Wat betreft de cookiewet was het verrassend stil in het afgelopen jaar. Terwijl iedereen begin 2013 nog in rep en roer was over de verplichte opt-in toestemming voor het plaatsen van cookies, diende minister Kamp halverwege 2013 een voorstel tot wijziging in. Reden voor de wijziging was dat de cookiewet zijn doel voorbij was geschoten. Als reactie op de cookiewet wierpen vele publishers cookiemuren op: een ongewenste situatie.

In het nieuwe voorstel is impliciete toestemming voldoende. Dat geldt voor alle soorten cookies, "mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene".

Europees Parlement stemt voor nieuwe privacyregels

Europees Parlement stemt voor nieuwe privacyregels

De LIBE Commissie van het Europees Parlement (burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken) had gisteren slechts een kwartier nodig om te stemmen vóór een nieuwe set Europese privacyregels. De onderhandelaars van het Parlement hebben nu een mandaat om hierover te onderhandelen met de lidstaten, vertegenwoordigd in de Europese Raad van Ministers. De kartrekker vanuit het Europees Parlement, Jan Philippe Albrecht, voert de druk op door te stellen dat hij de privacyverordening op de laatste vergadering voor de parlementsverkiezingen (in mei 2014) in stemming brengt, ongeacht de uitkomst van de komende onderhandelingen. En daarmee belandt het proces in een nieuwe, cruciale fase. Maar wat betekent dit voor marketing, profiling en online advertising?


E-business
 • 0
 • 4295
 • -
 • -
 • -
 • -
Wat iedere marketeer moet weten over Google Analytics

Wat iedere marketeer moet weten over Google Analytics

Recent deed het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) enkele interessante uitspraken over de Google Analytics-cookies die gevolgen hebben voor iedereen die Google Analytics gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden. Het CBP deed deze uitspraken in het rapport van definitieve bevindingen van 22 augustus 2013 inzake de Philips Smart-TV en de gegevensverwerking door TP Vision. Waar moet je  als marketeer op letten als je Google Analytics gebruikt om analytische informatie te verzamelen over het websitegebruik  of om profielinformatie van gebruikers over meerdere websites te verzamelen? 


Web analytics
 • 4
 • 10500
 • -
 • -
 • -
 • -
Nieuw wetsvoorstel cookiewet schept (eindelijk) duidelijkheid

Nieuw wetsvoorstel cookiewet schept (eindelijk) duidelijkheid

Op een mooie pinksterdag (20 mei jl.), heeft minister Kamp (Economische Zaken) het wetsvoorstel gepresenteerd tot wijziging van artikel 11.7a Telecommunicatiewet of kortweg de cookiewet. Na het van kracht worden van dit voorstel wordt het mogelijk bijvoorbeeld analytics-cookies te gebruiken zonder dat de internetgebruiker daarover is geïnformeerd en daarin toestemt. Uit de toelichting bij het voorstel blijkt verder dat de minister voorstelt dat de impliciete toestemming een rechtsgeldige toestemming oplevert met het gebruik van cookies. Wij achten de voorstellen een stap in de goede richting om tot een gebruiksvriendelijke naleving van de cookiewet te komen. In dit artikel licht ik beide belangrijke voorstellen nader toe.


Online advertising
 • 20
 • 9559
 • -
 • -
 • -
 • -
Van expliciete naar impliciete toestemming: kan de cookiemuur al weg?

Van expliciete naar impliciete toestemming: kan de cookiemuur al weg?

Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer over moties voor de zo omstreden cookiewetgeving. Deze moties waren ingediend n.a.v. minister Kamps eerdere opmerkingen over de onwenselijkheid van cookiemuren en zijn voornemen genoegen te nemen met impliciete i.p.v. de huidige expliciete toestemming. De teneur lijkt daarmee positiever te worden, want het de regelgeving wordt enigszins versoepeld. Maar tegelijkertijd roept de uitslag van de stemming rond deze moties ook weer nieuwe vragen op. Want mogen bijv. de cookiemuren nu eigenlijk al worden afgebroken?


Online advertising
 • 11
 • 8366
 • -
 • -
 • -
 • -
De beste manier om de cookiewet te omzeilen


Online advertising
Social media marketing
E-Commerce
 • 14
 • 7726
 • -
 • -
 • -
 • -

De beste manier om de cookiewet te omzeilen

"Het is weer zover! *duikt in Flickr en gaat op zoek naar een foto van koekjes/cookies*", zo tweette Marketingfacts' community manager Bram Koster onlangs. De discussie over de cookiewet houdt niet op, en dwingt de redacteurs van Marketingfacts blijkbaar om regelmatig op zoek te gaan naar nieuwe foto's van koekjes voor bij de artikelen over het onderwerp. Er zijn inmiddels vele websites vol trucs om de cookiewet te omzeilen (met koekjesfoto's), maar de makkelijkste truc komt meteen ook tegemoet aan de geest achter de wet. En als Doc Searls gelijk krijgt: het is de truc die het best in de marketingtoekomst past. Wacht even, ik leg het uit.

De cookiewet wordt verder versoepeld: het einde van expliciete toestemming?

De cookiewet wordt verder versoepeld: het einde van expliciete toestemming?

Je zou maar brave burger zijn en je netjes aan de nieuwe cookiewetgeving willen houden. Dan heb je mogelijk veel loze investeringen gedaan. Minister Kamp van Economische Zaken heeft gisteren in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij de verplichting aan websites om toestemming te vragen voor plaatsen van cookies wil beperken tot tracking cookies. De kamer hoopt dat het aantal pop-ups en cookiemuren daarmee flink zal afnemen, maar dat is nog maar de vraag. Wat betekent het nieuws van gisteren nu voor de toepassing en toekomst van de cookiewetgeving? We vroegen het aan vier mensen met verstand van cookie-zaken: Lauren van der Heijden (IAB), Jitty van Doodewaerd (DDMA), Arnound Engelfriet (ICTRecht), Nicole Wolters Ruckert (Kennedy Van der Laan) en Remi van Beekum (StormMC).


Online advertising
 • 8
 • 8543
 • -
 • -
 • -
 • -
OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. In de vorige versie van de FAQ’s sprak OPTA van ‘nieuwe’ cookieregels, maar de cookieregels zijn ook volgens de toezichthouder niet meer nieuw. De tekst van de cookieregels is duidelijk maar is de toepassing ervan dan nu voor iedereen gesneden koek? Volgens mij niet en OPTA schenkt ook in deze FAQ’s geen klare wijn. Wat viel mij op bij het lezen van de antwoorden?


E-business
OPTA: “De cookiewet is duidelijk.” Maar geldt dat ook voor OPTA zelf?

OPTA: “De cookiewet is duidelijk.” Maar geldt dat ook voor OPTA zelf?

Gisteren vond in Amsterdam DDMA's iLounge plaats met als thema 'Het cookiedebat 2.0'. Op 1 januari jl. startte de actieve handhaving op de naleving van de 'cookiewetgeving' door OPTA, dus het was een mooi moment om de balans eens op te maken. En al helemaal omdat o.a. OPTA zelf aanwezig was om te spreken. Het werd een … laten we zeggen interessante discussie tussen de sprekers onderling en met het publiek.


E-business
 • 13
 • 8280
 • -
 • -
 • -
 • -