Penetratie personal computers

Penetratie laptops en desktop-PC's (in %)

Apparaat

Dit onderzoek wordt jaarlijks telefonisch uitgevoerd met behulp van CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), waarbij in de maanden april en mei ongeveer 5 duizend personen van 12- tot 75 jaar zijn ondervraagd. De gegevens hebben betrekking op personen van 12 tot 75 jaar.

Lees verder »