Nieuwe wervingssite Continu

24 augustus 2010, 06:48

Begin deze zomer is de nieuwe website van Continu live gegaan. Continu is een W&S en detacheringsbureau primair gericht op bouw en techniek. Aangezien ik het functioneel ontwerp van de site heb gemaakt en als projectleider verantwoordelijk was voor de realisatie van de site kan ik uiteraard geen review van de site doen. Wel wil ik graag een inkijk geven in het proces en de keuzes die gemaakt zijn, zodat ook anderen daarvan kunnen leren.

Persoonlijk ben ik best trots op het resultaat dat we hebben neergezet. Als zelfs de zuurblogger Marc Drees het ‘een zeer behoorlijke site’ en Jacco Valkenburg het een best practice noemt is dat een groot compliment. Hoe is het resultaat tot stand gekomen en waarom zijn keuzes gemaakt zoals deze zijn gemaakt?

Op RecTec heb ik al een uitgebreide serie van 8 artikelen geschreven over het proces en alles wat er bij is komen kijken. Voor Marketingfacts lijkt me dat wat overdreven en zal ik enkel de belangrijkste zaken eruit lichten.

Goed opdrachtgeverschap

Zelf denk ik dat één van de belangrijkste zaken in het hele proces goed opdrachtgeverschap was. Vooraf hebben we duidelijke afspraken gemaakt wat voor site we zouden gaan maken: de meest kandidaat vriendelijke site. Natuurlijk binnen budget en natuurlijk kan het bedrijfsbelang niet uit het oog verloren worden, maar de kandidaat moest centraal staan. Bij heel wat twijfelgevallen in het proces was dit uitgangspunt doorslaggevend. Daarnaast is vooraf afgesproken dat SEO optimalisatie zeer belangrijk was. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de SEO partij vanaf moment één aan tafel zat. Het was dus geen optimalisatie achteraf, maar ook in het functioneel ontwerp zijn zaken toegevoegd vanuit SEO oogpunt. In de site zitten elementen die niet negatief zijn voor de gebruikerservaring, misschien voor bepaalde groepen gebruikers zelfs wel positief, maar van origine erin gezet zijn voor SEO optimalisatie en interne linkoptimalisatie.

Deze uitgangspunten vooraf vastleggen en hier consequent mee omgaan is voor mij een teken van goed opdrachtgeversschap, iets dat ik helaas nog wel eens mis. Ook stond de opdrachtgever open voor suggesties van alle partijen en werden er geen besluiten genomen voordat alle betrokken partijen voor een bepaald onderdeel hun argumenten konden geven. Er is besloten op basis van ratio, ook iets dat een verademing is als adviseur. Ten derde had ik als projectleider veel beslissingsbevoegdheid. De meeste telefoontjes waren het mededelen van genomen besluiten en niet het toestemming vragen om een besluit te nemen. Alleen wanneer er budgettaire kwesties waren was de afspraak dat er vooraf toestemming gevraagd moest worden. Dit kon overigens alleen omdat de uitgangspunten dus vooraf helder gedefinieerd waren.

De site

De site zelf dan en de keuzes die gemaakt zijn (en waarom)

De werkzoekende moet primair op de site staan. Dus vacatures overheersen de homepage, want dat is waarvoor een werkzoekende primair bij de site van een bureau als Continu komt. Dit wordt via 3 ingangen geboden: zelf zoeken, zoeken op basis van functiegroepen en ook nadrukkelijk zijn de drie vakgebieden naar voren gebracht. Dit laatste omdat Continu een samenvoeging was van een drietal bedrijven en ook deze oude sites doorverwijzen naar het nieuwe Continu. Voor een deel van de bezoekers zal deze naam nieuw zijn, vandaar de keuze om de breedte van het aanbod nadrukkelijk in beeld te brengen.

Voor het zoekproces is gekozen om verschillende ingangen te bieden en de mogelijkheid te geven interactief te verfijnen. Belangrijk is dat men snel vindt wat men zoekt, want de cijfers laten zien dat 75% van de mensen niet doorgaat naar de tweede resultaatpagina.

