Telecom Monitor 2012

Bedrijven blijven kostenbesparingen in telecomgebruik missen

  • Onderzoek
  • Mobile
  • 1759 X bekeken

Zowel in Europa als in de USA zijn de telecomkosten gestegen, zij het met uiteenlopende percentages (tussen 1 en 12% op jaarbasis). Dat blijkt uit de Telecommonitor 2012 van Ezwim. In Nederland blijft de verspreiding van mobiele aansluitingen binnen bedrijven groeien. 

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De kosten per aansluiting (ARPU’s = average revenue per unit) zijn sterk gedaald: tussen 4 en 18% op jaarbasis.
  • Zowel in Europa als in de USA zijn de overall telecomkosten gestegen, zij het met heel verschillende percentages (tussen 1 en 12% op jaarbasis).
  • Specifiek Nederlands onderzoek liet zien dat de verspreiding van mobiele aansluitingen binnen bedrijven blijft groeien.
  • De operators verschuiven geleidelijk de kosten van variabel naar vaste bedragen per maand. Gebruikskosten zijn, per aansluiting, op jaarbasis ongeveer gelijk gebleven, terwijl abonnementskosten zijn gestegen.
  • Hoewel de kosten per megabyte voor dataverkeer overal zijn gedaald, heeft dit alleen in Nederland tot een algemene daling in de datakosten geleid. Daarbij dient te worden aangetekend dat de volumes van dataverkeer in Nederland zeer sterk zijn gestegen.
  • Er blijven opmerkelijke verschillen bestaan in de tarieven die de operators in de verschillende landen rekenen. Met name Duitsland springt er wat dit betreft negatief uit.
  • De privékosten blijven onverminderd hoog. Ongeveer 20% van de totale gebruikskosten kunnen als privé aangemerkt worden. Dit biedt nog steeds goede mogelijkheden tot kostenbesparingen. Diepere analyse van de specifiek Nederlandse situatie bracht aan het licht dat bijvoorbeeld op servicenummers en dataroaming-gebruik tijdens vakanties nog veel te besparen valt.

Bring Your Own Device (BOYD) – gebruikerskosten blijven gelijk

Mensen werken steeds vaker met privé aangeschafte devices als tablets, smart phones etc. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten van deze zgn. BYOD-implementaties. Verassend genoeg was de conclusie dat de ARPU niet toeneemt als BYOD wordt toegepast. Daarbij moet worden aangetekend dat sommige categorieën van kosten (zoals bijvoorbeeld data-roaming) extra aandacht behoeven, evenals de kosten van een eventuele MDM-implementatie.

Belang actieve gebruikerspolicy bij BOYD-implementaties

Een andere belangrijke uitkomst was dat een passieve houding in het BYOD-vraagstuk niet werkt. Gebruikers zullen op eigen houtje hun BlackBerry simkaarten in een smartphone gaan leggen en bedrijven verliezen de controle over  telecom gerelateerde kosten.

“Onze bevindingen en analyse bevestigen dat bedrijven voor de hand liggende mogelijkheden hebben om flinke besparingen te realiseren,” aldus Bram Cool, algemeen directeur van Ezwim. 

Hein Remmen, directeur Product Management en verantwoordelijk voor de Ezwim Telecommonitor 2012, vervolgt: “Met dit rapport willen wij het belang van kennis over de trends in telecomgebruik benadrukken. Het is van essentieel belang dat managers de juiste tools in handen krijgen”, zegt Remmen. “We blijven met verbazing kijken naar de grote verschillen per land. De kosten in Europa zijn veel sneller gestegen dan in de VS. Het meest verassend vonden we het gebrek aan impact van BYOD op de gemiddelde kosten per gebruiker”.

De Ezwim Telecom Monitor is een rapport met overzicht van de belangrijkste trends in mobiele telecomkosten over het afgelopen jaar, gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Ezwim-database.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.