Trendrapport Onderwijs 2014-2015

Technologiekompas voor het onderwijs

In dit rapport komen de technologietrends aan bod waarvan Kennisnet verwacht dat deze een belangrijke rol (gaan) spelen in het Nederlandse onderwijs de komende vijf jaar. Die trends worden toegelicht en geanalyseerd: waar liggen de kansen, waar de zwaktes en op welke onderwijsvraagstukken hebben ze de meeste impact?

Dit rapport schrijft niet voor welke technologie een school in moet voeren, die keuze is aan elke school zelf. Wel beoogt dit rapport richting te geven aan het denkproces hierin, door de strategische overwegingen per trend op een rij te zetten. Scholen zetten zelf vanuit hun onderwijsvisie de koers uit, dit rapport benuttend als kompas.

Dat nieuwe technologieën invloed hebben op het onderwijs is niets nieuws, denk maar aan de invoering van de boekdrukkunst of schooltelevisie. Nieuwe technologieën brengen nieuwe mogelijkheden en veranderen vanzelfsprekendheden. Hetzelfde geldt voor ict, voor internet. Terwijl vorm en inhoud van het onderwijs veranderen bij het omarmen van nieuwe technologieën, blijven de kernfuncties van het onderwijs gelijk. Hoewel scholen en onderwijsinstellingen van elkaar verschillen, blijken er veel overeenkomsten te zijn wat betreft de belangrijke onderwijsvraagstukken waarvan bestuurders verwachten dat ze daar in de komende jaren mee te maken krijgen. Technologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van die onderwijsvraagstukken.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.