The Future of Work

8 januari 2007, 10:00

The Future of WorkHet is interessant te zien hoe de ontwikkelingen in internet-/ICT technologie niet alleen het medialandschap waarbinnen we opereren op zijn kop zet, maar ook in de wereld van bedrijfsorganisaties een volgende fase mogelijk maakt. Op MIT World is een erg interessante video lecture (50min) te zien waarin Thomas Malone zijn visie op de toekomst van bedrijfsorganisaties schetst.

Kortweg komt het op het volgende neer: Dankzij de communicatie-/informatietechnologie is er de mogelijkheid ontstaan om “werknemers” direct verantwoordelijk te maken voor kritische/strategische beslissingen in een onderneming. Vroeger was die taak voorberhouden aan centrale beslissingsunits (management/CEO’s) omdat alleen zij alle noodzakelijke informatie zouden kennen om de juiste beslissingen te nemen.

Vandaag de dag kunnen diverse werknemers steeds eenvoudiger alle benodigde informatie opvragen en tot zich nemen om de juiste beslissing te nemen, en daarmee direct de richting van een onderneming te beinvloeden. Dit alles spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers aan waardoor deze zich belangrijker, en vrijer gaan voelen en daardoor creatiever en productiever worden.

Malone gebruikt een analogie met de evolutie van menselijke samenlevingsvormen die de veranderingen in corporate structure moet verhelderen: Menselijke samenleving evolueerde van stammen, naar koningsrijken naar democratie. Binnen bedrijfsorganisaties vindt een vergelijkbare evolutie plaats: van kleine “bedrijven” in de 19e eeuw, naar grote hierarchische organisaties in de 20e eeuw, naar “marktplaatsten” in de 21e eeuw?

Kijk zeker ook even naar het grappige voorbeeld van een hele groep mensen die gezamelijk een vliegtuig besturen (minuut 35); dit laat zien dat zonder centrale bestuurder (gedistribueerde controle) een gemeenschappelijk doel kan worden behaald.

Een erg goed verhaal met originele kijk op corporate structure als je het mij vraagt.

Voor welke type ondernemingen zouden de door Malone geschetste veranderingen positief uitwerken?

Vertical Search • Pasta • Artificial Intelligence • TRX850 • Emergence • High Tech Soul • Sports

Categorie
Tags

6 Reacties

  media

  Ik denk dat je niet teveel mensen aan de (bestuurs)knoppen van een bedrijf moet zetten anders ga je zo slingeren over de (strategische) route die je hebt uitgestippeld. Beter is om goede instrumenten te hebben om de mening van de medewerkers snel te peilen om als bestuurder(s) op de juiste momenten de juiste afslag te nemen.


  8 januari 2007 om 16:59
  Mark Deuze

  Weinig nieuws hier – de verschuiving in bedrijfsorganisatie en managementdenken naar heterarchishe of geindividualiseerde werkvormen is al geruime tijd aan de gang (projectwerk, portfoliowerk, etc), en sinds de opkomst van CMC (computer-mediated communication) in bedrijfsnetwerken (intranets, telewerk e.d.) is deze discussie ook al eerder gevoerd.

  Het probleem hier is vooraleerst dan weer domweg aangenomen wordt dat de (invoer van) gelikte technologie culturele processen (want werkverhoudingen zijn vooral cultureel en persoonsgebonden) als vanzelf efficienter maakt (onderzoek wijst uit dat e.e.a. eerder averechts werkt en altijd talloze “onverwachte bij-effecten” oplevert).

  Ten tweede is het probleem de achterliggende filosofie op het verschuiven van eindverantwoordelijkheden naar (elk) individu in de organisatie. Dat komt er ook op neer dat het senior management cq het bestuur nooit meer aansprakelijk kan worden gemaakt, want zogenaamd “bestuurt iedereen” – een perfecte filosofie om mensen snel te kunnen vervangen onder het mom van geindividualiseerde arbeidsafspraken. exit vakbond of welke andere vorm van collectiviteit op de werkvloer, ieder voor zich en Allah voor ons allen.

  Vergeet ook niet wie de rekening van MIT betaalt: het amerikaanse bedrijfsleven.


  8 januari 2007 om 17:24
  Ton Verplanke

  Weinig nieuws omdat dit “nieuws” al meer dan twee jaar online staat?

  The information on this page was accurate as of the day the video was added to MIT World. This video was added to MIT World on 2004-10-18.


  8 januari 2007 om 18:39
  NilsR

  @Marco: in het meest extreme geval van de “markets” die Malone beschrijft is er zelfs geen top-down strategie die vooraf wordt bepaald, maar is de strategie van de organisatie iets wat emergeert uit het gedrag van de elementen waaruit de organisatie is opgebouwd. Visa International werkt op een dergelijke manier. Visa is eigendom van de verschillende banken die Visa uitgeven, een soort federaal bedrijf waarbinnen beslissingen bottom-up worden doorgevoerd via stemgedrag op verschillende niveaus. Verder is het voor bestuurders vaak onmogelijk om op locaal niveau de juiste beslissingen te nemen omdat dat te veel tijd kost (denk aan lokale Wallmarts die zelf hun pricing strategie mogen bepalen op basis van lokale concurrentie en ervaringen van andere vestigingen).

  @Mark: ben bang dat je gelijk hebt met je opmerking dat de potentiële winst in effecientie lang niet altijd wordt gerealiseerd en dat culturele en persoonsgebonden zaken hier een belemmering vormen, maar ik denk toch wel dat ICT de bedrijfsvoering overall veel effecienter heeft kunnen maken. De globalisering zou zonder ICT bijvoorbeeld ook een stuk moeilijker zijn geweest.

  Je punt over aansprakelijkheid is een interessante, ik zal eens zoeken of Malone daar iets over zegt.

  Maar wat is er mis met geindividualiseerde arbeidsafspraken?


  8 januari 2007 om 19:33
  chi666

  Nils, het is een goed punt. Dat een dergelijke visionaire presentatie misschien al wat langer bestaat, je ziet nu langzaam een verschuiving. Millenials (werknemers die na de eeuwwisseling op de arbeidsmarkt gekomen zijn) noemt PwC ze. Mensen met een heel ander beeld van de werkwereld dan de ‘oudere’ garde die nu al midden dertig is om zo maar te zeggen.

  Je ziet ook dat de verschuiving van werknemer naar arbeidsgever plaatsvind. Bedrijven beginnen dat langzaam ook te zien, waardoor structueren veranderen.

  En inderdaad, wat is er mis met indivbiduele afspraken? Het is weer een typische SP gedacht die jaren achterhaald is dat er zoiets als solidariteit op de werkvloer moet zijn. Vakbonden zijn molochen uit de vorige eeuw die kunnen worden afgeschaft. Waarom is het gat tussen hoger opgeleid en lager opgeleid in loon gegroeid? Simpel: omdat hoger opgeleiden geen gebruik maken van vakbonden bij hun onderhandelingen. Daarmee groeien ze veel harder door.

  Solidariteit moet de overheid voor zorgen, solidariteit tussen zieken en gezonde mensen, solidariteit tussen werkende en WAO & AOW’ers. Op de werkvloer moet je een gezamelijk doel hebben het bedrijf verder te helpen en daar beter van te worden, en als dat betekend dat de niet presterende medewerkers eruit moeten, so be it. Moet je maar presteren.


  8 januari 2007 om 19:59

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!