Online Ad Spend Study 2013

Groei digitale marketing in Nederland met name veroorzaakt door internationale spelers

De totale online advertentiemarkt is in 2013 gegroeid met 8,4 procent. Deze groei is bijna geheel veroorzaakt door internationale spelers als Google en Facebook. Het aandeel van mobile advertising binnen display advertising is gestegen van drie procent in 2012 naar negen procent in 2013. Binnen display advertising laten vooral video advertising en interruptive een lichte groei zien, terwijl textlinks en traditionele banners juist in populariteit afnemen.

Zowel volume als prijzen stijgen via programmatic trading

Programmatic trading, het automatisch verhandelen van online advertentieruimte, laat een sterke omzetgroei zien. Adverteerders en publishers verhandelden in 2013 via deze methode maar liefst 36 procent meer dan in 2012. Het stijgende marktaandeel van programmatic trading is zowel het gevolg van een sterke prijsstijging van advertentieruimte als het gevolg van een stijging in volumen. Van Rijsewijk verwacht dat deze stijging verder doorzet: “Bij veel adverteerders speelt nog de gedachte dat via programmatic trading voornamelijk onverkochte advertentievoorraden worden verhandeld die vaak bestaan uit minder waardevolle plekken. Doordat de prijs verhoudingsgewijs sneller oploopt dan het volume, kan worden geconcludeerd dat dit zeker niet meer het geval is. Ook premium plekken en niet standaard formats als interruptive en video, worden via deze geautomatiseerde en geïntegreerde systemen aangeboden en ingekocht voor brand advertising.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.