Bijzondere opties

Bijzonder voor deze sector is de gerelateerde vacatures die we hebben toegevoegd. Zover mij bekend de enige die het op deze manier doet, namelijk de ‘Amazon’ manier. De vacatures zijn aan elkaar gerelateerd op basis van het klikgedrag van de bezoeker, net als bij Amazon het koopgedrag bij boeken. De combinaties die dus bij de vacatures staan zijn soms verbazingwekkend vanuit functie-inhoud gezien. Het gedrag van de werkzoeker is echter leidend wat ons betreft en dat hierdoor een ‘inspecteur asbest’ gerelateerd is aan een ‘electrotechnisch engineer’ en een ‘werkvoorbereider’ is iets dat misschien wel tekenend is voor de manier waarop veel mensen naar de arbeidsmarkt kijken. Ze zijn niet zo makkelijk in hokjes te stoppen.

Ook hebben we ‘eerder bekeken vacatures’ toegevoegd. In de praktijk solliciteert lang niet iedereen meteen, maar aangezien Continu altijd tussen de 800 en 1.500 vacatures heeft open staan kan het erg lastig zijn die vacature waar je over twijfelde terug te vinden. Vandaar deze eenvoudige optie, waarbij uiteraard rekening is gehouden met het feit dat vacatures offline kunnen gaan omdat ze vervuld zijn.

Een derde bijzondere optie zit in het sollicitatie-proces: het vacaturemandje. Dit is iets dat ik eigenlijk nooit zal adviseren en iets waar ik bij aanvang van het project op tegen was; De mogelijkheden bieden om op meerdere vacatures tegelijk te solliciteren. In de praktijk zie je namelijk dat het toch niet gebeurt en dat recruiters er heel negatief over denken. Als je twee of drie vacatures interessant vindt ben je niet gemotiveerd genoeg voor die ene baan is een veel gehoord argument. Bij Continu bleek van deze mentaliteit geen sprake te zijn, het is in deze sector de normaalste zak van de wereld. Omdat het al gebeurde op de oude site is besloten dit te faciliteren. Door het vacaturemandje is het namelijk mogelijk dat de kandidaat slechts één keer solliciteert op meerdere functies (en dus niet elke keer zijn CV hoeft mee te sturen) en de verschillende adviseurs van Continu op de hoogte zijn dat ze met dezelfde kandidaat bezig zijn.

Sollicitatie-proces

Wat betreft het sollicitatie-proces is gekozen ook dit zo kandidaat centraal mogelijk te maken. Zo min mogelijk informatie vragen, zo veel mogelijk opties bieden. Solliciteren met een Linkedin profiel is mogelijk, ondanks dat in de branche waar Continu primair actief is nog een ondervertegenwoordiging is van Linkedin gebruikers.

Tevens is gekozen voor een terugbeloptie. W&S bureaus hebben geen goede reputatie bij veel werkzoekende en het zomaar sturen van een CV is voor veel mensen een drempel. Daarom is het mogelijk je eerst te laten bellen zonder een CV meteen op te sturen.

Alert service

Een alert service is natuurlijk niets nieuws, dat behoort elke goede recruitmentsite te hebben. Bij Continu hebben we gekozen om de vorm vrij te laten voor de werkzoeker, dus E-mail of RSS. Ook hebben we gekozen de RSS feed in twee vormen aan te bieden, beknopt en geheel. Gezien de doelgroep hadden we geen hele hoge verwachtingen van het gebruik van de RSS feeds, maar het was een kleine moeite ze toe te voegen. Tot onze verbazing wordt de RSS feed veel gebruikt, een duidelijke onderschatting van de doelgroep dus. Ook worden beide varianten gebruikt, zowel de hele vacatures als de beknopte versies.

Conclusie

De site van Continu is vooral heel functioneel opgezet. Niet te veel innovatieve tools, dat is ook niet iets waar de doelgroep heel veel waarde aan hecht. Natuurlijk zijn er een aantal zaken die er ook bij hadden gemogen maar om verschillende redenen (budget, interne organisatie) nog niet mogelijk waren. Denk hierbij aan een chat functie of een mobiele site.

De gebruiker staat voorop in dit proces en hoewel ik zelf van veel innovaties houdt is een optimaal primair proces belangrijker. Ik ben uiteraard erg benieuwd naar jullie meningen en visies over dit project.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

13 Reacties

  online succes

  Hier kunnen velen een voorbeeld aan nemen.

