De online research database voor de laatste onderzoeken, case studies, how-to's en templates over online marketing & media.

 • Gesponsord

  Whitepaper: Connected marketing strategie

  E-mail, social media, mobiel... het aantal kanalen waarmee consumenten communiceren groeit alleen meer verder. Waar organisaties vroeger nog leidend waren dienen ze tegenwoordig in te spelen op de customer journey van de klant. Dit wil zoveel zeggen als dat bezoekers en potentiële klanten via verschillende kanalen met organisaties willen kunnen communiceren en de draad van het gesprek weer op kunnen pakken wanneer ze dit uitkomt. 

 • Onderzoek

  Shared mobility

  Uit dit onderzoek blijkt dat de markt voor autodelen tot 2020 met 30 procent per jaar zal groeien. De markt voor het delen van ritten zal naar verwachting met 35 procent groeien. Consumenten blijven de komende tijd even vaak in de auto stappen, maar vinden het bezit ervan niet langer een must. Daarom groeit ook de markt voor gedeelde parkeerplaatsen hard.

 • Wetenschappelijk

  Dynamic pricing in de podiumkunsten

  Dynamic pricing is een relatief nieuw verschijnsel binnen de Nederlandse podiumkunsten. In deze scriptie is onderzocht in hoeverre dit prijssysteem bij kan dragen aan het genereren van eigen inkomsten. Op basis van bij Amerikaanse podia behaalde resultaten kun je aannemen dat een omzetstijging van 1 à 2,5 procent relatief eenvoudig bereikt kan worden binnen de podiumkunsten.

 • Whitepaper

  Social business now

  De gemiddelde Nederlander kan niet meer zonder zijn vrienden en informatie onder hand- of swipebereik. Sinds enkele jaren beginnen merken echt te begrijpen welke belofte dat voor hen inhoudt. Maar ook welke enorme veranderingen daarmee gepaard gaan. Het is één ding om een sterk merk te bouwen in een digitale omgeving, maar het is veel uitdagender en interessanter om een sterker merk – en zelfs een sterkere organisatie – te bouwen met behulp van die digitale omgeving, niet alleen in maar mét social media.

 • Onderzoek

  Trendanalyse zoekmachine marketing 2012-2013

  De zoekmachine marketing markt is erg dynamisch en onderhevig aan veranderingen gedurende het gehele jaar. De zoekmachine markt in Nederland wordt gedomineerd door Google. Volgens het model van Tushman, dat de verschillende fases van een markt die afhankelijk is van technologieën beschrijft, is Google het zogenaamde Dominant Design. Volgens dit model vinden er hierna periodieke innovaties plaats totdat een nieuwe technologische ontwikkeling het Dominant Design vervangt.

 • Onderzoek

  Trends in internetgebruik 2014

  Het internetgebruik op mobiele devices (smartphone en tablet) laat een heel ander beeld zien dan op de pc of laptop. Op mobiele devices vertonen gebruikers ‘snackgedrag’: veel korte sessies van nauwelijks één minuut. Op de pc en laptop duurt een sessie een stuk langer, namelijk ongeveer een halfuur. Ook valt op dat gebruikers op mobiele devices veel vaker websites bezoeken, maar wel minder verschillende websites. Voor dit onderzoek is onder andere het internetgebruik van 10.000 gebruikers over meerdere apparaten gedurende acht maanden geanalyseerd. 

 • Onderzoek

  Innovatie in het MKB

  Het afgelopen decennium laat een dalende trend zien van het percentage innovatieve bedrijven: van ruim 60% met minimaal een product- of procesinnovatie in de voorgaande drie jaar naar 45% in 2014. Het begin van die daling valt samen met het begin van de kredietcrisis in 2008. De innovatie-inspanningen van MKB-bedrijven lijken mee te bewegen met de conjunctuur. Dat is waarschijnlijk vooral een gevolg van het afhaken van bedrijven met bescheiden innovatieactiviteiten op het moment dat de conjunctuur tegenzit. Een indicatie daarvoor is het percentage bedrijven met innovaties nieuw voor de bedrijfstak: dit is minder gedaald dan het percentage bedrijven met ‘een’ product- of procesinnovatie in de voorgaande drie jaar.

 • Onderzoek

  Telemarketing 2014

  Voor veel organisaties blijft de telefoon het kanaal waarbij de consument het vaakst overgaat tot conversie. Maar  opdrachtgevers zien de noodzaak te investeren in gesprekskwaliteit. Onder meer door bestaande afrekenmodellen onder de loep te nemen en verantwoordelijkheden van respectievelijk call center en adverteerder beter te beleggen.

 • Gesponsord

  Guiding the customer journey

  Consumenten weten op internet hun weg goed te vinden. Met een smartphone raadplegen ze apps, met een desktop gaan ze naar websites en via tablets bezoeken ze Facebook. Je wilt het liefst dat na elke kanaalswitch de communicatie logisch voortbouwt op het laatste contactmoment. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je nou voor consistente customer journeys?