Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media

Zakelijk gebruik social media MKB groeit explosief

Ruim de helft van ondernemend Nederland zet social media in voor zakelijke doeleinden. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. Ondernemers gebruiken social media vooral voor het genereren van meer naamsbekendheid, het aantrekken van nieuwe klanten en het verbeteren van de dienstverlening. Daarbij is Facebook het meest populair (41%), gevolgd door LinkedIn (37%) dat inmiddels Twitter overstijgt (24%).

Dit is een positieve ontwikkeling die helaas niet geldt voor (bij)scholing op het gebied van ICT. Hoewel het zakelijk gebruik van social media en apps in de lift zit, blijkt dat driekwart van de kleine ondernemers helemaal niets doet om up-to-date te blijven over hoe zij ICT het beste in kunnen (blijven) zetten.

Bijscholing niet nodig

Driekwart van ondernemend Nederland doet helemaal niets aan ICT-scholing omdat ze het niet nodig vinden of omdat ze er geen tijd voor willen vrijmaken. Hoewel er in de praktijk weinig van terecht komt, vindt 61% scholing wel noodzakelijk om bij te blijven. 

Gemak dient de mens

38% van de ondernemers maakt gebruik van apps op de smartphone en tablet. Zij doen dit vanwege het gemak (49%), de toegang tot informatie (38%) en de vrijheid om overal te kunnen werken (33%). Populair zijn apps voor mobiel bankieren en social media en apps voor bedrijfsprocessen (boekhouden en urenverantwoording).

Social mediabeleid

Eén op de vier MKB-ers maakt vrijwel dagelijks gebruik van social media en heeft daarvoor beleid opgesteld dat zich richt op het scheppen van duidelijkheid richting medewerkers (17%) en het voorkomen van imagoschade (8%). Een derde heeft geen beleid omdat alles in goed overleg en vertrouwen gaat, er maar één medewerker mee belast is, of omdat er geen medewerkers zijn (zzp’ers).

6% start volgend jaar een online shop

Hoewel 21% van de ondernemers van mening is dat men via social media extra omzet kan genereren, weten zij niet hoe ze dit effectief kunnen doen. Zo geeft 6% van de kleine ondernemers aan volgend jaar een online shop te willen starten, maar meer dan de helft weet eigenlijk niet wat daar allemaal bij komt kijken. Twee vijfde heeft zelfs helemaal geen idee wat het opstarten van een webshop allemaal behelst.

Veiligheid en cybercrime

Ook zijn ondernemers gevraagd naar veiligheid en ICT. Ruim een derde van de bedrijven (36%) heeft wel eens te maken gehad met cybercrime, hetgeen leidt tot een groter bewustzijn ten aanzien van veiligheid van ICT-systemen. Binnen het MKB is er daarom ook veel aandacht voor veiligheidsmaatregelen, zoals virusscanners, regelmatige back ups en/of firewalls. Ruim 40% van de bedrijven maakt hiervoor gebruik van externe expertise. Hoe groter het bedrijf, hoe meer aandacht er is voor het beveiligingsbeleid. Ruim 80% van de grotere MKB-ondernemingen heeft een dergelijk beleid, ten opzichte van ongeveer de helft van de kleinere ondernemingen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.