  Ton van Houten


  24 augustus 2010 om 17:39
  edsart van groentijn

  “het is in deze sector de normaalste zak van de wereld ”

  Ik zou er “zaak” van maken 😉


  25 augustus 2010 om 04:34
  Seb

  Lijkt wel een site uit 1998. Niks innovatiefs. Bijna amateuristisch. Misschien is dat goed. Los daarvan leveren een paar blikken heel veel verbeterpunten op. Teveel om op te noemen. Een paar dan. De titels van de pagina’s bevatten een nummer; dat is niet nodig en ongunstig voor SEO. De ellenlange tekst bij de blauwe “i”-tjes is eerder verwarrend dan verhelderend. Los nog van de diverse spelfouten zoals “je vind”. De tweede blauwe “i” begint met “bij bookmark vacature”. Die tekst hoort daar natuurlijk niet en is foutief uit een document met teksten meegenomen lijkt het. De title tag bij het linkedin profiel bevat de tekst “linkedin” in plaats van de naam van de consultant. Bij “aantal uren per week” staat vaak >36. Wat moet ik me daar bij voorstellen? 60 uur werk per week? 80 uur? 150 uur? Onder de kop “eerder bekeken vacatures” zie ik een rij staan met vacatures die ik nooit bekeken heb en irrelevant zijn. De regio bij een vacaturepagina is niet clickable naar andere vacatures in dezelfde regio. De tekst “neem contact op” is niet clickable. Beginnersfout. Onderdelen van het crumble path zijn niet clickable. Beginnersfout. Als ik op “werken bij continu” klik, krijg ik vacatures gepresenteerd die “voldoen aan mijn criteria” terwijl ik nog nooit gezocht heb, dus mijn criteria ook niet bekend kunnen zijn. Verwarrend De vacatures voldoen dan ook niet. Etc. Etc. Pak het positief op, en pas deze zaken aan. Laat er daarna een expert naar kijken, want als ik dit in 2 minuten zie, zal er nog veel te winnen zijn.


  25 augustus 2010 om 07:32
  chi666

  @seb: ik schrok even toen ik je kritiek las, hebben we nog zoveel fouten erin zitten, maar ik zie ze niet.

  Wat betreft de uitlijning van de i’tje komt dat waarschijnlijk door je browser. We hebben getest op >95% van de browsers die daadwerkelijk gebruikt worden op de site. De spelfouten mogen natuurlijk niet, daar gaan we achteraan.

  Wat betreft het aantal uur per week: dat is natuurlijk gezeur, daar ga ik niet eens op in. >36 is in dit land de normale term voor een full time baan.

  Je eerder bekeken vacatures, die gaan op basis van cookies, dus blijkbaar heeft iemand anders ooit je computer gebruikt of heb je per ongeluk al wel een keer een bezoekje gebracht.

  Als je op werken bij continu klikt krijg je natuurlijk vacatures die voldoen aan je criteria, je geeft namelijk aan dat je wilt werken bij continu, dat is een criterium bij een W&S bureau. De interne vacatures. Misschien dat je niet geheel begrepen hebt wat voor organisatie het is en wat je zoekt.

  Neemt contact op is bewust niet klikbaar gemaakt, want dan gaan wij besluiten hoe jij contact op moet nemen (moet dat een mail adres zijn, een skype call, een call-me-back?) Daarom staan die opties er boven. Het kruimelpad is wel klikbaar, wederom denk ik dat je een zeer exotische browser gebruikt.

  Dus ik neem het positief op, we zullen meteen aan de slordige spelfouten werken. De rest werkt wel of is een zeer bewuste keuze.


  25 augustus 2010 om 07:54
  Legio

  Leuk artikel! Wat ik wel een mis zijn de volgende vragen: hoelang is er over gedaan om deze site te bouwen? Is de basis, Typo3, een bewuste keuze geweest?


  25 augustus 2010 om 18:54
  chi666

  @legio: Typo3 als CMS is een bewuste keuze vanuit het verleden. De oude site draaide hier ook al op, de organisatie kende dit en had dus de uitdrukkelijke wens dit niet aan te passen. Aangezien alles kon wat we wilde was dit geen issue.

  De doorlooptijd is lastiger precies te noemen. De eerste gesprekken waren namelijk ver voordat er besluiten genomen zijn. Net voor de bouw zou aanvangen is uiteindelijk besloten een andere design partij te kiezen. Daarnaast is de website in 2 fasen opgeleverd. De deadline was namelijk heel hard en al ver van te voren gecommuniceerd met stakeholders. Een nieuw imago, samenvoeging van 3 merken in 1. Echter was het onrealistisch dan alles klaar te hebben. Uiteindelijk is fase 1 in ongeveer 4 maanden gebouwd (met 2 developers) en in ruim een maand daarna zijn een aantal extra features toegevoegd. Beantwoord dat je vraag?


