Zelfregulering en verantwoorde reclame, ook digitaal

De Reclame Code Commissie heeft door Trendbox een onderzoek laten doen naar de visie van het Nederlandse adverterend bedrijfsleven op de zelfregulering in reclame en onder Nederlandse consumenten met name naar de herkenbaarheid van nieuwe digitale marketingadvertenties.

De belangrijkste conclusies:

Tegen de achtergrond van het in de afgelopen jaren snel veranderde medialandschap lijkt de rol van RCC niet uitgespeeld: in het besef dat er een veelvoud van de hoeveelheid communicatie pogingen naar de consument toe worden gepleegd ten opzichte van de hoeveelheid van een aantal jaren geleden, is de feitelijke functie van RCC dus meer dan ooit gerechtvaardigd. 

Gezien echter de reacties van de adverteerders komt kennelijk de communicatie van de RCC onvoldoende over. Een sterk verhoogde communicatie tussen de leden van de deelnemers aan zelfregulering en de positie die RCC binnen de zelfregulering inneemt dan ook noodzakelijk. Veel van de door onze deskundigen genoemde suggesties van aanpak en verbetering zijn al toegepast, doch kennelijk niet herkend. 

Wij bevelen de SRC dan ook aan om actief (manifest onmisbaar) te communiceren dat alle digitale reclame uitingen ook nu al onder het bereik van de Reclame Code vallen en dat derhalve de regels toegepast dienen te worden. Het woord actief is hier met nadruk gekozen. 

Aan adverteerders geven we de suggestie om na te denken over een interne reflectie procedure rond digitale marketing/reclame, zodat ook digitale marketing en reclame aan soortgelijke evaluatie en controle onderhevig zal zijn zoals nu al het geval is bij de klassieke media. RCC zou een initiërende rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van dergelijke procedures. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.