Video Impact Onderzoek

TV en online video combinatie hoogste impact op merkbekendheid

De combinatie van TV en online video heeft de hoogste impact op merkbekendheid en overweging. Op zichzelf staand hebben TV en Online video dezelfde impact. Ipsos voerde in opdracht van MediaCom en SPOT het Video Impact Onderzoek uit gericht op de impact van verschillende video reclamevormen, met dit als belangrijkste uitkomsten. Daarnaast hebben de auteurs de synergie tussen de verschillende videovormen onderzocht.

TV commercial en mid-roll combinatie meest effectief

De gecombineerde inzet van TV commercials met mid-rolls blijkt het meest effectief in het creëren van merkbekendheid en reclamebekendheid. Tevens leidt deze combinatie tot een hogere zoek- en aankoopintentie. De in-banner video is het enige video formaat dat geen impact realiseert op de belangrijkste merk KPI’s. Deze vorm blijkt daardoor niet gelijkwaardig aan andere video vormen. Een grote rol in impact speelt de creatie en de aandacht vanuit de kijker. Likeability, merkkoppeling en boodschap overdracht hebben allen een zeer versterkend effect op de merkresultaten. Hoewel jongeren en mannen zwaardere online kijkers zijn laten de verschillende videoformaten geen aantoonbaar verschil zien op impact tussen de onderzochte doelgroepen.

"Stem boodschap  af op mediabeleving"

TV vult voor de kijker vooral een entertainende en sociale rol, blijkt uit de ondervraagde mediabeleving. Longform content, zoals programma’s via Uitzending Gemist, zoekt de kijker veel gerichter op en kijkt men minder uit gewoonte. Het consumeren van korte video’s ( (shortform content, zoals YouTube) wordt vooral gedaan voor vermaak en tijdverdrijf. Adverteerders kunnen hiervan profiteren door per reclamevorm hun boodschap af te stemmen op de mediabeleving van de kijker.

Verder blijkt dat TV reclame een hogere reclame acceptatie heeft dan online video. Dit wordt veroorzaakt door het gevoel van gewenning bij TV en eigen controle bij online video. De acceptatie voor reclame rondom online video ligt bij longform content hoger dan bij shortform, daarnaast ervaart de kijker pre-rolls positiever dan mid-rolls.

Onderzoeksopzet

In opdracht van MediaCom en SPOT voerde Ipsos het onderzoek uit onder 3600 respondenten in Nederland. Om de effecten van TV reclame, pre-roll, mid-roll en in-banner video advertising zo natuurgetrouw mogelijk met elkaar te vergelijken, is gebruik gemaakt van een coverstory. Er is respondenten gevraagd mee te werken aan een onderzoek over de waardering van TV-programma’s. Men kon maximaal twee programma’s bekijken, wat resulteerde in twee reclame contacten per conditie. Het online onderzoek is aangevuld met kwalitatieve interviews met zes personen binnen het Real World Street consumenten panel van MediaCom.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.