  25 augustus 2010 om 19:10
  Legio

  @Bas

  Bedankt voor je antwoord. Nogmaals, en ook de “serie”, heel interessant om te lezen. Een mooi kijkje in een keuken.


  25 augustus 2010 om 19:36
  vincente

  Bas is het noemen van een budget voor func. design, bouw & projectmanagement mogelijk? En misschien wat gebruikerscijfers? Hoeveel mensen komen, hoeveel gebruiken per dag een vacature mandje (leuk). Kortom iets over het gebruik en effect van de site?


  26 augustus 2010 om 10:00
  chi666

  Hoi Vincent,

  Ik heb het nog geprobeerd, maar navraag bij mijn opdrachtgever leert dat ik je geen bedragen mag vrijgeven over de kosten. Concurrentie overwegingen, ik neem aan dat je dat begrijpt.

  Wat de gebruikscijfers betreft is het lastig. Aan de ene kant zijn 3 sites nu in 1 opgegaan, 3 merken in 1. Daar zat ook een campagne aan. Het site bezoek is veel hoger dan de drie vorige bij elkaar, maar dat kan dus komen door de campagne.

  Daarnaast zitten we met de vakantie periode, die cijfers lastig vergelijkbaar maakt. Zeker omdat de bouwvak een hele grote invloed op deze business heeft. Wel kan ik ook zeggen dat de conversie (het aantal CV’s t.o.v. bezoekers) is toegenomen. Echter is dit niet zo significant dat we daar echt al hele belangrijke conclusies aan durven te verbinden.

  Dus meer bezoek en een hogere conversie, maar beide durven we niet 100% aan de site toe te schrijven.


  27 augustus 2010 om 11:19
  chi666

  Beste Rob,

  Heel vreemd, maar ik ga er achteraan bij de bouwer (eerder beken vacatures) en de seo partij (meta tags).

  Ja, ik vind het een hele goede site. Enorm spannend? Misschien niet, hoewel ik dan wel heel benieuwd ben naar wat er mee bij had gemoeten volgens jou om dat wel enorm spannend te maken.

  Ja, het is de kick ass site geworden die ik voor ogen had. Waarom? Omdat we een paar dingen hebben gedaan die in de Nederlandse recruitmentscene nog niet gedaan waren. De vergelijkbare vacatures op basis van klikgedrag van bezoekers bijvoorbeeld. Daarnaast het optimaliseren van het proces, iets waar meestal de bottleneck ligt.

  Functioneel is voor mij altijd het uitgangspunt van kick ass. Mooie en innovatieve dingen maken is heel leuk, maar alles wat mooi is moet vooral ook functioneel zijn. Die combinatie (tussen een paar vernieuwende elementen die functioneel zijn, maar vooral de functionaliteit en daarmee de conversie niet uit het oog verliezen) is wat dit voor mij een kick ass site maakt.


  28 augustus 2010 om 08:37
  Kees vd Burg

  @bas

  als dit je definitie is van ‘kickass’ dan heb je nog een lange weg te gaan….

  Denk je dat andere partijen niks doen met clickgedrag? Of met optimaliseren van ‘het proces’? Qua layout is het gedateerd, het werkt ook niet lekker in mijn browser, en qua SEO moet er nog veel gebeuren….

  iig succes


  28 augustus 2010 om 13:27
  chi666

  @Kees: Leuk dat je vind dat ik nog een lange weg te gaan heb, maar ik zou dan wel graag onderbouwing van je horen. Wat zou er dan bij horen volgens jou?

  Want clickgedrag, ja, daar kijken andere wel naar. Optimaliseren? Nee, ik ken geen site die op wervingsgebied op dit moment zo ver is nee. Maar ik daag je uit met voorbeelden te komen die alle opties hebben die Continu heeft (en dan bedoel ik dus ook alle opties in één site, niet die heeft iets van dit en die van dat). Qua SEO veel gebeuren? SEO was niet mijn verantwoordelijkheid, maar toch scoort de site bijzonder goed en komt er veel verkeer uit Google. Dus ergens denk ik dat we ook daar best goed zitten.


  28 augustus 2010 om 13:54

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!