Trend evaluatie 2010

28 december 2010, 05:59

Vorig jaar schreef ik een artikel: de trends volgens vier trendwatchers. Aangezien ik zelf mijn eigen voorspellingen ook altijd evalueer, vind ik dat ik dat ook mag doen bij die van anderen die ik zelf geplaatst heb. Daarom hieronder: een kritische blik op de voorspellingen voor 2010 van Adjied Bakas, Tony Bosma, Richard Lamb en Justien Marseille.

Adjiedj Bakas

1) Recessie in W vorm (waarbij we nu dus in de eerste opwaartse lijn zitten voor wederom een val). Er treed zeker begin 2010 herstel op, maar alles met mate omdat men (consument en bedrijfsleven) bangig blijft.

Afhankelijk hoe je deze trend bekijkt heeft Adjied gelijk gekregen. We hebben nog geen double dip, maar die kan in 2011 nog komen. Wel is het herstel zeer met mate want men is bangig. Ik geef hem 50% gelijk, het ging immers om trends voor 2010 en we hebben geen tweede dip gehad, maar de uitleg klopt wel en die double dip kan nog komen.

2) Er blijft een verwenbudget en genieten is belangrijk. Feesten kan ook met een kleiner budget. 2010 is het jaar van de liefde, maar ook van het genieten van kleine dingen zoals lekker thuis eten, gezelschapsspel en Oudhollandse kost. Goed doen is OK, maar we worden wel groenmoe.

Volgens mij 100% correct. Er is niet veel bezuinigd op allerlei verwen zaken, de pretparken, bioscopen, sauna’s, etc hebben het goed gedaan. Alleen al aan de board games op de ipad te zien lijkt het gezelschapsspel weer helemaal terug en ik merk ook dat veel mensen inderdaad groenmoe zijn, maar goed doen wel steeds meer in de genen begint te komen van de Nederlander.

3) Ondanks de onzekere markt neemt het aantal freelancers toe, met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt, die flexibeler wordt.

100% correct als ik als arbeidsmarktexpert naar de cijfers kijk.

Bakas scoort dus 2,5 op de 3.

Richard Lamb

1) CrisisConsument. 2010 wordt het ‘Jaar van de CrisisConsument’, het ergste van de crisis moet voor de consumenten nog komen. De CrisisConsument zal bijzonder kritisch zijn bij het doen van aankopen; zelfs de hand op de knip houden; soms achterbaks zijn tegen collega’s uit zelfbehoud; zich uit de samenleving terugtrekken met gelijkgestemden en zich keren tegen anders denkende bevolkingsgroepen.

Ook Richard geef ik met deze crisisconsument een score van 50%. De hand op de knip houden is beperkt het geval geweest als je kijkt naar het aantal Ipad’s en iphones 4 die verkocht zijn. Kritisch vraag ik me ook af of we dat echt zijn, hoeveel mensen hebben na het hele T-Mobile verhaal immers hun abonnement daar opgezegd? Achterbaks tegen collega’s heb ik weinig van vernomen, ik hoor bij de meeste bedrijven waar ik kom juist meer samenhorigheid. Echter is mijn klantenkring natuurlijk geen representatief beeld van heel Nederland.

2) Dilemma van Duurzaamheid. In 2010 worden we geconfronteerd met het ‘Dilemma van Duurzaamheid’: de vergroening/verduurzaming van de maatschappij wordt onbetaalbaar door alle heffingen op producten en diensten.

Hier moet ik toch kritisch op zijn, dit heb ik in 2010 nauwelijks meegekregen. Duurzaamheid viel vaak, maar niet in deze context. Deze kan ik niet goed rekenen.

3) BalanceBabes. In 2010 zullen de ‘BalanceBabes’ zichtbaar worden. BalanceBabes zijn – in tegenstelling tot Business Babes en Burn-out Babes – vrouwen die hun leven op een gebalanceerde manier indelen. Niet alleen de Works/life-balance maar ook ten opzichte van mannen. Er ontstaat een uitgebalanceerde plek voor vrouwen in de samenleving.

Als iemand die veel met het nieuwe werken bezig is heb ik dit wel gezien. Inderdaad komen ze steeds meer in opkomst, hoewel de meeste vrouwen hier nog wel mee worstelen. De trend is echter dat ze zichtbaar worden en dat is het geval. Goed dus.

Lamb komt hiermee op 1,5 van de 3.

Justien Marseille

1) Augmented Reality is het Twitter van 2010. Justien durft er een fles champagne om te wedden dat Layar in 2010 op de cover van alle internationale bladen heeft gestaan.

Het is duidelijk dat AR een ongekende hoeveelheid aandacht heeft gekregen, maar ik denk dat Twitter nog steeds het Twitter van 2010 is. Het is nu twee jaar hot en heel normaal geworden om te twitteren. AR heeft veel aandacht, Layar veel investering, maar het is niet zo hot als deze voorspelling was. Ook hebben ze volgens mij niet alle grote internationale bladen gehaald, de cover van Wired bijvoorbeeld? Ik vrees dat Justien een fles champagne kwijt is, de vraag is aan wie. De Marketingfacts redactie? Of Layar zelf?

