Verwachte online consumentenbestedingen

Verwachte omzet online retail (in miljarden €)

Tijdsperiode

Regio

De historische en toekomstige marktgrootte worden gebaseerd op meerdere bronnen, o.a. publieke financiële documenten, interviews met bestuurders, onderzoek onder consumenten en bestuurders en een analyse van webtraffic. Afhankelijk van het land zijn de cijfers representatief voor de bevolking van 12 of 16 jaar en ouder. Onder Europa wordt de EU-7 verstaan.

Lees verder »