The Right Way to Say Goodbye

Why Providing a Positive Email Unsubscribe Process Matters

Wanneer ontvangers niet langer e-mail willen ontvangen, moeten zij de mogelijkheid hebben zich uit te schrijven. De opt-out rate of unsubscribe rate geeft het percentage uitschrijvers op een mailing weer. Uit dit onderzoek, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat de mogelijkheid voor gebruikers om zich uit te schrijven goed was geregeld.

94 procent van de merken verwees namelijk keurig naar een aparte landingspage wanneer op de knop ‘uitschrijven voor deze e-maillijst’ wordt geklikt. 77 procent maakt de ‘opt-out’ met één klik mogelijk.

Volgens het onderzoek gaf slechts 17 procent van de bedrijven haar gebruikers de mogelijkheid om de frequentie van e-mailings aan te passen. Eenzelfde hoeveelheid bedrijven legde de gebruikers gedurende het proces een ‘opt-out’-survey voor over het waarom van het uitschrijven.

Hier komt nog bij, dat slechts 9 procent van de bedrijven andere communicatiekanalen, zoals sociale media aanraadde. En geen van de bedrijven gaf abonnees de mogelijkheid om de communicatie te pauzeren in plaats van te beëindigen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.