Nederlanders verwachten privacy van overheid

Wereldwijd consumentenonderzoek legt meningen en gevoeligheden privacy bloot

Uit wereldwijd onderzoek onder 15.000 consumenten blijkt dat vrijwel iedereen graag wil profiteren van nieuwe, digitale technologieën, maar daarvoor geen privacy wil inleveren. In dit onderzoek is ook een groot aantal Nederlandse consumenten ondervraagd naar hun zienswijze op online privacy, verdeeld naar activiteiten, communicatie en gedrag. Opmerkelijke uitkomsten daarvan zijn dat Nederlanders meer bemoeienis verwachten van de overheid door bijvoorbeeld het invoeren van opt-in-wetgeving en dat hun privacyniveau mede dankzij sociale media moeilijk in stand te houden is de komende vijf jaar. Het rapport geeft inzage in hoe consumenten kijken naar het recht op online privacy en geeft aan in hoeverre zij bereid zijn (een deel van) hun privacy in te leveren om gebruik te kunnen maken van moderne technologie. 

Belangrijke conclusies

Consumenten willen profiteren van nieuwe technologie zonder daarvoor hun privacy in moeten te leveren. Op basis van de duizenden antwoorden zijn er drie verschillende paradoxen vastgesteld:

  • De ‘We Willen Alles!’-paradox - Consumenten geven aan te willen profiteren van alle voordelen van digitale technologie, maar ze zijn niet bereid daarvoor privacy in te leveren.
  • De ‘Onderneem Geen Actie’-paradox - Ondanks dat veel consumenten te maken hebben met allerlei privacyrisico’s, geeft het merendeel aan eigenlijk geen actie te ondernemen om die privacy te beschermen. Ze vinden dat de taak van de instanties die hun informatie vragen, opslaan en verwerken zoals de overheid en het bedrijfsleven.
  • De ‘Social Sharing’-paradox - Gebruikers van sociale media claimen dat ze erg gesteld zijn op (hun) privacy, maar geven tevens aan dat ze vrijelijk grote hoeveelheden persoonlijke informatie delen. Dit terwijl ze ook aangeven dat ze er geen vertrouwen in hebben dat deze media hun informatie goed beschermen. 

Daarnaast gaat het onderzoek ervan uit dat mensen zich in elke situatie anders gedragen. Daarom zijn zes verschillende persona gebruikt die allemaal een verschillende houding ten opzichte van privacy hebben. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.