De online research database voor de laatste onderzoeken, case studies, how-to's en templates over online marketing & media.

 • Inside the mind of your customers

  Consumenten rekenen er in toenemende mate op dat er óók via online kanalen klantenservice wordt verleend. Welke specifieke verwachtingen hebben zij daarbij? 

  Lees verder »
 • 2015 global contact centre benchmarking report

  We mogen er in de nabije toekomst ook niet meer vanuit gaan dat klanten –als ze er niet via selfservice uitkomen- automatisch de telefoon grijpen. Voor nieuwe generaties consumenten is telefonische klantenservice een beduidend minder vanzelfsprekende aangelegenheid. 

  Lees verder »
 • Blueprint on Online Audience Measurement & Ad Effectiveness Metrics and KPIs

  IAB Europa heeft deze blauwdruk gepubliceerd waarin het doelen en aanbevelingen uiteenzet voor online bereiksonderzoek en de effectiviteit van metrics voor het meten van de resultaten van brand advertising.  

  Lees verder »
 • Customer care evolution

  Heldere, makkelijk te begrijpen dienstverlening waarin problemen zonder veel moeite worden opgelost. Dat is de service die consumenten het liefst krijgen. De klantervaring verbeteren? Dan kun je je dus beter richten op snelheid en gebruiksvriendelijkheid van bestaande dienstverlening. In plaats van blind voor nieuwe technische snufjes als personalisatie te gaan.

  Lees verder »
 • Whitepaper: Connected marketing strategie

  E-mail, social media, mobiel... het aantal kanalen waarmee consumenten communiceren groeit alleen meer verder. Waar organisaties vroeger nog leidend waren dienen ze tegenwoordig in te spelen op de customer journey van de klant. Dit wil zoveel zeggen als dat bezoekers en potentiële klanten via verschillende kanalen met organisaties willen kunnen communiceren en de draad van het gesprek weer op kunnen pakken wanneer ze dit uitkomt. 

  Lees verder »
 • E-books in cijfers Q1 2015

  In het eerste kwartaal van 2015 verkocht de boekenbranche 22 procent meer digitale boeken dan het jaar ervoor. Daarmee is nu 5,2 procent van het totaal aantal verkochte boeken een digitaal boek.

  Lees verder »
 • Zorg voor de burger, een zorg van de gemeente

  Nog niet alle gemeentes zijn in staat om concrete zorgvragen van burgers adequaat te beantwoorden. Per 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor diverse zorgtaken, vooral op het gebied van jeugdzorg en ouderenzorg. Uit onderzoek van Store Support blijkt echter dat sommige gemeentes het benodigde kennisniveau en servicelevel missen voor een goede afhandeling van vragen. Telefonisch worden zorgvragen beter beantwoord dan per e-mail. Opvallend: de grote gemeentes scoren gemiddeld het laagst

  Lees verder »
 • Handleiding voor het kiezen van een Content Management Systeem

  Een goed web CMS is goud waard. Het is daarom belangrijk dat je er 1 selecteert die bij jouw organisatie aansluit. Maar hoe word je wijs uit de zee aan content management systemen dat tegenwoordig beschikbaar is. In deze handleiding wordt een aantal opties voor web content management besproken en wordt stilgestaan bij de afwegingen die komen kijken bij het selecteren van een CMS.

  Lees verder »
 • The 2015 global retail e-commerce index

  De Belgische e-commerce is bezig een inhaalslag. Dat vertaalt zich in een hogere classering dan Nederland in de ranglijst van het groeipotentieel van de e-commerce van 30 landen. Nederland steeg weliswaar van positie 13, maar België passeert Nederland en staat nu op plek 9.

  Lees verder »
 • Adoptie van eHealth

  De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek geven inzicht in huidige en gewenste situatie in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van eHealth. De acceptatie door zorgprofessionals is een belangrijke succesfactor voor het versnellen van het gebruik van eHealth in de praktijk.

  Lees verder »