What Makes Online Content Viral?

Content die online viraal gaat, is dat zoiets als snipverkouden zijn? Je weet niet wanneer, hoe of waarom het je overkomt? Hoewel nog lang niet alles duidelijk is over de werking van viraliteit, blijkt uit onderzoek dat er wel degelijk een aantal content-eigenschappen zijn die de kans hierop vergroten.

Kijkend naar een dataset van alle New York Times artikelen gedurende een periode van 3 maanden bestuderen de auteurs hoe emotie viraliteit beïnvloedt. De resultaten tonen aan dat positieve content meer viraal is dan negatieve content. De relatie is echter veel complexer dan dat. Viraliteit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door opwinding. Content die veel opwinding of juist angst of woede oproept is signficant meer viraal.

"These results hold even controlling for how surprising, interesting, or practically useful content is (all of which are positively linked to virality), as well as external drivers of attention (e.g., how prominently content was featured)", aldus de auteurs.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.