The New Store - ShoppingTomorrow

Veel retailers worden geconfronteerd met veranderend consumentengedrag. Technische ontwikkelingen gaan snel en worden massaal omarmd door de consument. Hoe kan de retailer hierop inspelen in de fysieke winkel? Welke technieken zijn zinvol om in te zetten en hoe meten we hoe effectief ze bijdragen aan de doelstellingen? De expertgroep The New Store geeft hier antwoord op in haar bluepaper

Deze bluepaper is een vervolg op het hoofdstuk ‘De Slimme Winkel’ van ShoppingTomorrow uit 2015. ‘De Slimme Winkel’ beschrijft dat consumenten ver voorlopen op retailers als het gaat om de adoptie van digitale technieken. Deze voorsprong manifesteert zich vooral in drie consumententrends:

  • Selectief informatiegebruik: de consument zoekt zelf naar informatie en bepaalt waar en wanneer hij die informatie tot zich neemt.
  • Omnichannel: de consument winkelt via verschillende kanalen en verwacht een naadloze ervaring tussen die kanalen.
  • Relevantie en Personalisatie: de consument verwacht relevantie en steeds persoonlijkere interactie.

Deze consumententrends zorgen ervoor dat retailers hun businessmodel opnieuw onder de loep moeten nemen. 

Missie en visie als startpunt
Om strategische keuzes te maken zijn een heldere missie en visie noodzakelijk. Vanuit dit startpunt kunnen organisaties hun doelstellingen voor de lange termijn vaststellen en de strategie bepalen om deze doelstellingen te bereiken. Zijn de operationele doelstellingen helder, dan kan de retailer bepalen welke technologieën hij inzet om deze doelstellingen te realiseren.

Kritieke prestatie-indicatoren
Vervolgens moet de retailer monitoren of hij succesvol is in het behalen van de operationele doelstellingen. De traditionele prestatie-indicatoren voldoen dan niet meer altijd, omdat de doelstellingen van de retailer zijn aangepast of omdat de retailer specifiek de effectiviteit van de gekozen technologie wil meten. Er is dus behoefte aan kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) die passen bij de nieuwe situatie.

Consumentenbehoeften
In ‘De Slimme Winkel’ worden zes intrinsieke consumententhema’s benoemd waarop de retailer moet inspelen bij het verbeteren van de fysieke winkelervaring. We bundelen deze hier tot de volgende vier:

  • De behoefte aan relevantie;
  • de behoefte aan beleving (interactie en zintuigen);
  • de behoefte aan transparantie en storytelling;
  • de behoefte aan gemak en services.

Technologische ontwikkelingen
Met deze bluepaper willen we retailers concrete handvatten geven voor het effectief inzetten van digitale technieken in de fysieke winkel. Hoe kunnen retailers met behulp van technologische ontwikkelingen tegemoetkomen aan de consumentenbehoeften en tegelijkertijd de investering in technologie meetbaar maken en rechtvaardigen?’

Ook gaan we in op de technologie die je als retailer kunt inzetten in de fysieke winkel. We onderscheiden hierbij zeven categorieën die we in de bluepaper kort bespreken: customer service-technologie, selfservice-technologie, big data, augmented en virtual reality, 3D printing, smart payment en smart logistics. Vervolgens geven we praktische tips hoe retailers via de technologie kunnen inspelen op de eerdere genoemde consumentenbehoeften.

Download de bluepaper. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.