The programmatic economy

Publisher views and attitudes towards programmatic advertising in the Netherlands

Er is vertrouwen onder uitgevers in Nederland dat de programmatic verkoop zal blijven groeien, en dat het programmatic verkoop model, het model van de toekomst is. Programmatic advertising betreft het automatisch in en verkopen van media ruimte middels een veiling, in de volksmond ook wel RTB genoemd. Momenteel haalt 38% van de uitgevers hun inkomsten uit programmatic. Uit dit onderzoek blijkt dat 75% van de uitgevers verwacht dat de helft van hun inkomsten binnen een jaar via programmatic zal lopen.

Het kwalitatieve onderzoek kijkt naar de laatste visies en standpunten binnen de uitgeverij met betrekking tot ‘programmatic’ in Nederland en is uitgevoerd door FaR Partners en Improve Digital. De respondenten zijn samengesteld vanuit de bepalende uitgeverijen/saleshouses binnen alle sectoren in de Nederlandse markt.

Het onderzoek wijst uit dat de Nederlandse markt, meer dan waar dan ook in Europa, programmatic advertising volledig heeft omarmd. Zowel in gebruik als in perceptie. 89% van de ondervraagden geeft nu al aan tussen de 51% en de 100% van hun advertentie voorraad programmatic te verkopen.

Uiteraard doet de overgrote meerderheid van de uitgevers nog altijd een bepaalde mate van handmatige verkoop, maar de vraag naar een puur programmatic oplossing groeit. Daarnaast geven respondenten aan dat 90% van de IAB standaard formaten binnen vijf jaar programmatic verkocht zullen worden, een verwachting die bijna even hoog is (89%) voor de zogenaamde speciale formaten (High Impact/Rich Media Formats).

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek over visies van uitgevers mbt programmatic advertisement in Nederland zijn:

  • 56% van de uitgeverijen voegt nu data aan hun programmatic verkoop toe, en nog eens 33% verzamelt data en verwacht dat in de toekomst ook toe te voegen.
  • 89% van de uitgevers in Nederland wil hun programmatic strategieën in-house managen, omdat controle extreem belangrijk. Dit suggereert tevens een hoge mate van vertrouwen, kennis en kunde in de markt.
  • Technische integraties en ondersteuning scoren even hoog in de rangorde als omzet en stijgen zelfs als belangrijkste factoren bij de keuze voor een programmatic partner.
  • Volgens uitgevers belemmert het ontbreken aan programmatic vaardigheden, besluitvaardigheid en resources binnen de organisatie, een optimale implementatie van  het gebruik van programmatic advertising.

De markt verwacht dat een zeer hoog aandeel van hun mobiele, tablet en video inventory programmatic verkocht zal worden binnen 5 jaar, hoewel ze zeggen nog niet op dat punt te zitten. Voor die groei zijn technische capaciteiten nodig in zowel de Supply Side Platforms (SSPs) en Demand SidePlatforms (DSPs) om een grotere variëteit aan formaten te verkopen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.