Onderzoek naar mediagebruik van marketeers in Nederland

Informatie van journalisten mist diepgang

Offline kanalen, zoals workshops en congressen, zijn net zo belangrijk voor het vergaren van marketingkennis als de online kanalen, blijkt uit dit onderzoek Beklijf. Het online onderzoek naar het mediagebruik van marketing- en communicatieprofessionals in 2013 is uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). In totaal vulden 203 marketeers deze QuickScan in. Overige conclusies: informatie van journalisten wordt het minst gewaardeerd en infographics overtuigen (nog) onvoldoende.

"Directeuren kiezen voor social media
"

Ruim 80 procent van alle respondenten gebruiken online kanalen, offline kanalen (zoals workshops en netwerkbijeenkomsten) en sociale media om kennis en/of inspiratie op het gebied van marketing te vergaren. De informatie die online te vinden is, vervangt (vooralsnog) niet de offline bijeenkomsten, workshops en opleidingen. De functiegroep managers kiest zelfs nog vaker voor offline dan voor sociale media. Directeuren halen inspiratie en kennis wel vaker binnen via sociale media.

Blogs van MarCom-bureaus slecht gelezen


Hoewel steeds meer marketing- en communicatiebureaus een blog beginnen op hun website, stelt ruim 60% van de respondenten nooit een blog te lezen op de websites van marketing- en communicatiebureaus. Wel leest 41% nieuwsbrieven van bureaus. Dit betekent dat marketing- en communicatiespecialisten geleid moeten worden naar de informatie van een bureau. De informatie van bureaus wordt vanuit twee verschillende standpunten benaderd: enerzijds is de informatie betrouwbaar doordat een bureau een specialisme heeft, maar anderzijds is het doel om met de content verkoop te generen, waardoor de objectiviteit in het geding komt.

Meest gewild: nieuws van marketingexperts


Opvallend is dat marketeers de informatie van journalisten het minst graag lezen. Deze informatie zou vooral gebaseerd zijn op nieuwswaarde, waardoor marketeers de diepgang op een onderwerp missen. Informatie van marketingexperts en collega marketeers zijn daarom wel heel waardevol volgens hen. Dit sluit aan bij de behoefte aan informatie die geloofwaardig is en direct toepasbaar is in de dagelijkse werkzaamheden. De top drie van interessante vormen waarin de informatie bij voorkeur verpakt is: nieuws- en persberichten, artikelen in vakbladen (print) en links naar content via sociale media. Webinars en infographics zijn het minst interessant volgens de marketeers. Opvallend: hebben zij deze relatief nieuwe vormen van informatie gewoon (nog) niet ontdekt of zien marketeers de meerwaarde niet?

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.