifesteren maar om de lange termijn ontwikkelingen en het ‘samenspel’ tussen trends. De trends die Bosma wil uitlichten zijn:

(1) Context als katalysator

Personalisering is passé. Het draait om de combinatie van persoonlijk en contextueel. Nieuwe technologie en analysetools maken dat steeds beter mogelijk wat ervoor zorgt dat context de katalysator wordt in het kwetsbare contact tussen consument en organisatie.

(2) De naakte waarheid

Met het toenemende versmelten van twee werelden (fysiek en digitaal) en transparantie worden mensen, organisaties, overheden etc. ‘naakte’ entiteiten. Privacy komt steeds meer onder druk te staan en verdient de komende jaren een herdefinitie.

(3) Zekere zingeving

In een wereld waarin jarenlang harde waarden en materiële status overheersten is er een tegenreactie ontstaan in de vorm van zingeving. Een overspannen maatschappij en een planeet die uitgeput wordt maakt dat er plaats is voor zingeving. Het is de transitie van materiële welvaart naar immaterieel welzijn.

Voor een continu geactualiseerd overzicht van trends van Bosma en zijn collega’s is te vinden op Extend Limits http://www.extendlimits.nl/trends/.

Adjiedj Bakas

(1) Economie.

De Franse krant Le Monde voorspelt een zwaar 2011: in Griekenland gaat het weer mis, Ierland redden wordt duurder dan gedacht en de Euro komt in steeds zwaarder weer. Dat zie ik ook wel, maar in het bedrijfsleven is de stemming weer upswing. De aantrekkende wereldeconomie leidt tot stijging van olie- en grondstofprijzen. Uiteindelijk komt dan toch de tweede dip van de W-vormige recessie die past bij deze tijd. Zo’n dip komt meestal als de mensen weer opgewekter (en daardoor overmoedig) worden en dan weer te grote risico’s gaan nemen. In 2011 gaat het bedrijfsleven weer beter draaien, er komen geen massa-ontslagen of wat dies meer zij, ook geen hyperinflatie. Inflatie blijft rond de 2%, sommige zaken worden duurder, zoals ziektekostenverzekeringen en voedsel. Maar we gaan er berustend mee om.

(2) Berusting.

Mensen raken politiek gekrakeel ene beetje zat en willen oplossingen. Langzaam went men aan soberder pensioenen (en uiteindelijk het verdwijnen van het pensioen), overheidsbezuiningen etc. en het protest ebt weg. Ook de boze postbodes zien in de loop van het jaar in dat verzet tegen email onzin is. De oude orde leert dat de nieuwe orde niet weg te cijferen is. Geert Wilders van de Lijst Mozart komt sterk in de Eerste Kamer en het kabinet krijgt meer vertrouwen van de bevolking. Job Cohen vertrekt uit de politiek, eenheid op links blijft uit.

(3) Hutspotgod en freelance katholiek voor de troost.

Men gaat op zoek nar zingeving en duiding van de verandering in het leven. In de Hutspotgod stelt men een eigen God samen. De Groene God wordt symbool voor eco en natuurbewustzijn al zijn we de ondergangsporno van klimaatshysterici zat en worden we daardoor groenmoe. De electrificering van autorijden maakt weer een sprong voorwaarts. En groene feelgood-produkten kopen we als ze niet duurder zijn dan de reguliere.

Het complete overzicht van Bakas is hier te vinden (PDF)

Voor de oplettende lezer: Justien Marseille heeft dit jaar niet meegedaan met dit artikel. Dit is volledig te wijten aan… de auteur van dit artikel die veel te laat weer zijn verzoek mailde en dat midden in een welverdiende vakantie deed.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!