Adblock adoptie mobile en desktop (globaal in aantal apparaten)

Jaarlijks maakt Pagefair een rapport over het gebruik van Adblock, "The state of the blocked web". Vanaf 2015 waren er meer mobiele dan desktop apparaten die beschikte over Adblock software. Het globale rapport is te vinden op www.pagefair.com en in onze kennisbank.

Lees verder »