2) Socionomics is echter het Twitter van 2007. Socionomics is de berekenbaarheid van ontwikkelingen en de gevolgen die dat kan hebben voor onze kijk op de economie en de wereld. Het inzichtelijk maken van de economische impact van sociale netwerken in de breedste zin van het woord dus. En aangezien het de Twitter van 2007 is, zal dit dus nog niet in de massa plaatsvinden. De grootste verandering zal zijn dat we langzaam anders gaan rekenen, wat pijnlijk zal zijn, nog even zoeken zal zijn, maar daar nemen we in 2010 de eerste stappen in.

Volledig correct, de eerste stappen op het meetbaar maken en inzichtelijk maken van de waarde van sociale netwerken is in 2010 begonnen.

3) Bestuurlijke onmacht en verschuiving naar lokaal. Deze onrust zal leiden tot een mogelijk sterkere band tussen minder logge organisaties en minder rigide grenzen. De nadruk verschuift verder naar het lokale, ook op economisch gebied. Wijk taken via vouchers verzilveren bij winkels in de eigen wijk bijvoorbeeld. Human Centred ICT en locative media zetten de eerste volwassen stappen.

Ook deze kan ik helaas niet goed rekenen. Hoewel er wel enkele initiatieven zijn geweest die verschuivingen naar lokaal stimuleren, zowel op overheidsniveau als in private initiatieven, heb ik in 2010 vooral een verdere centralisering gezien. De T-Mobile / Youp case is daar denk ik een ultiem voorbeeld van, hoe grote organisaties de illusie hebben dan centralisatie werkt en dat je dan de processen kan controleren.

Marseille gaf vooraf al aan dat ze vooral een trendwatcher is voor de langere termijn. Ik volg haar al vele jaren en ze heeft op de langere termijn ook echt eng vaak gelijk. Korte termijn voorspellingen zijn dus minder haar ding, maar een score van 1 op de 3 vind ik op zich dan nog niet eens zo slecht.

Tony Bosma

1) Herdefinitie van groei. We moeten leren om anders naar economische groei te kijken. Bedrijven gaan hun economische groei en waarde niet alleen uitdrukken in winst, maar vertalen dit steeds meer in klanttevredenheid en maatschappelijk verantwoord handelen.

Helaas moet ik deze geheel fout rekenen. Ik denk dat we dit jaar juist gezien hebben dat bedrijven enkel winstgevendheid na lijken te streven en de hele helpdesk problemen wel aangeven hoe laag klanttevredenheid in het vaandel staat.

2) Herwaardering van autoriteit. Gevestigde autoriteiten leveren langzaam maar zeker hun aanzien in. Overheden, artsen, wetenschappers, journalisten, bestuurders en zelfs toezichthouders zijn slechts een handvol groepen die niet meer kunnen berusten op historische autoriteit en aanzien op basis van hun titel. De peers van consumenten worden nog belangrijker en autoriteit wordt bepaald aan de hand van de mate waarin iemand of een instantie wordt aangeraden door anderen. Autoriteit op basis van verleden behaald aanzien is passé.

Deze reken ik 50% goed. Met name op het gebied van de toezichthouders zie je inderdaad dat er een herwaardering komt van hun autoriteit. Toch zie je juist ook een tegenbeweging, waarbij men weer meer bij dergelijke instanties wil beleggen en we sneller kijken naar de overheid om het voor ons op te lossen.

3) De start van de bid-economie. Met het ontstaan van de ‘bidconomie’ vindt een definitieve verschuiving plaats van productgestuurd massa-aanbod naar vraaggestuurd micro-aanbod. In de ‘bidconomie’ sluiten organisaties optimaal aan bij klantvragen die door consumenten actief worden vermarkt. De ‘Bidconomie’ laat tegelijkertijd een transitie zien van customer relationship management (CRM) naar customer managed relations (CMR).

Hoewel ik bij het schrijven van dit artikel deze trend volledig kon onderschrijven heeft hij volgens mij in 2010 weinig aan kracht gewonnen. Ik heb niet heel veel initiatieven gezien, nieuwe initiatieven, van gezamenlijk kopen en customer managed relations. Dus ook deze moet ik geheel fout rekenen.

Bosma scoort hiermee een 0,5 op de 3 antwoorden.

Conclusie

Trendwatching is een lastig vak. Bakas scoorde het beste, Bosma het minste, maar met de herwaardering van autoriteit is het beste te eindigen met ‘successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

1 Reactie

  menno

  Leuk om te lezen en dit zie ik veel te weinig.

  Ieder jaar start met vele voorspellingen,

  en tegen het einde van het jaar wordt je overspoelt met jaaroverzichten.

  Maar zelden worden deze tegen elkaar afgezet.

  dank 🙂


  29 december 2010 om 05:51

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!