Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep

Hoe ziet de toekomst van tv-kijken er uit?

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de Boston Consulting Group (BCG) recentelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verhogen van inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep (LPO) en de Ster. De resultaten van dit onderzoek vind je in dit rapport. De publieke omroep kan de bezuinigingen die de overheid oplegt deels opvangen door verruiming van de reclamemogelijkheden. De onderzoekers spreken van een politieke keuze met gevolgen voor het onderscheidend karakter van de publieke omroep. 

Los van de omroep politieke discussies biedt het NPO-rapport een goed beeld van het huidige medialandschap en schetsen de onderzoekers een toekomstbeeld voor de komende jaren waarbij een verschuiving zal plaatsvinden van lineair tv-kijken naar non-lineaire mediaconsumptie op andere platformen. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.