Locked in LinkedIn

Onderzoek: Wat gebeurt er nu werkelijk op LinkedIn sinds we massaal overgeleverd zijn aan #WorkFromHome?

We zijn afgelopen weken vaker aanwezig op LinkedIn, we posten en reageren meer. Een enquĂȘte en een onderzoek wijzen uit dat het de gebruikers opvalt hoeveel persoonlijke verhalen er te vinden zijn. Reden voor een aantal van hen om LinkedIn het ‘nieuwe normaal-Facebook’ te noemen. Maar op de vraag of mensen na deze crisis van plan zijn er hun gedrag en tijdsbesteding aan te passen, beantwoordde ruim tweederde met ‘nee’. Nuchtere conclusies en vier tips om het goed te doen.